Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Politika li tisfratta (disruptive politics)

Kull bidla ta’ gvern, u hawn qed nirreferi għal meta il-partit li jibda jigverna jkun partit differenti minn dak li kien jigverna qabel, bilforsli jwassal għal tibdil fil-mod tat-tmexxija. Wieħed irid ifakkar li din il-bidla tkun ġiet determinata mill-elettorat. Ikun l-elettorat li ried din il-bidla u kien l-istess elettorat li jkun ivvota f’din id-direzzjoni skont il-manifest elettorali fejn ikunu ġew elenkati dawk il-miżuri, jew biex insejħulhom b’lingwaġġ populista, wegħdiet,  li ... [+]

Djalogu Soċjali għal Malta ta’ għada

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, bħala mexxej tal-Partit Laburista, stieden lis-sieħba soċjali għall-business breakfast, biex filwaqt li jfakkar l-għaxar snin li ilu Kap tal-Partit Laburista, jibqa’ jżomm kuntatt dirett mal-poplu u l-imsieħba soċjali. Dan mhux xi eżerċizzju ta’ marketing iżda eżerċizzju li jservi sabiex il-Prim Ministru jisma’ direttament minn fomm l-istess ... [+]

Id-dilemma politika u ekonomika tal-Italja

Ir-riżultat elettorali riċenti li kien hemm fl-Italja, wassal sabiex f’dan il-pajjiż qrib tagħna, ikun hemm taqlib kbir u kriżi politika. X’wassal għal din il-kriżi? X’għandu wieħed jistenna li jkunu l-iżviluppi f’din il-kobba mħabbla?  Żgur li hemm ħafna x’jitgħallem minn din il-kriżi.  Fl-Italja, bħalma hemm jirrenja f’uħud mill-pajjiżi tal-iStati membri Ewropew, hemm ... [+]

POLZA TAL-ASSIGURAZZJONI GĦAS-SEĦAN IL-MOĦĦ

Il-qawl Malti jghid xemx u xita Alla jaf meta! Permezz ta’ dan il-qawl irrid ngħid li aħna ma nafux il-futur u għalhekk ma aħniex żguri minnhu. Kwalunkwe ħaga li mhijiex żgura għalina nitfawa f’kaxxa li nsejħulha  riskji. Ir-riskju huwa xi ħaġa li tista’ tiġri fil-futur madankollu qatt ma tista’ tkun ċert minnha. Tneħħi ... [+]

Il-Banek ta’ Żvilupp

Konvint li spiss tisimgħu jew taraw fuq il-mezzi tax-xandir dwar dawk li jissejħu “banek ta’ żvilupp”. Dawn mhumiex banek simili għal dawk li minnhom għandna ħafna friegħi tagħhom imxerdin ma’ Malta u Għawdex. Dawn tal-aħħar jissejħu “banek kummerċjali” li minnhom jinqdew l-individwi, il-familji kif ukoll kumpaniji. Banek ta’ żvilupp huma ... [+]

L-isfida tat-tniġġis ambjentali

Nemmen bis-sħiħ li l-oqsma tal-ekonomija u tal-ambjent għal dik li hija importanza huma fl-istess keffa, anke jekk l-ekonomija tegħleb bi ftit. L-ambjent ta’ madwarna huwa dak li jagħtina s-saħħa u fl-istess ħin huwa dak li joħodilna! Wara li jkun hemm it-tkattir tax-xogħol, it-tkattir tal-ġid, tidħol is-saħħa, għax wara kollox mingħajr ... [+]

It-Taxxa Diġitali

It-taxxi ilhom magħna eluf kbar ta’ snin. Anke fil-Kotba Imqaddsa nsibu li “dak li hu ta’ Ċesri għandu jingħata lil Ċesri” b’referenza għall-ħlas tat-taxxi. Aktar ma għadda ż-żmien aktar kien hemm irfinar tas-sistemi tat-taxxi biex kemm jista’ jkun jimxu fuq ċerti prinċipji, bħal li fit-tħaddim ta’ taxxa m’għandekx tonfoq fuqha ... [+]

Lura minn New York u Washington

Il-ġimgħa li għaddiet attendejt għal-laqgħat annwali tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) u tal-Bank Dinji (World Bank), is-sessjoni tar-Rebbiegħa, IMF World Bank Spring Meeting. Laqgħat li saru f’Washington. Żewġ istituzzjonijiet li m’għandhom bżonn ebda introduzzjoni. Huma rinomati biżżejjed, twieldu fl-istess żmien imma ma tistax issejħilhom tewmin! L-għan ewlieni tal-IMF huwa li jassigura li ... [+]

L-early school leavers: sfida edukattiva

Fost l-isfidi li għandu pajjiżna hemm dik tal-early school leavers, żgħażaġħ li jkollhom seba’ mitt sena sakemm jilħqu l-età obbligatorja tal-iskola, 16-il sena, biex itiru mill-klassi. Sfortunatament ikun hemm għadd sostanzjali minnhom li kemm kemm ikunu jafu jaqraw imqar bil-Malti u bl-Ingliż minkejja li jkunu ilhom fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna ... [+]

Inkomplu insaħħu l-istituzzjonijiet regolatorji

Is-suċċess ta’ pajjiżna jiddependi mis-suċċessi tas-setturi li jiffurmawh. Li huma ħafna, iżda primarjament, u naħseb li dan jaqbel miegħu kulħadd, hemm is-settur tal-igaming u dak finanzjarju. M’hemm ebda dubju minn dan. F’setturi bħal dawn dejjem għandek riskju jiffaċċjak, dejjem hemm ir-riskju li fiċ-ċestun tat-tuffieħ jista’ jkollok tuffieħa li tibda titnawwar u ... [+]