Maltese Articles

Malta ppreparata biex taffronta r-riskji

Fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, barra li kelli l-laqgħa tal-Eurogroup u l-Ecofin li jsiru bejn il-ministri tal-finanzi tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropeja, kelli wkoll laqgħha importanti mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Ġustizzja, Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Ugwaljanza, Vera Jourova. Hi responsabbli ukoll li tara li kull Membru Stat qed jaħdem sabiex jintlaħqu il-miri tal-Kummissjoni Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar illeċitu tat-terroriżmu. Din il-laqgħa saret wara li jien tlabt lill-uffiċċju tagħha ... [+]

L-Aċċenn fuq il-Kwalità

It-tema li ġiet magħżula għad-dokument li jiġi preparat qabel il-Baġit hija ‘Fostering a Quality Culture’. Għaliex intagħżel dan is-slogan u x’messaġġ irid iwassal il-Gvern? Il-Gvern dejjem ifittex l-aħjar biex ikun fuq ta’ quddiem. Fil-ħajja ta’ kull familja, meta tkun bdiet mix-xejn u tibda tiżviluppa, l-ewwel essenzjal jaqa’ fuq l-ikel. Meta tistà taffordja ... [+]

Bejn il-kliem u l-fatti…

“Bejn il-kliem u l-fatti, hemm baħar jikkumbatti”, hekk jgħid wieħed mill-qwiel Maltin. Kull qawl fih x’tixtarr u hemm tagħlima x’tisslet minnu. Fiċ-ċirkostanzi preżenti, ma jistax ikun hawn qawl aktar f’waqqtu biex jissemma’. Qed ngħid dan għax fil-qasam politiku, fejn politiċi mill-oppożizzjoni, li llum iwiegħdu ħafna, imbagħad kif jitilgħu fil-gvern, isibu ... [+]

LEJN IL-BAĠIT GĦAS-SENA D-DIEĦLA

LEJN IL-BAĠIT GĦAS-SENA D-DIEĦLA Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparazzjonijiet għal baġit tas-sena d-dieħla, bix-xogħol fil-ministeru tagħna għaddej ġmielu, u b’ diversi laqgħat bejni u l-Prim Ministru. Ix-xhur tas-sajf nqattgħuhom nippruvaw għadd ta’ miżuri u noħorġu stima ta’ kemm se jkunu se jiġu jiswew lill-gvern. Dan għaliex huwa importanti li l-gvern jagħmel l-estimi ... [+]

Riżultat tal-ħsara li saret

Matul din il-ġimgħa, żewġ Rating Agencies Fitch u Standard and Poor’s ħarġu riżultati wieħed fuq bank bank partikolari (BOV) u l-ieħor fuq l-andament tal-ekonomija Maltija. L-Aġenzija Fitch ħalliet il-grad għall-Malta A+ b’outlook stabbli filwaqt li kkonfermat li l-ekonomija ser tibqa’ tikber u b’saħħitha. Dawn ir-Rating Agencies internazzjonali, jaslu biex joħorġu dan ... [+]

Verità u Ġustizzja mal-Isitituzzjonijiet tagħna

Il-każ xokkanti li ħareġ mir-rapport tal-Maġistrat Bugeja iqajjem ħafna osservazzjonijiet. Dan każ li mhux biss, għal ħmistax -il xhar affettwa lill-Prim Ministru u l-familja tiegħu, iżda affetwa l-pajjiżu wkoll. Il-familja Muscat u Malta sofrew f’dak li huwa telf ta’ reputazzjoni. Għaliex fuq kollox, ir-reputazzjoni sew għall-persuni milquta kif ukoll għall-pajjiż, ... [+]

L-IMPATT TAL-GIDBA ‘EGRANT’ FUQ IL-PAJJIŻ

L-allegazzjoni fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u familtu kienet waħda serjissima u li tul dawn l-aħħar ħmistax -ilxahar kellha mpatt mhux biss fuq il-Prim Ministru nnifsu iżda fuq il-kabinett, l-Gvern, kif ukoll il-pajjiż kollhu. Filfatt din l-allegazzjoni ffabbrikata ħolqot mill-ewwel instabbiltaˋ fuq il-pajjiż. Wieħed jibda jirċievi messaġġi minn kumpaniji barra minn ... [+]

Malta u l-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus

Suġġett li qiegħed jinstema’ ħafna u jidher fuq il-midja huwa dak tal--money laundering, dak li bil-Malti nsejħulu l-ħasil tal-flus. Kulħadd huwa konxju li din hija xi ħaġa serja ħafna. Imma jien naħseb li wieħed għandu jsaqsi għaliex hija serja daqshekk u għaliex din il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus? Il-kriminalità għandna istituzzjoni kontriha. Għandna ... [+]

Il-Bullying mal-Pajjiżi ż-Żgħar

Ma hemm l-ebda dubju li pajjiżna huwa pajjiż żgħir. Sew fiżikament, distanzi min-naħa sa oħra tal-baħar li jdur mal-gżira tagħna u anke f’terminu ta’ popolazzjoni ta’ madwar erba’ mija u ħamsin elf, anqas minn nofs miljun - popolazzjoni żgħira. Fir-relazjonijiet politiċi pajjiżi oħra kif iħarsu lejna? Għandna xi vantaġġ aħna? jew ... [+]

Soluzzjonijiet għall-emigrazzjoni

Il-kwistjoni tal-emigrazzjoni tidher li qiegħda tikber u mhux tiċkien. Dan minħabba l-politika li hemm madwarha. Mhix kwistjoni ta’ numri. Kemm qed jitilqu numri mil-Libja jew inkella minn pajjiżi oħra . Fil-fatt kull min iżomm l-istatistika jurik li dawn in-numri tbaxxew b’mod konsiderevoli. Iżda l-kwistjoni politika qiegħda dejjem tikber. Hija din il-kwistjoni ... [+]