Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Maltese Articles

Għaliex Brexit hu Daqshekk Kumplikat?

Brexit. Naħseb hekk kif tisimgħu din il-kelma probabbli titbissmu. Għaliex għadkom kemm rajtu xi xeni mill-Parlament Ingliż fejn l-ispeaker jgħajjat “order, order!” waqt id--diskussjoni xi ftit imqanqla li kienet għaddejja. Ta’ min  isemmi  li r-Renju Unit ilu seba’ u erbgħin sena fl-Unjoni Ewropea iżda bħalissa qed isiru t-tħejjijiet sabiex isseħħ Brexit li tfisser ‘Britian Exit’. Iżda għaliex ħaġa li meta wieħed jismagħha tista’ tinstema daqshekk sempliċi, hija daqshekk ikkumplikata? Wieħed jistaqsi ... [+]

Bżonn ta’ Soluzzjoni Globali għat-Taxxa Diġitali

Din il-ġimgħa attendejt għal Kunsill tal-Ministri għall-Finanzi fi Brussell. Is-suġġett l-iktar diskuss jirrigwardja t-taxxa, speċjalement dwar tipi ta’ taxxi ġodda. Għal poplu dan is-suġġett mhuwiex xi wieħed sabiħ, għax it-taxxa toqros in-nies. Huwa għalhekk li ma jkollniex ftehim fil-Kunsill dwar it-taxxa. Huwa ta’ sollev li tkun taf li jekk ma ... [+]

Rapporti li Juru li Għandna Sistema Finanzjarja u Bankarja Reżiljenti

F’temp ta’ ġimgħa ħarġu tliet rapporti importanti fuq pajjiżna. Tnejn minnhom joħorġu kull sena, wieħed mill-Kummissjoni Ewropea msejjaħ ‘Country Report’ jiġifieri rapport fuq il-pajjiż, u li jagħti l-andament kollu, jiġifieri dak ekonomiku, soċjali, edukattiv u kif ukoll fuq l-investiment u l-enerġija ta’ pajjiżna u l-ieħor hu tal-Fond Monetraju Internazzjonali (l-IMF) ... [+]

Skema ta’ Assigurazzjoni għal Forzi tal-Ordni Maltin

Din il-ġimgħa flimkien mal-Ministru għall-Intern Dr. Michael Farrugia kelli l-pjaċir inħabbar miżura oħra li ġiet imwiegħda fil-programm elettorali. Din hi l-iskema ta’ assigurazzjoni għall-Forzi dixxiplinati, jiġifieri l-Pulizija, Forzi Armati, Protezzjoni Ċivili u l-Uffiċjali Korrettivi flimkien mall-Uffiċjali tad-Dipartiment tad-Dwana, u s-Servizz tas-Sigurta’ Malti. Il-Membri ta’ dawn il-korpi huma l-persuni li qegħdin ... [+]

L-Aġenziji ta’ Kreditu qed Jixxaħmu?

Fl-ewwel xahar u nofs tas-sena, tlett aġenziji ta’ kreditu internazzjonali taw ‘ratings’ tajbin lil Malta. Ir-riżultati tagħhom kienu fi grad għoli ta’ A u iżjed. Dan kollhu jfisser li l-andamment ekonomiku u finanzjarju tal-pajjiż sejjer tajjeb, anzi tajjeb hafna. Jekk wieħed jifli sew dawn ir-rapporti dettaljati, Isib li jgħidu li ... [+]

Brexit bla Ftehim ikun Katastrofiku

Aktar kmieni din il-ġimgħa kont għal laqgħat fi Brussell. Fost dawn il-laqgħat kellna dik tal-EUROGROUP li tiġbor il-Ministri għall-Finanzi tal-membri stati fiż-żona ewro, u kif ukoll tal-ECOFIN li tiġbor il-ministri tal-membri stati kollha.   Dawn iż-żewġ laqgħat ġibdu l-interess tal-midja nternazzjonali. Filfatt ġejt intervistat minn Bloomberg, stazzjon televiżiv ferm importanti. Jista’ jkun ... [+]

Żvilupp Sostennibli : X’ifisser?

Il-kelma sostennibilita` tintuża sew minn uffiċjali tal-gvern li jiddikjaraw il-politika tal-gvern bħala waħda sostennibli, kif ukoll mill-opożizzjoni li jikkritikaw xi poltika tal-gvern, għal fatt li jgħidu li ma hix sostennibli. Ħafna drabi l-kelma sostennibilita’ nużawha ma’ kelma oħra :  l-iżvilupp u ngħidu “żvilupp sostennibli”. Bħal kull ħaġa oħra din il-kelma għandha ... [+]

It-Tifsira tal-Olokawst għal-Lum

Din il-ġimgħa d-dinja fakkret avveniment ikrah li nfakkruh ta’ kull sena, l-Olokawst. Għaliex huwa importanti li d-dinja tiqba’ tiftakar fih. F’dan l-akbar ġenoċidju tas-seklu għoxrin inqatlu mas-sitt miljun Lhudi. Din il-ġrajja seħħet 74 sena ilu. Huma nqatlu bl-aktar mod krudili, dan hekk kif ġew ittorturati, isofru l-ġuħ u maqtula. Mhux l-iskop ... [+]

Bdejna s-Sena l-Ġdida bit-Tajjeb

Fl-ewwel ġimgħat ta’ sena ġdida nibdew nagħlqu l-kotba finanzjarji tal-Gvern tas -sena ta’ qabel. B’hekk naraw kif sejjer l-andament ta’ pajjiżna. Minn din l-istatistika wieħed jista’ jara jekk pajjiżna għadhiex ‘on-track’ fil-baġit kif Kiev ippjanat ghas-sena 2018 u kif ukoll jekk minn dan l-andament finanzjarju hux ser inżommu l-finanzi b’surplus ... [+]

L-Ewwel Skoss Ekonomiku għal Ġermanja

Ftit kienu emmnu t-tbassir li sar meta l-President Amerikan Donald Trump iddikjara li ried jintroduċi xi tariffi fuq l-importanzi tal-azzar biex jiddefendi x-xogħol f’pajjiżu. Dak inhar konna għidna sew li kien beda jberraq bl-ikrah fuq id-dinja. Propju meta Trump ħabbar dawn it-tarrifi, jien kont għidt li mill-esperjenza ekonomika li għandi din ... [+]

More »