Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Riżultat tal-ħsara li saret

Matul din il-ġimgħa, żewġ Rating Agencies Fitch u Standard and Poor’s ħarġu riżultati wieħed fuq bank bank partikolari (BOV) u l-ieħor fuq l-andament tal-ekonomija Maltija. L-Aġenzija Fitch ħalliet il-grad għall-Malta A+ b’outlook stabbli filwaqt li kkonfermat li l-ekonomija ser tibqa’ tikber u b’saħħitha. Dawn ir-Rating Agencies internazzjonali, jaslu biex joħorġu dan it-tbassir dwar l-ekonomija tal-pajjiż billi jiltaqgħu ma’ setturi u operaturi, kemm pubbliċi kif ukoll privati, u jitlobu informazzjoni, statistika u ... [+]

Verità u Ġustizzja mal-Isitituzzjonijiet tagħna

Il-każ xokkanti li ħareġ mir-rapport tal-Maġistrat Bugeja iqajjem ħafna osservazzjonijiet. Dan każ li mhux biss, għal ħmistax -il xhar affettwa lill-Prim Ministru u l-familja tiegħu, iżda affetwa l-pajjiżu wkoll. Il-familja Muscat u Malta sofrew f’dak li huwa telf ta’ reputazzjoni. Għaliex fuq kollox, ir-reputazzjoni sew għall-persuni milquta kif ukoll għall-pajjiż, ... [+]

L-IMPATT TAL-GIDBA ‘EGRANT’ FUQ IL-PAJJIŻ

L-allegazzjoni fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u familtu kienet waħda serjissima u li tul dawn l-aħħar ħmistax -ilxahar kellha mpatt mhux biss fuq il-Prim Ministru nnifsu iżda fuq il-kabinett, l-Gvern, kif ukoll il-pajjiż kollhu. Filfatt din l-allegazzjoni ffabbrikata ħolqot mill-ewwel instabbiltaˋ fuq il-pajjiż. Wieħed jibda jirċievi messaġġi minn kumpaniji barra minn ... [+]

Malta u l-Ġlieda Kontra l-Ħasil tal-Flus

Suġġett li qiegħed jinstema’ ħafna u jidher fuq il-midja huwa dak tal--money laundering, dak li bil-Malti nsejħulu l-ħasil tal-flus. Kulħadd huwa konxju li din hija xi ħaġa serja ħafna. Imma jien naħseb li wieħed għandu jsaqsi għaliex hija serja daqshekk u għaliex din il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus? Il-kriminalità għandna istituzzjoni kontriha. Għandna ... [+]

Il-Bullying mal-Pajjiżi ż-Żgħar

Ma hemm l-ebda dubju li pajjiżna huwa pajjiż żgħir. Sew fiżikament, distanzi min-naħa sa oħra tal-baħar li jdur mal-gżira tagħna u anke f’terminu ta’ popolazzjoni ta’ madwar erba’ mija u ħamsin elf, anqas minn nofs miljun - popolazzjoni żgħira. Fir-relazjonijiet politiċi pajjiżi oħra kif iħarsu lejna? Għandna xi vantaġġ aħna? jew ... [+]

Soluzzjonijiet għall-emigrazzjoni

Il-kwistjoni tal-emigrazzjoni tidher li qiegħda tikber u mhux tiċkien. Dan minħabba l-politika li hemm madwarha. Mhix kwistjoni ta’ numri. Kemm qed jitilqu numri mil-Libja jew inkella minn pajjiżi oħra . Fil-fatt kull min iżomm l-istatistika jurik li dawn in-numri tbaxxew b’mod konsiderevoli. Iżda l-kwistjoni politika qiegħda dejjem tikber. Hija din il-kwistjoni ... [+]

Soluzzjonijiet Ghall-Emigrazzjoni fil-Meditterran

Il-fenominu tal-emigrazzjoni mhux xi ħaġa ġdida. Ilkoll smajna bl-emigrazzjoni kbira ta’ nies li telqu minn Malta u ħafna pajjiżi mill-Ewropa lejn l-Awstralja, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Kanada u pajjiżi oħra wara l-Gwerra. Illum għandna taħlita ta’ żewġ fatturi. Għandek ir- refuġjati u għandek l-emigranti illi jmorru f’pajjiż ieħor għal skop ekonomiku. Ir-refjuġat huwa ... [+]

Politika li tisfratta (disruptive politics)

Kull bidla ta’ gvern, u hawn qed nirreferi għal meta il-partit li jibda jigverna jkun partit differenti minn dak li kien jigverna qabel, bilforsli jwassal għal tibdil fil-mod tat-tmexxija. Wieħed irid ifakkar li din il-bidla tkun ġiet determinata mill-elettorat. Ikun l-elettorat li ried din il-bidla u kien l-istess elettorat li ... [+]

Djalogu Soċjali għal Malta ta’ għada

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, bħala mexxej tal-Partit Laburista, stieden lis-sieħba soċjali għall-business breakfast, biex filwaqt li jfakkar l-għaxar snin li ilu Kap tal-Partit Laburista, jibqa’ jżomm kuntatt dirett mal-poplu u l-imsieħba soċjali. Dan mhux xi eżerċizzju ta’ marketing iżda eżerċizzju li jservi sabiex il-Prim Ministru jisma’ direttament minn fomm l-istess ... [+]

Id-dilemma politika u ekonomika tal-Italja

Ir-riżultat elettorali riċenti li kien hemm fl-Italja, wassal sabiex f’dan il-pajjiż qrib tagħna, ikun hemm taqlib kbir u kriżi politika. X’wassal għal din il-kriżi? X’għandu wieħed jistenna li jkunu l-iżviluppi f’din il-kobba mħabbla?  Żgur li hemm ħafna x’jitgħallem minn din il-kriżi.  Fl-Italja, bħalma hemm jirrenja f’uħud mill-pajjiżi tal-iStati membri Ewropew, hemm ... [+]