Category: Maltese Articles

 • Biex inwasslu l-messaġġ

  Biex inwasslu l-messaġġ

  Malta għanda Prim Ministru ġdid, għanda Kabinett ġdid b’ħafna uċuħ ġodda. Għandna ukoll politika ġdida fis-sens li filwaqt li hemm bosta elementi ta’ kontinwita’ ta’ dak li hu tajjeb milli sar s;issa minn din l-Amministrazzjoni, hemm wkoll ħafna elementi ta’ tibdiliet. Dawn it-tibdiliet li qegħdin indaħħluhom biex jgħinuna nneħħu dawk l-elementi ta’ toqol tal-passat. B’dan…

 • KONTINWITÀ jew BIDLA

  KONTINWITÀ jew BIDLA

  Kontinwita’ jew bidla? Żewġ kelmiet li jidhru kontradittorji għax jew se tbiddel u allura mhux se jkun hemm kontinwità jew inkella għall-kuntrarju tmur għal kontinwita’ u ma tbiddilx. Pero’ wieħed irid jidħol aktar fil-fond biex jifhem is-sens ta’ dawn iż-żewġ kelmiet. Fil-kuntest ta’ pajjiżna meta l-Prim Ministru l-ġdid  jitkellem fuq kontinwita’, ma jfissirx li jkun…

 • Is-Saħħa: Nibżgħu għaliha

  Is-Saħħa: Nibżgħu għaliha

  F’dan l-ewwel artiklu tas-Sena l-Ġdida, nixtieq lill-qarrejja sena mimlija saħħa u ġid. Is-saħħa hija  kollox għal bniedem  għax bniedem mingħajr saħħa l-anqas jista’ jgawdi l-ġid li jkollu. Fl-irwol tiegħi ta’ ministru responsabbli mill-finanzi, is-settur tas-saħħa jinteressani mhux biss minħabba n-nefqa kbira fuq is-saħħa, iżda għax irrid nara wkoll li l-finanzi kollha li l-pajjiż jirnexxielu jdaħħal,…

 • Riflessjonijiet tal-Aħħar tas-Sena

  Riflessjonijiet tal-Aħħar tas-Sena

  Dan iż-żmien tas-sena huwa żmien ta’ riflessjoni fejn wieħed jirrifletti fuq x’seħħ fil-passat u jipprova jbassar x’jista jiġri fil-futur. Jekk nirriflettu x’seħħ fuq livell globali, f’dak li għandu x’jaqsam l-ekonomija, insibu li r-ritmu ekonomiku mondjali kiber b’rata kajmana u dan minħabba l-ġrajjiet u l-inċertezzi li kien hemm. Nibdew biex insemmu l-kriżi finanzjarja u ekonomika li…

 • “Il-Korruzzjoni”

  “Il-Korruzzjoni”

  Fl-isfond tad-diskussjoni li qegħda għaddejja f’pajjiżna, riżultat ta’ aħbarijiet xejn sbieħ, anzi koroħ ħafna, li ġraw dan l-aħħar tissemma ħafna l-kelma korruzjoni. Huwa importanti li nkunu nafu iktar dwara ħalli ma nħallux il-politika tagħti l-interpretazzjoni tagħha skont kif wieħed jaqbillu biex jipprova jieħu xi vantaġġ politiku. Biex gvern ikun jista’ jopera u jtejjeb il-ħajja ta’…

 • Inħallu l-istituzzjonijiet ta’pajjiżna jaħdmu

  Inħallu l-istituzzjonijiet ta’pajjiżna jaħdmu

  Fil-kitbiet tiegħi, mhux l-ewwel darba li tkellimt fuq l-importanza li nitkellmu b’mod meqjus fuq l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Meta qed nitkellem fuq l-istituzzjonijiet, qiegħed nirreferi għal-Parlament, il-Ġudikatura u l-Qrati, l-istutizzjonijiet regolatoriji bħal Bank Ċentrali, l-FIAU, l-MFSA u l-Korp tal-Puluzija fejn tidħol iż-żamma tal-ordni, u istituzzjonijiet governattivi. Wieħed isaqsi għal x’hiex hemm aċċenn daqshekk qawwi fuq li nsaħħu…

 • L-Iżvilupp fil-Lvant Nofsani

  L-Iżvilupp fil-Lvant Nofsani

  Fid-dinja li qed ngħixu, hemm madwar żewġ terzi tal-pajjiżi li għadhom f’fażi ta’ żvilupp. Il-poplu li jgħixu f’dawn il-pajjiżi, jaspiraw ghal titjib u jridu li pajjiżhom jimxi l-quddiem biex ikun hemm l-istess kwalita’ ta’ ħajja li wieħed isib f’bosta pajjiżi Ewropej u ġewwa l-Amerika ta’ Fuq u f’pajjiżi oħra, bħall-Awstralja. Il-pajjiżi nistghu naqsmuhom f’regjuni. B’hekk…

 • It-Tkabbir Ekonomiku hu c-Cavetta ghas-Success fil-kamp socjali, edukattiv u s-Sahha

  It-Tkabbir Ekonomiku hu c-Cavetta ghas-Success fil-kamp socjali, edukattiv u s-Sahha

    L-importanza tal-baġit trid tittieħed fl-isfond li dan hugħodda tal-gvern li jwettaq u jimplimenta miżuri biex itejjeb l-għejxien tal-poplu tiegħu. Irrid insemmi li minn mindu dan il-poplu eleġġa lil dan il-gvern seba snip IOU’s, konna kapaċi li nimplimentaw medja ta’ miżura kuljum. Filfatt, mis-sena 2013, implimentajna iktar minn elf u erba’ mitt miżura, miżuri li…

 • L-Izvilupp u l-Immigrazzjoni

  L-Izvilupp u l-Immigrazzjoni

  Il-fenomenu tal-immigrazzjoni, hu fuq nett tal-aġenda ta’ bosta pajjiżi u fuq fomm ħafna nies. U f’Malta din mhux eċċezzjoni. L-immigrazzjoni mhux xi fenomenu ġdid għal pajjiżna. Filfatt nies ta’ ċertu eta’,  jiftakru kif wara t-Tieni Gwerra Dinjija, dawk l-eluf ta’  ħaddiema Maltin li kienu jaħdmu Malta-Gvern Ingliż jiġifieri mar- Royal Navy, r-Royal Air Force u…

 • L-Edukazzjoni Informali ssawwar il-Karattru ta’ Uliedna

  L-Edukazzjoni Informali ssawwar il-Karattru ta’ Uliedna

  Dan l-aħħar ġejt mitlub nindirizza numru ta’ għalliema, kapijiet ta’ skejjel u anke organizazzjonijiet mhux governattivi speċjalment dawk li għandhom x’jaqsmu ħafna maż-żgħażagħ.  Is-suġġett kien dwar l-edukazzjoni mhux formali.  Bħalma nafu l-iskejjel tagħna mil-livell ta’ kindergarten, l-iskejjel primarji u sekondarji u l-Universita’ nirreferu għalihom bħala edukazzjoni formali għaliex l-istudenti għandhom suġġetti mifruxa fuq sillabus, programm,…