Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

L-Istorja tal-Milied u l-Immigranti Irregolari

Għaddew il-festi u bdiet is-sena l-ġdida. Nistgħu ngħidu li kellna festi tajba bħala pajjiż b’konsum ferm ikbar mis-soltu. Madankollu ħaġa morra kellna wkoll matul dawn il-festi. Din kienet il-kwistjoni tal-immigranti fuq żewġ vapuri li daħħalnihom jistkennu fl-ibħra Maltin. Aħna l-Maltin tgħajnihom il-protezzjoni. Madankollu xorta waħda hi ironija kbira li fil-Milied fejn nirrakontaw l-istorja ta’ Ġesu Bambin li ħadd ma sablu fejn joqgħod, elfejn sena wara 49 persuna bejn sema u ilma ... [+]

X’LAQATNI L-IŻJED MATUL DIN IS-SENA

Huwa naturali li meta tasal fl-aħħar tas-sena tħares waħda lura u tara minn xiex tkun għaddejt matulha. Dan ix-xogħol jagħmluh b’mod dettaljat il-ġurnali fejn jagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet kollha tas-sena f’ġabra waħda. Iżda llum nixtieq nelabora aktar fuq xejra milli xi ġrajja partikolari. Jista’ jkun li għalkemm qed tiġri madwarna ... [+]

RESQIN LEJN KRIŻI FINANZJARJA INTERNAZZJONALI OHRA?

Meta nitkellmu fuq il-qaghda ekonomika  ħafna persuni jimpurtahom biss kif sejra l-familja tagħhom. Ma tgħatihomx tort għaliex hija l-familja li hi l-aktar qrib tagħhom. Pero’ hemm parti sostanzjali ta’ Maltin oħra li jimpurtahom kif sejjer pajjiżhom.  Dawn huma nies li jinteressahom kif qed tkun ir-rata tat-tkabbir ekonomiku; l-inflazzjoni u kemm ... [+]

Il-Burokrazija – ma noħlqux problemi fejn ma hemmx

Hawn ħafna li l-burokrazija jassoċċjawha biss max-xogħol tal-Gvern. Il-parti negattiva fl-amministrazzjoni tal-Gvern. Filfatt il-kelma burokrazija ġejja mill-kelma “bureau”, u li tfisser dipartiment. Jista’ jkun dipartiment sew pubbliku kif ukoll f’kumpanija privata. Iżda l-mod ta’ kif jitkellmu fuq ix-xogħol tal-Gvern mhux l-ewwel darba li nies fin-negozju, nies li jridu jinqdew jgħidulek li ... [+]

L-GĦOXRIN ANNIVERSARJU TAL-MUNITA EWRO

Din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropeja ċċelebrat l-għoxrin sena mit-twaqqif tal-munita Ewro, li jużawha dsatax -il pajjiż ewropew inkluż Malta. Sadanittant, f’pajjiżna din is-sena ċċelebrajna l-għaxar anniversarju minn meta daħħalna din il-munita, lura fl-2008. F’dawn l-għoxrin sena ma kienx kollox ward u żahar għal fatt li kien hemm fejn l-munita għaddiet minn kriżijiet. ... [+]

Il-Futur tal-UE Marbut mal-Elezzjonijiet li Ġejjin

Kulħadd qed iħoss it-taqlib politiku li għaddej fl-Ewropa, fejn kull ma jmur qed jinbtu partiti ġodda u li eventwalment qed jitilgħu fil-gvern ukoll. Hawn min qed isejjaħ lil dawn il-partiti popolisti. Il-popoliżmu qed jintroduċi ruħu b’mod differenti ħafna. Hawn minn dawn il-gvernijiet fejn meta tidħol l-immigrazzjoni huma iebsin, iżda mbagħad ... [+]

Hemm bzonn ta’ taxxa ġdida fuq servizzi diġitali?

Waqt il-laqgħa tal-ECOFIN tal-Kunsill tal-Ministri għal-Finanzi tal-iStati Membri tal-Unjoni Ewropeja, li saret fi Brussel fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, ġie diskuss l-introduzzjoni ta’ taxxa ġdida. Qed nirreferi għat-taxxa ġdida fuq servizzi diġitali. Biex inserraħ moħħ kulħadd, din m’hix taxxa indirizzata lejn il-konsumatur, iżda taxxa immirata lejn il-kumpanniji li joffru dan is-servizz. Li ... [+]

TQASSIM TAL-ĠID MINGĦAJR EWRO WIEĦED ŻIEDA DEJN

TQASSIM TAL-ĠID MINGĦAJR EWRO WIEĦED ŻIEDA DEJN Għaddew sitt ijiem mill-baġit li preżentajt il-ġimgħa l-oħra, u matul din il-ġimgħa wieħed seta’ jifli u jara x’kienu il-kummenti speċjalment dawk minn naħa tal-Oppożizzjoni. Matul din il-ġimgħa kien hemm minn qalli li ma għandix għalfejn ninkwieta jew naħli ħin jew enerġija fuq din ... [+]

Ngħixu s-Suċċess

Jekk ma għandu xejn dan il-Gvern żgur li għandu viżjoni ċara u b’saħħitha għal pajjiżna. Il-viżjoni bi pjan li jagħmel lil Malta l-aqwa fl-Ewropa u l-għira tad-dinja. Dan il-kliem kulħadd semgħu minn fomm il-Prim Ministru iktar minn darba. Dan ifisser li l-familji Maltin u Għawdxin tabilħaqq igawdu minn livell ogħla ... [+]

Malta ppreparata biex taffronta r-riskji

Fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, barra li kelli l-laqgħa tal-Eurogroup u l-Ecofin li jsiru bejn il-ministri tal-finanzi tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropeja, kelli wkoll laqgħha importanti mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Ġustizzja, Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Ugwaljanza, Vera Jourova. Hi responsabbli ukoll li tara li kull Membru Stat qed jaħdem sabiex jintlaħqu il-miri tal-Kummissjoni Ewropea ... [+]