Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

ori17

L-iżbilanċi ekonomiċi

Ma tantx huwa kumplimentuż li tgħid lil xi ħadd li għandu argument żbilanċjat, għax il-kelma żbilanċ għandha konnotazzjoni negattiva peress li fil-ħajja nippruvaw nilħqu l-bilanċ u mhux l-iżbilanċ. Mela ara kemm huwa aktar offensiv jekk tgħid lil dak li jkun li huwa żbilanċjat kollu kemm hu! Fl-ekonomija wkoll jeżistu l-bilanċi u l-iżbilanċi. Hemm fil-fatt dawk li ngħidulhom l-iżbilanċi makro-ekonomiċi. Meta pajjiż jimporta iżda milli jesporta, jkollu problema ta’ defiċit u jrid ... [+]
Euro-Rettungspaket

L-ewro hija l-problema, jew is-soluzzjoni?

Il-ġimgħa l-oħra, għat-tieni ġimgħa konsekuttiva, kont fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Iżda fejn fil-ġimgħa ta’ qabel mort biex inwassal il-prioritajiet tal-Presidenza Maltija lill-Membri Parlamentari Ewropej, din id-darba pparteċipajt fil-Ġimgħa Interparlamentari Ewropea fejn membri mit-28 Parlament nazzjonali tal-EU jiltaqgħu mal-Parlament Ewropew biex jiddiskutu temi komuni. Fil-każ tagħna, tkellimna dwar is-semestru ekonomiku; dwar ... [+]
orizzont thumbnail

Lura ma’ sħabi fil-Parlament Ewropew

Ninsab ċert li issa kulħadd jaf sew li Malta qed tmexxi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Bħala Ministru għall-Finanzi, jiena għandi l-Presidenza tal-Kunsill għall-Affarijiet Finanzjarji u Ekonomiċi, magħruf bħala l-ECOFIN, u fost id-dmirijiet li għandi, il-ġimgħa li għaddiet iltqajt mal-Kumitat għall-Affarijiet Monetarji u Economiċi tal-Parlament Ewropew, magħruf bħala l-ECON. Dan il-kumitat jiena ... [+]
orizzont thumbnail

Is-Sekwenza tal-Ħin

Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar ir-riskju u dwar kemm huwa fattur importanti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, sew dawk ekonomiċi, kif ukoll dawk politiċi u dawk kummerċjali. Illum ser nitkellmu dwar l-importanza tal-ħin, jew inkella, s-sekwenza tal-ħin fl-ambitu ta’ deċiżjonijiet marbuta wkoll mal-ekonomija, politika u kummerċ. Iżda mhux biss. Ċertament, il-ħin mhuwiex xi kunċett ġdid. ... [+]
orizzont thumbnail

Malta hi Tax Haven?

Jekk hemm kelma li qed tintuża ħafna fil-midja sew lokali u speċjalment barranija hija l-kelma Ingliża, tax haven, li tfisser port kenni jew x’imkien fejn jipproteġi mit-taxxa. Il-frażi użata mill-Franċiżi u t-Taljani hija paradis fiscal u paradiso fiscale, jiġifieri ġenna fiskali. It-tlett frażijiet jirreferu għal kenn mill-ħlas tat-taxxa, però, kenn ... [+]
orizzont thumbnail

Ir-riskju meqjus

Ir-riskju bħala kunċett huwa bbażat fuq il-probabiltà li fil-futur, ser tiġri xi ħaġa. Meta nitkellmu fuq riskju, jiġuna f’moħħna l-aċċidenti, bħal pereżempju r-riskju assoċċjat mas-sewqan ta’ xi vettura, jew li tivvjaġġa permezz tal-ajruplan, vapur jew ferrovija. Hemm min, biex jiċċajta, jgħid li saħansitra s-sempliċi fatt li jmur jorqod fis-sodda jippreżenta ċertu ... [+]
orizzont thumbnail

Ir-riżoluzzjonijiet għall-2017, nagħmluhom biex niksruhom?

Ma nafx kemm għadhom moda, però fl-ewwel tas-sena hemm id-drawwa li jsiru r-riżoluzzjonijiet għas-sena l-ġdida – min li ma jpejjipx iżjed jew li jagħmel dieta – insomma, kwalunkwe ħaġa li kienet drawwa fil-passat u jaf li ma kienitx tajba. Għalhekk, dak li jkun, għax irid ibiddel ir-rotta ta’ ħajtu, biex ... [+]
IMG_3804

Is-sena li qed tintemm

Meta wieħed jasal lejn l-aħħar tas-sena, irid u ma jridx, ikollu jħares ftit lura lejn x’ġara matul dawk it-tnax-il xahar u jixtarr ftit dak li ġara.   Però meta jkunu ġraw ħafna ġrajjiet, mhux faċli li tiftakar kollox. Allura tajjeb li għall-inqas wieħed jislet l-aktar avvenimenit importanti li meta tagħsarhom jistgħu jfissru ... [+]
orizzont thumbnail

Malta u d-djalogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Maghreb

Il-Maghreb, reġjun li jiġbor dawk il-pajjiżi li jinsabu fil-Punent tal-Eġittu, jiġifieri l-Libja, t-Tuneżija, l-Alġerija, l-Marokk u l-Mawritanja. Dawn jissejjħu l-pajjiżi tal-Maghreb, għax jinsabu fix-xaqliba tad-dinja Għarbija li tagħti għal fejn tinżel ix-xemx. Għall-kuntrarju, il-pajjiżi li jinsabu fil-Lvant tal-Eġittu, jiġifieri l-Libanu, l-Palestina, l-Ġordan, is-Sirja u l-Iraq huma magħruf bħala l-Mashriq. Qabel it-Tieni ... [+]
TN_12

X’tista’ toffri Malta waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Issa li qegħdin fuq l-għatba tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, x’qed jistennew minn din il-Presidenza s-27 pajjiż l-ieħor tal-Unjoni Ewropea? X’inhi dik ix-xi ħaġa speċjali li Malta tista’ tagħti aktar, jew anqas, minn ħaddieħor? Dawn huma l-mistoqsijiet li nippruvaw nieħdu minn moħħ id-delegazzjonijiet li niltaqgħu magħhom. Illum, wara ltqajt ma’ bosta ... [+]