Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

14_ORZ_TN

Proposti elettorali bi ħsieb

L-ekonomija tagħna għaddejja tajjeb u għalhekk m’ għandiex bżonn xi stimolu speċjali, bħal magna ta’ karozza li tkun għaddejja fuq il-highway b’veloċità tajba u aħna rridu inżommu dak ir-ritmu li rnexxielna nilħqu. Għalhekk ninkwetaw meta naraw lil min jipprova jtellef il-kisbiet tagħna. La dan huwa l-iskop tagħna, allura wieħed  forsi jistaqsi, għalfejn qed tipproponu aktar tnaqqis fit-taxxa? Dan it-tnaqqis ser isir, primarjament, għax l-ekonomija tista’ taffordjah grazzi għas-surplus fil-baġit li rreġistrajna. Fil-fatt, ... [+]
sm17-logo-eng-leftcol

Il-laqgħat f’Washington u l-andament ekonomiku dinji

Ħmistax ilu attendejt għall-laqgħat tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) u tal-Bank Dinji f’Washington fl-Istati Uniti, li jsiru flimkien darbtejn fis-sena. Magħhom, attendejt ukoll għal-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-G20, peress li Malta għandha l-presidenza tal-Kunsill tal-EU u jiena l-President tal-ECOFIN. Miegħi kelli sew lil Gvernatur u anke lid-Deputat Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Għaldaqstant, irrapreżentajt lill-Unjoni ... [+]
14_ORZ

Il-Borża ta’ Malta ssir aktar aċċessibbli għan-negozji ż-żgħar

Il-Borża ta’ Malta għalqet 25 sena imwaqqfa. Il-Borża hija suq fejn wieħed ibiegħ jew jixtri bonds tal-gvern jew shares ta’ kumpaniji. Meta kumpanija tixtieq tissellef xi flus, ngħidu aħna €50 miljun minn fuq il-Borża, tagħmel dak li ngħidulu Initial Public Offer jew IPO jiġifieri hi tħabbar li ser toffri ishmba ... [+]
ecofin

Il-Laqgħa Informali Tal-Ecofin F’Malta

Wieħed beda jinnota, sew mit-televiżjoni, sew meta jkun dieħel il-Belt, li hawn aktar attività minn tas-soltu. Dan mhux biss minħabba t-turisti, iżda minħabba l-ammont ta’ konferenzi, ministri, delegati karozzi uffiċċjali u pulizija li narawhom għaddejjin mit-toroq tal-Belt Kapitali tagħna.   Din l-attività kollha hi marbuta mal-fatt li, kif jaf kulħadd, fl-ewwel sitt ... [+]
surplus

Mhix manna li se tieħu xi ħaġa minnha imma ħelsien ekonomiku

Wara 34 sena pajjiżna reġa’ kellu surplus fil-finanzi tal-Gvern. Kien fis-sena 1981 li kien seħħ dan. Aħbar pożittiva li ftit wara li tħabbret tkellimna dwarha mal-Ministru Scicluna. Mistoqsi dwar il-fatt li quddiem aħbar bħal din se tikber l-istennija tan-nies, ilMinistru Scicluna qalilna li, “is-surplus mhu xejn ħlief li ttaxxi tagħhom ... [+]
ori_trump

Wegħdiet fiergħa ta’ qabel l-Elezzjonijiet

Dan l-aħħar ir-Repubblikani fl-Istat Uniti, imbuttati ħafna il-President Donald Trump, mexxew bil-qawwa il-leġiżlazzjoni ġdida bl-iskop li jkissru u jarmu r-riforma li kien għamel il-President ta’ qablu Obama dwar is-saħħa, li r-Repubblikani stess kienu laqqmuha Obamacare.     Permezz ta’ din is-sistema, il-Gvern Amerikan immexxi minn Obama kien ħa miżuri sabiex jestendi s-servizz tas-saħħa ... [+]
TN_ori

Malta madwar il-mejda tal-G20

Il-G20 hija laqgħa tal-iktar għoxrin pajjiż importanti fid-dinja fejn jieħdu deċiżjonijiet u rakkomandazzjonijiet biex ikun hemm il-koperazzjoni f’oqsma fejn il-problemi jissolvew aħjar permezz tal-koperazzjoni internazzjonali, milli jitħallew f’idejn pajjiż wieħed.   Fost dawn l-oqsma nsibu l-kummerċ estern, il-klima u l-istabilità finanzjarja globali. Dawn huma suġġetti li jirrikjedu koperazzjoni  u m’hemmx istituzzjoni li ... [+]
Rota_TN

Ir-Rota Ekonomika

Ħafna jirreferu għall-ekonomija bħala rota. Hawn min jgħid li r-rota qegħda iddur jew inkella r-rota qegħda iżzaqżaq, jew weħlet meta l-ekonomija tkun staġnata. Fil-fatt l-ekonomisti jħarsu lejn l-ekonomija bħala ċirku, fejn wieħed jagħti lill-ieħor biex terġa tiġi minn fejn bdejt. Minn x’ imkien trid tibda. Ejja nibdew u nagħtu ħarsa lejn ... [+]
orizzont thumbnail

Kontabilita’ budgetarja akbar tal-Unjoni Ewropea

  Il-ġimgħa li għaddiet, kelli sessjoni fil-Parlament Ewropew bħala l-Presidenza tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, li hu magħruf bħala l-ECOFIN biex nirrapporta dwar il-budgets ta’ l-Unjoni Ewropeja għas-sena elfejn u ħmistax.   Dan huwa dwar l-awditjar ta’ budget enormi Ewropew li jikkonsisti minn il-fuq minn mija u ħamsin biljun ewro li jintefqu mat-tminja ... [+]
Ori3.3

Il-Presidenza Maltija qed turi x’issarraf

Il-ġimgħa li għaddiet, għat-tieni darba taħt il-Presidenza Maltija għall-Unjoni Ewropea, kellna l-laqgħa tal-Kunsill Ekonomiku u Monetarju, li hu magħruf bħala l-ECOFIN. Dak li għamilna f’din it-tieni laqgħa huwa importanti ħafna għal pajjiżna għax urejna żewġ affarijiet.     L-ewwelnett f’din il-laqgħa urejna li dawk kollha li kienu qegħdin jaħsbu illi Malta, għal xi ... [+]