Rapport ta’ Hidma


Il-Membri Parlamentari Laburisti Ewropej jipprezentaw zewg rapporti fis-sena dwar hidmiethom fil-Parlament Ewropew lill-Ezekuttiv Nazzjonali tal-Partit, liema rapporti jkunu wkoll is-suggett ta’ laqghat apposta mad-delegati tal-Partit. Ir-rapporti jkunu jkopru l-perjodu Jannar/Gunju u Jannar/Dicembru.

Fir-rapport tieghu ghas-sitt xhur Jannar – Gunju 2011 l-MEP Laburista Prof. Edward Scicluna jaghti rendikont dettaljat ta’ hidmietu kemm fil-Parlament Ewropew kif ukoll barra minnu.

Ara/Nizzel ir-Rapport shih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *