Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Baġit li Jindirizza l-Isfidi u li Jaħseb f’Kulħadd

Il-Baġit għall-2020 tħabbar; il-gazzetti taw ir-reazzjonijiet tagħhom, il-korpi kostitwiti, l-familji u l-ħbieb tkelmu bejniethom u kulħadd seta’ jgħid tiegħu.  F’dawn id-diskussjonijiet, ħafna jmorru għal ċertu miżura li tkun laqtithom; oħrajn imorru għal miżuri li setgħet tolqothom aħjar li kieku kienu mirquma differenti.  Oħrajn jista jkun li kienu ddiżappuntati għaliex kienu qegħdin jistennew xi ħaġa li ma ssemmitx fil-Baġit. Wieħed għandu jara mill-perspettiva globali “Dan il-Baġit x’juri?” L-ewwelnett, il-Baġit huwa prodott tal-awtur ... [+]

Baġit li Jiddeċiedi

Jekk wieħed jiddeċiedi li jItgħallem l-ekonomija, l-ewwel lezzjoni li jisma hija li l-bniedem sew ix-xewqat u sew il-bżonnijiet tiegħu huma ferm akbar mir-riżorsi li għandu biex jissodisfahom.  U għalhekk tinħoloq problema.  Din hija problema ta’ kull familja, ta’ kull pajjiż u ta’ gruppi ta’ pajjiżi.  Tħares fejn tħares anke lejn ... [+]

Taħriġ Speċjalizzat sabiex nindirizzaw il-Ħasil tal-Flus

Il-liġijiet ta’ kull pajjiż kull ma jmorru qegħdin dejjem jiżdiedu biex jindirizzaw iċ-ċirkostanzi li qegħdin jinbidlu maż-żmien.  L-istess nistgħu ngħidu għad-Direttivi tal-Unjoni Ewropea li meta mbagħad jaslu għand il-pajjiżi iridu jiġu trasposti fil-liġijiet lokali. Każ tipiku hi l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, fejn il-liġjiet kull ma jmur qegħdin dejjem jiżdiedu.  Din is-sena ... [+]

Miżuri u miżuri

Jekk hemm kelma li nassoċjaw mal-Baġit hija l-kelma ‘miżuri’. Wieħed jisma’ dwar miżuri li jolqtuh, dwar oħrajn li ma jolqtuhx; miżuri li jolqtuh tajjeb u oħrajn ma jolqtuhx tajjeb; imma hemm miżuri u miżuri. L-ispiża tal-Gvern globali taqbeż il-biljuni sew u tikkonċerna miżuri.  .  Il-parti kbira tal-Baġit jitratta dwar affarijiet li ... [+]

L-Baġit 2020 Immirat biex Iqassam il-Ġid Fost Kulħadd

Issa li d-data tal-Baġit ġiet imħabbra mill-Prim Ministru li ser tkun nhar it-Tnejn 14 ta’ Ottubru, ir-ritmu tax-xogħol ikun mgħaġġel aktar mis-soltu sew ġewwa l-Ministeru għall-Finanzi fejn isiru aktar preparamenti dwar liema miżuri għandu jkollhom priorita’ biex b’hekk naraw li dawn ilaħqu mal-Baġit.   B’rabta mal-abilita’ tan-nefqa, din hija xi ħaġa li ... [+]

Is-Solidarjeta’ bejn L-Istati Membri Ewropej

L-Unjoni Ewropeja, fil-preżent tinkorpora tmienja u għoxrin pajjiż. L-iskop ewlieni ta’ kull pajjiż li ħa l-pass biex jidħol f’din l-Unjoni, kien dak li l-pajjiż ikun parti minn familja; familja li kull membru tagħha iħoss id-dmir u d-dover li jgħin lil xulxin biex b’hekk il-familja tkompli tissaħħaħ u tissoda. Dan hu ... [+]

Bilanċ Ekonomiku biex il-Ġid jitqassam fost Kulħadd

Din il-ġimgħa ħarsa lejn il-Ministeru tagħna, issibna għaddejjin b’ħafna attivita’ relatati mal-Baġit.  Għall-kuntlarju ta’ ħaddieħor li bħalissa qiegħed jaħseb biex jipprepara għall-vaganza tiegħu; aħna qegħdin naraw pass pass kif ser naslu minn hawn sal-Baġit. Preżentament, bħalissa għaddejjin bil-laqgħat bilaterali fejn niltaqgħu mal-Ministri u magħhom iġibu l-uffiċjali tagħhom sabiex flimkien ninnegozjaw u ... [+]

AKTAR GĦODDA BIEX NIĠĠIELDU L-ĦASIL TAL-FLUS

Jekk hemm attivita’ kriminali li qegħda kull ma jmur tissemma speċjalment fuq skala internazzjonali hija l-ħasil tal-flus.  Forsi dak li jkun isaqsi jekk din hijiex xi ħaġa ta’ dan iż-żmien. Din it-tip ta’ attivita’ kriminali mhijiex biss taż-żmien tal-lum imma tmur lura diċenji. Fil-fatt jekk immorru fil-bidu tas-snin tmenin, kienet twaqfet ... [+]

Nedukaw għal Stil ta’ Ħajja Aħjar

Fost ix-xogħol tal-Gvern u għalhekk ta’ kull Ministeru jew Ministru, li hemm xogħol kbir u diffiċli u hemm xogħol inqas diffiċli. Wieħed jimmaġina li proġett ikun ikkumplikat u li jieħu ħafna xhur jekk mhux snin, b’konsulenti, project management jitqies diffiċli. L-istess fl-għalqa finanzjarja, fil-baġit, il-mod kif jirnexxilek li żżomm l-ispiża, ... [+]

Riżorsi Finanzjarji tal-Unjoni Ewropea

Matul din il-ġimgħa fi Brussel saret l-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall-Finanzi qabel ma jkun hemm pawża qasira għall-vaganzi tas-sajf.  Peress li din kienet l-aħħar laqgħa, normalment tkun waħda kajmana, b’aġenda żgħira u b’diskussjoni kemmxejn kwieta.  Minkejja dan, f’din il-laqgħa trattajna suġġett importanti ħafna magħruf bħala “own resource”.  “Own resource” jirreferi ... [+]

More »