Category: Pensions/Social/Work

 • Acta veto a ‘victory for freedom’ says Scicluna

  Acta veto a ‘victory for freedom’ says Scicluna

  Labour MEP Prof Edward Scicluna welcomed today’s overwhelming defeat of the controversial anti-counterfeit treaty Acta, describing it as a “victory for freedom on the Internet.”  Prof Scicluna was speaking after MEPs in Strasbourg refused to consent to the deal negotiated by the European Commission rejecting by 478 votes to 165. Under the Lisbon Treaty the European Parliament must give its consent…

 • Xogħol Prekarju: Hemm Soluzzjonijiet?

  Xogħol Prekarju: Hemm Soluzzjonijiet?

  Bħalissa, is-suġġett tax-xogħol prekarju rega’ qiegħed fuq l-aġenda nazzjonali. Madankollu, ftit qiegħed jingħad x’qed jikkawża din il-prekarjetà u x’inhuma s-soluzzjonijiet. Hawn min jiddubita jekk dan il-fenomenu jeżistix. Fuq dan m‘għandniex naħlu wisq ħin għaliex dan il-fenominu huwa dokumentat sew fl-Ewropa kollha, inkluża Malta, mill-EUROSTAT innifisu. Dan minbarra l-istejjer ta’ qsim il-qalb li tisma’ minn bosta…

 • Falliment ieħor: il-faqar

  Falliment ieħor: il-faqar

  L-istudju ta’ riċerka mwet­taq mill-Caritas Mal­ta, li ffoka fuq tliet kategoriji ta’ familji bi dħul baxx, kien xokkanti għall-awtoritajiet, għall-imsieħba soċjali u għas-soċjetà Maltija inġenerali. Jekk xi ħadd kellu xi dubju jekk verament hawnx il-faqar fostna, issa jista’ jneħ­ħih. L-aġenzija Ewropea tal-is­ta­tistika l-Ewrostat ilha tgħid dan għal dawn l-aħħar tliet snin. Iżda s-sett ta’ indikaturi…

 • Ix-xibka ta’ ħażen u l-istipendji

  Ix-xibka ta’ ħażen u l-istipendji

  Li l-politika hija magħrufa bħala “maħmuġa” minn parti kbira tal-Maltin u l-Għawdxin hija sfortuna kbira għall-politika Maltija. Ir-realtà hi li ħafna nies ta’ ħila, li jist­għu jagħtu kontribut lil paj­jiż­na, jibqgħu lura minħabba l-biża’ ta’ dan l-aspett negattiv. Jibżgħu, jew għal ġildhom, jew għall-familja tagħhom. Jaraw dan bħala nkwiet bla bżonn u għalhekk jippreferu jieħdu…

 • Ix-xogħol prekarju f’pajjiżna

  Ix-xogħol prekarju f’pajjiżna

  Dawn l-aħħar snin bdej­na nisimgħu aktar rig­ward il-fenomenu tax-xogħol prekarju f’pajjiżna. X’in­hu eżattament dan ix-xogħ­ol prekarju? Veru qed jiż­died bħalma qegħdin jgħidu l-unjins? X’inhi l-implikazzjo­ni ta’ dan għal pajjiżna? Tradizzjonalment, il-kunċett tax-xogħol dejjem ġie mif­tihem f’Malta bħala xogħol fiss li persuna jkollha u li għalih tikkontribwixxi għal 40 siegħa fil-ġimgħa. Miegħu beda jiżdied ix-xogħ­ol partajm.…

 • IL-FAQAR IL-LUM

  IL-FAQAR IL-LUM

  Mis-sebghinijiet lil hawn, ghallinqas sa ftit snin ilu kont tisma hafna josservaw li ghal grazzja t’Alla l-faqar minn Malta kien inqata’. Dan ghaliex, kontra dak li kien jigri qabel, ma kontx izjed  tara minn jittallab, jghix f’xi kerrejja, ma jaffordjax jixtri zarbun,  jew jixtri l-ikel bil-kreditu tal-grocer. Sew il-pagi, anke tal-izghar fost il-haddiema, kienu bdew…

 • The Economic Impact Of Parental Leave

  The Economic Impact Of Parental Leave

  The economic impact of parental leave an evaluation of the benefits and the costs. A study by Prof Edward Scicluna MEP. The paper is intended to rebalance the stated costs and benefits assumed by the MBB report by referring to some of the extensive scientific studies carried out in countries around the world over the…

 • Il-Kummissjoni mitluba twieġeb

  Il-Kummissjoni mitluba twieġeb

  Il-Kummissjoni mitluba twieġeb Fil-bidu ta’ Settembru li għadda l-Kummissjoni Ewropea wieġbet Mistoq­sija Parlamentari li kont għa­milt f’Lulju ta’ qabel dwar il-fondi tal-politika ta’ koeż­joni għal Malta mill-Unjoni Ewropea. Fl-istess jiem għa­milt Mistoqsija Parlamentari oħra, fir-rigward tad-deċiż­joni li tinqata’ l-provvista tad-dawl u l-ilma lil min ma jħallasx il-kontijiet dovuti u riċentement dwar l-aħbar li kupuni mogħtijin…

 • Scicluna calls on Commission to investigate Maltese energy poverty

  Scicluna calls on Commission to investigate Maltese energy poverty

  Labour MEP Prof Edward Scicluna has called on the European Commission to investigate revelations that Maltese families entitled to social support are being denied energy coupons to help meet their electricity bills unless they can pay their bills in full. Prof Scicluna said: “Energy poverty in Malta is a serious problem that is getting worse.…

 • Politika soċjali li taqdi l-bżonnijiet tagħna

  Politika soċjali li taqdi l-bżonnijiet tagħna

  Qed ninnota iktar minn qabel li l-’policies’ tal-Gvern speċjalment fl-oqsma ekonomiċi u soċjali mhumiex ikunu studjati u maħsubin sew. Meta jiġri hekk id-deċiżjonijiet imorru żmerċ u ma jagħmlux ġid lill-pajjiż. Ħarsu kif ittieħdet id-de­ċiżjoni li jogħlew it-tariffi tad-dawl u l-ilma. Iktar riċenti aqraw id-Dokument ta’ Qabel il-Bagit u araw in-nixfa ta’ proposti li normalment jiġu…