Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Bi tħejjija għall-baġit

Ninsabu ftit jiem biss bogħod minn Jum il-Baġit, it-Tnejn, 9 ta’ Ottubru li ġej. Konvint li bħal dan iż-żmien kulħadd jista’ jimmaġina b’liema ritmu jkun għaddej ix-xogħol fil-Ministeru tal-Finanzi. Imma fl-istess ħin naħseb li mhux daqstant huma dawk li jistgħu jifhmu l-importanza tal-proċess li jgħaddu minnu l-Ministru tal-Finanzi b’mod partikolari u l-Ministri l-oħrajn kollha, u magħhom miżjud ir-rwol importanti tal-Prim Ministru, fi tħejjija għall-baġit. Fil-verità it-tħejjija tal-baġit hija bażata fuq ħidma ... [+]

Illum…..f’Jum id-Dwana

  Illum, il-Ġimgħa, 22 ta’ Settembru, jaħbat Jum id-Dwana u allura huwa bix-xieraq li nieħu din l-okkażjoni biex filwaqt li nifraħ lil dawk kollha ninvoluti fid-Dwana, minn fuq s’isfel, għal ħidmiethom, nitratta wkoll ftit dwar dan id-Dipartiment bl-importanza u bir-responsabbiltà kbira li jġorr miegħu. Id-Dipartiment tad-Dwana huwa wieħed mit-tliet dipartimenti fiskali ewlenin, ... [+]

Qegħdin f’boom ekonomiku?

Huwa fatt li l-ekonomija ta’ pajjiżna għaddejja minn żminijiet sbieħ. Żminijiet bla preċedent. Żminijiet li l-effetti tagħhom huma tanġibbli. Tarahom. Tħosshom. Tgħixhom. Il-flus fi bwiet in-nies jinħassu għalkemm ma jfissirx li m’hemmx min li għadu ma intlaħaqx daqskemm mistenni minn dawn iż-żminijiet tajbin. Żminijiet li qegħdin iwasslu għal mistoqsija li ssirli ... [+]

Min imexxi jrid ikollu l-Kapaċitajiet Meħtieġa

Jekk hemm xi ħaġa li tinkwieta lil ħafna nies hija n-nuqqas ta’ servizz jew servizz ħażin li jingħataw meta ma jagħtux kashom jew jagħtuhom prodotti li ma jaħdmux sew. Meta tanalizza dan kollu tara li warajhom hemm il-persuna, imma iżjed minn hekk hemm l-organizzazzjoni. Huwa minnu li hemm nies li jaqdu b’mod ... [+]

L-aspettattivi għall-baġit 2018

Ninsabu ftit ġimgħat biss bogħod milli nkunu qegħdin inressqu l-Baġit għas-sena 2018, l-ewwel wieħed ta’ din il-Leġiżlatura l-ġdida. Filfatt bħalissa ninsabu għaddejjin għalenija bil-preparamenti meħtieġa għal dan l-eżerċizzju ewlieni ta’ kull sena. Kif mistenni, bħalissa, jaslu fil-Ministeru tal-Finanzi diversi proposti apparti l-bidu tat-twettiq tal-Programm Elettorali. Is-sitwazzjoni ekonomika tajba li għaddej ... [+]

Waqt li timla’ l-formola tat-taxxa

Benjamin Franklin, wieħed mill-fundaturi ta’ l-Istat Uniti, xjentist u filosofu kbir, kien jgħid illi fid-dinja ma hemm xejn żgur ħlief il-mewt u t-taxxi. Għandu raġun, imma ma xtaqtx nitratta fuq tal-ewwel. Nippreferi nitkellem dwar it-taxxi, aktar fil-linja tiegħi. It-taxxi huma xi ħaġa żgura għax fir-realtà ebda Gvern ma jista’ jaħdem mingħajrhom. ... [+]

Lejn titjib fl-Infrastruttura tal-pajjiż

Wasal iż-żmien tas-sena fejn bħala Ministru tal-Finanzi irrid nippreżenta l- Pre Budget Document jiġifieri d-dokument ta’ qabel il-baġit. Fil-fatt kmieni din il-ġimgħa ppreżentajtu lill-imsieħba soċjali fi ħdan l-MCESD. Lill-imsieħba soċjali nagħtuhom priorità għar-raġuni li fl-MCESD, permezz tal-unjins ewlenin tal-pajjiż għandek rappreżentati sezzjonijiet kbar tal-ħaddiema. Imma mhux biss. Fl-MCESD għandek ukoll ... [+]

BIDLA FIS-SISTEMA TAL-‘ACCOUNTING’ TAL-GVERN

Naħseb li l-fatt li wara 35 sena ta’ deficits is-sena li għaddiet irreġistrajna surplus finanzjarju, kull meta nitkellmu fuq il-finanzi pubbliċi u insemmu dan il-fatt kif ukoll li anke għal din is-sena l-andament sejjer tajjeb ukoll, il-maġġoranza tal-poplu għaliha bħal donnu din hija n-normalità ta’ pajjiżna. Li filfatt mhix, anzi. Għall-amministrazzjonijiet ... [+]

Ħarsa bil-kalma lejn l-ekonomija ta’ pajjiżna

Nixtieq li qabel ngħaddi għas-suġġett tal-lum nirringrazzja lil kull min tani l-appoġġ, awgurali u ħadem miegħi tul il-kampanja elettorali u fl-elezzjoni ġenerali kif ukoll fil-kampanja fost id-delegati tal-Partit Laburista fejn jirrigwarda l-ħatra ta’ Deputat Mexxej. Issa li dawn l-impenji għaddew ifisser li nerġgħu lura għan-normalità. Meta wieħed jitkellem fuq l-ekonomija llum ... [+]

Il-kuntatt mal-għeruq tal-Partit

Id-delegati tal-Partit Laburista, l-għeruq tal-Partit, illum ikomplu jivvotaw biex jagħżlu Deputat Mexxej tal-Partit għall-Affarijiet tal-Parlament, kariga li qiegħed nikkontesta għaliha flimkien ma’ żewġ Ministri kollegi tiegħi. Kontestazzjoni li servietni biex tul dawn l-aħħar ftit ġimgħat niltaqa’ aktar mill-qrib mal-maġġoranza assoluta tad-delegati f’laqgħat distrettwali u anke lokali. Laqgħat li servewni wkoll biex ... [+]