Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Miri kontra l-faqar dinji

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet attendejt konferenza internazzjonali ta’ livell għoli f’Doha, il-belt kapitali tal-Qatar, li kellha l-għan li jkompli jkun miġġieled il-faqar dinji permezz ta’ finazjament aħjar għal proġetti ta’ żvilupp. Konferenza organizzata mill-Ġnus Magħquda flimkien mal-Qatar bit-tema “Financing for development and the means of implementation of the 2030 agenda for sustainable development”. [caption id="attachment_15644" align="aligncenter" width="481"] Flimkien mal-Ministru għall-Finanzi tal-Qatar Ali Shareef Al Emadi (it-tielet mix-xellug) deħlin għall-konferenza ta’ ... [+]

Pajjiżna fil-Parlament Ewropew

Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Parlament Ewropew iddiskuta s-suppost kollass tas-Saltna tad-Dritt f’pajjiżna. Kull min segwa d-dibattitu seta’ faċilment jinnota l-iskorrettezzi u l-esaġerazzjonijiet dwar pajjiżna li bdew jingħadu u jkunu ripetuti minn uħud mill-Membri Parlamentari Ewropej li jappartjenu lill-Partit Popolari Ewropew (PPE), il-grupp li lilu jappartjeni l-Partit Nazzjonalista. Skorrettezzi u esaġerazzjonijiet li ... [+]

ĦIDMIETNA SABIEX INLESTU MALTA GĦALL-FUTUR 

X’impatt dirett ħalla fuq il-poplu Malti l-Baġit 2018? Ir-reazzjonijiet li kien hemm għall-Baġit 2018 minn kull faxxa tal-ħajja juru biċ-ċar li l-impatt kien wieħed pożittiv ħafna. Dan joħroġ ukoll mir-reazzjoni tal-korpi kostitwiti. X’impatt għamlet  l-ekonomija fit-turiżmu? Żdied l-infieq tat-turisti? Din is-sena mistennija tkun sena oħra rekord għall-industrija tat-Turiżmu u għas-sena d-dieħla, in-numru ta’ ... [+]

F’ġieħ Is-Saltna tad-Dritt

F’ġieħ Is-Saltna tad-Dritt Dak li jiddistingwi stat demokratiku, fejn kollox jimxi bl-ordni, minn stat fejn tirrenja l-liġi tal-ġungla, fejn min hu l-aqwa jħawwel, huwa t-tħaddim ta’ dak li l-Ingliżi jirreferu għalih bħala ‘law and order’, funzjoni li toħroġ mir-‘Rule of Law’. Aħna, bħala Maltin, nirreferu għal dan bħala t-tħaddim tas-Saltna tad-Dritt. ... [+]

Ejja ma nċekknux it-tifsira tas-Surplus

Ma nkun qed ngħid xejn barra mill-verità meta ngħid li ddejjaqni l-attitudni ta’ min qed jipprova jċekken il-kisba tas-surplus fil-Finanzi tal-Gvern.  Qisha xi ħaga trivjali. Qisha kienet xi ħaġa li tiġri kull tmiem is-sena. L-attitudni bħal din li bdiet ferm qabel dak li gara f’pajjizna dan l-ahhar hija ċara daqs ... [+]

Prudenza

Qiegħed nikteb dan l-artiklu waqt li, bħal kulħadd, għadni taħt xokk qawwi wara dak li seħħ nhar it-Tnejn li għadda. Il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia huwa kundannabbli mingħajr ebda riserva. Hija ġrajja traġika, riżultat ta’ att kriminali goff, li dwaru kulħadd għandu, u jmissu, jitkellem bi prudenza. B’kawtela u b’attenzjoni ... [+]

Bi tħejjija għall-baġit

Ninsabu ftit jiem biss bogħod minn Jum il-Baġit, it-Tnejn, 9 ta’ Ottubru li ġej. Konvint li bħal dan iż-żmien kulħadd jista’ jimmaġina b’liema ritmu jkun għaddej ix-xogħol fil-Ministeru tal-Finanzi. Imma fl-istess ħin naħseb li mhux daqstant huma dawk li jistgħu jifhmu l-importanza tal-proċess li jgħaddu minnu l-Ministru tal-Finanzi b’mod partikolari ... [+]

Illum…..f’Jum id-Dwana

  Illum, il-Ġimgħa, 22 ta’ Settembru, jaħbat Jum id-Dwana u allura huwa bix-xieraq li nieħu din l-okkażjoni biex filwaqt li nifraħ lil dawk kollha ninvoluti fid-Dwana, minn fuq s’isfel, għal ħidmiethom, nitratta wkoll ftit dwar dan id-Dipartiment bl-importanza u bir-responsabbiltà kbira li jġorr miegħu. Id-Dipartiment tad-Dwana huwa wieħed mit-tliet dipartimenti fiskali ewlenin, ... [+]

Qegħdin f’boom ekonomiku?

Huwa fatt li l-ekonomija ta’ pajjiżna għaddejja minn żminijiet sbieħ. Żminijiet bla preċedent. Żminijiet li l-effetti tagħhom huma tanġibbli. Tarahom. Tħosshom. Tgħixhom. Il-flus fi bwiet in-nies jinħassu għalkemm ma jfissirx li m’hemmx min li għadu ma intlaħaqx daqskemm mistenni minn dawn iż-żminijiet tajbin. Żminijiet li qegħdin iwasslu għal mistoqsija li ssirli ... [+]

Min imexxi jrid ikollu l-Kapaċitajiet Meħtieġa

Jekk hemm xi ħaġa li tinkwieta lil ħafna nies hija n-nuqqas ta’ servizz jew servizz ħażin li jingħataw meta ma jagħtux kashom jew jagħtuhom prodotti li ma jaħdmux sew. Meta tanalizza dan kollu tara li warajhom hemm il-persuna, imma iżjed minn hekk hemm l-organizzazzjoni. Huwa minnu li hemm nies li jaqdu b’mod ... [+]