Category: Economic Governance

 • It-Trattat dwar il-patt fiskali

  It-Trattat dwar il-patt fiskali

  Il-Ġimgħa li għaddiet re­ġa’ beda jiltaqa’ l-Parlament Ewropew. Kif wieħ­ed jistenna fuq nett tal-aġenda hemm id-diskussjoni dwar iż-Żona Ewro. Din il-problema spiċċajna s-sena biha u erġajna sibniha ma’ wiċċna fis-sena l-ġdida. Qabel il-Milied, il-Kum­mis­sarju Olli Rehn kien qal li jekk il-pajjiżi taż-Żona Ewro ma kinux se jsibu soluzzjoni għall-problema tal-ewro fi żmien għaxart ijiem, iż-Żona…

 • Spending cuts will freeze 500 public sector jobs

  Spending cuts will freeze 500 public sector jobs

  EU orders for €40 million in cuts will dampen recruitment drive and government programmes. Labour MEP Edward Scicluna has said government will have to wipe off as many as 500 jobs in a recruitment freeze to save millions in spending on the European Commission’s orders. Prime Minister Lawrence Gonzi announced Friday a 0.59% cut in…

 • Scicluna in ECB meeting with Draghi

  Scicluna in ECB meeting with Draghi

  Labour MEP Edward Scicluna will form part of a small delegation from the European Parliament for a meeting with the President of the European Central Bank, Mario Draghi and other council members. The meeting is being held at the ECB in Frankfurt tomorrow. Prof. Scicluna is the vice-president of the Economic and Monetary Affairs Committee.…

 • Sibniha s-‘silver bullet’ għall-kriżi

  Sibniha s-‘silver bullet’ għall-kriżi

  Aktar ma jsiru ‘summits’ tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, aktar qiegħda tikber l-aspetattiva li l-aħħar soluzzjoni misjuba u miftiehma se tkun dik li ssolvi darba għal dejjem il-problemi li għaddejja minnhom l-ewro. Meta Olli Rhen bħala Kummissarju, ħabbar li l-kriżi tant hi serja li kien baqa’ biss għa-xart ijiem biex tinstab dik is-soluzzjoni aħħarija qabel ma ż-Żona…

 • Għaxart ijiem żmien

  Għaxart ijiem żmien

  Il-ġimgħa li għaddiet, l-at­tenzjoni tad-dinja finanzjarja reġgħet kienet  if­fo­kata fuq l-Ewropa minħabba l-kriżi fiż-Żona Ewro.  Fl-istess ġimgħa, il-Ministri tal-Finanzi taż-Żona Ewro reġgħu ltaqgħu biex jaraw kif se jilqgħu għal din il-kriżi. Anke l-Parlament Ewropew iltaqa’ f’Sessjoni Plenarja nhar il-Ħamis li għadda fejn il-futur tal-eurobonds u l-kriżi tad-djun kienet it-tema prinċipali tad-dibattitu li sar fil-Parlament fil-preżenza…

 • Il-piż tad-dejn min se jġorru?

  Il-piż tad-dejn min se jġorru?

  Il-gimgha li għaddiet, x’aktarx aktar minn qatt qabel, ħarset id-dinja u b’mod partikolari dik Ewropea, kienet iffokata fuq Brussels, l-aktar nhar l-Erbgħa li għadda meta tkompla s-Summit tal-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea li nbeda l-Ħadd ta’ qabel. Il-kitba fuq il-ħajt ta’ quddiemhom kienet ċara daqs il-kristall: Kollha nafu li s-sitwazzjoni fiż-Żona Ewro kompliet sejra għall-agħar. Irridu nieħdu…

 • FTT – It-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji

  FTT – It-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji

  Meta f’Settembru li għadda waqt li kien qed jindirizza s-Sessjoni Plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasbourg, Josè Manuel Barosso, President tal-Kummissjoni Ewropea ħabbar li l-Kummissjoni kienet qiegħda taqbel mal-introduzzjoni tat-Taxxa fuq it-Transazzjonijiet Finanzjarji (FTT) tant li qiegħda tipprepara l-proposti tagħha dwarha, wieħed ma setgħax ma jkunx sorpriż. Dan għaliex sa ftit ilu l-Kummissjoni Ewropea kienet baqgħet…

 • Is-soluzzjoni dwar il-kriżi finanzjarja fiż-Żona Ewro mhix fil-bogħod jekk hemm ir-rieda politika

  Is-soluzzjoni dwar il-kriżi finanzjarja fiż-Żona Ewro mhix fil-bogħod jekk hemm ir-rieda politika

  X’AKTARX ninstema’ stramb jew li qiegħed kontra l-kurrent meta ngħid li minkejja l-kriżi kbira li tinsab fiha ż-Żona Ewro ninsab ottimist li ż-Żona Ewro ssalva. Ottimist li jsir hekk għax persważ li l-Ġermanja trid li ż-Żona Ewro ssalva. Salvazzjoni li r-rimedju għaliha se jkun goff. Dan kawża tal-fatt li tħalla jgħaddi wisq żmien bil-problema tkompli…

 • Laqgħa mal-komunità Maltija f’Toronto

  Laqgħa mal-komunità Maltija f’Toronto

  Ħadt l-okkażjoni biex fi triqti lejn Washington għal-laqgħa tal-Fond Monetarju Internazzjonali u tal-Bank Dinji ta’ tmiem il-ġimgħa li għaddiet, inżur il-komunità Mal­tija f’Toronto. Kienet ok­każ­joni li ġabitli nostalġija u li ħaditni lura għas-snin 70 u 80 meta kont qed nistudja hemmhekk. Ħadt gost immens bil-laqgħa li kelli mal-komunità Maltija, laqgħa li saret fil-post tal-Malta Band…

 • Zmien ta’ mistrieh u riflessjoni

  Zmien ta’ mistrieh u riflessjoni

  Il-Parlament Ewropew jinsab aggornat ghall-btajjel tas-sajf. Ninsabu weqfin sal-ahhar gimgha ta’ Awwissu meta mbaghad nergghu nibdew ir-rutina. Zmien ta’ mistrieh minn hafna skarigg ta’ vjaggar, ta’ laqghat twal ta’ kumitati u tal-plenarja. Imma fl-istess hin zmien ta’ riflessjoni fuq dak li jkun sar u dak li jkun mistenni jsir, jew jitkompla, malli nergghu nibdew niltaqghu.…