Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

Faqar ta’ pajjiżi sħaħ

Ġimgħatejn ilu esperjenzajna għal darb’oħra kemm il-poplu Malti u Għawdxi huwa wieħed ġeneruż. Il-ġbir li sar għall-Istrina u għad-Dar tal-Providenza huma prova mill-akbar. Ma ninsewx li tul is-sena jkollna diversi kampanji oħra ta’ ġbir li l-għanijiet tagħhom huma varji. Dan jinkludi ġbir li jkun immirat primarjament b’risq il-Missjonijiet li tmexxi l-Knisja Kattolika Maltija f’diversi postijiet madwar id-dinja. Għax għandu jingħad li hemm faqar u faqar. Li għalkemm jibqa’ dejjem faqar, hemm ... [+]

X’qed jistenniena fis-sena l-ġdida

Il-perjodu festiv issa pjuttost għadda u ftit ftit deħlin lura għan-normalità tal-ħajja. Tmiem is-sena 2017 tatna l-opportunità nħarsu lura lejn dak li sar matulha. Ħarsa li tista’ tkun ta’ għajnuna biex filwaqt li tirrikonoxxi li mhux faċli wieħed ibassar x’se jkun se jiġri tul is-sena 2018, minn dak li seħħ ... [+]

Ħarsa lura lejn is-sena 2017

Is-sena 2017 waslet biex tintemm u naħseb li huwa opportun li f’dan l-aħħar artiklu tiegħi għal din is-sena nagħti ħarsa ftit lura lejn is-sena 2017. M’għandix l-ispazju, u lanqas huwa l-iskop, li nidħol f’kull dettal ta’ x’ġara din is-sena. Naħseb imma li jekk inħarsu lejn dik li hija politika u ... [+]

Lenti fuq il-konsum

Ninsabu fi żmien festiv, tradizzjonalment marbut ma’ aktar kummerċ minn dak normali peress li huma ġranet fejn isir ħafna xiri ta’ rigali li jvarjaw minn ħwejjeġ, prodotti għad-dar, safar u mitt elf ħaġ’oħra. Wasla sal-Belt u postijiet oħrajn kummerċjali flimkien ma’ ħarsa ħafifa lejn is-sriebet ta’ nies fil-ħwienet huma biżżejjed ... [+]

L-attakki fuq l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna  

Ma naħsibx li kien hemm xi żmien daqs illum li istituzzjonijiet ta’ importanza kbira f’pajjiżna kienu attakkati bil-mod feroċi u qawwi li qegħdin ikunu attakkati bih. Attakki mhux biss fil-midja lokali u barranija imma anke, sfortunatament f’postijiet bħalma huwa l-Parlament Ewropew. Meta ngħid istituzzjonijiet ta’ importanza kbira f’pajjiżna inkun qed infisser ... [+]

Il-Lista s-Sewda

Pajjiżi deskritti bit-terminu ta’ tax haven ilhom fuq l-aġenda tal-opinjoni pubblika, mhux biss lokali, għal tul ta’ żmien, imma kultant b’aktar enfasi minn drabi oħrajn. Aktar kmieni din il-ġimgħa pparteċipajt  f’laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li saret fi Brussell. L-aġenda, pjuttost twila, kienet tinkludi l-approvazzjoni ta’ ... [+]

Miri kontra l-faqar dinji

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet attendejt konferenza internazzjonali ta’ livell għoli f’Doha, il-belt kapitali tal-Qatar, li kellha l-għan li jkompli jkun miġġieled il-faqar dinji permezz ta’ finazjament aħjar għal proġetti ta’ żvilupp. Konferenza organizzata mill-Ġnus Magħquda flimkien mal-Qatar bit-tema “Financing for development and the means of implementation of the 2030 ... [+]

Pajjiżna fil-Parlament Ewropew

Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Parlament Ewropew iddiskuta s-suppost kollass tas-Saltna tad-Dritt f’pajjiżna. Kull min segwa d-dibattitu seta’ faċilment jinnota l-iskorrettezzi u l-esaġerazzjonijiet dwar pajjiżna li bdew jingħadu u jkunu ripetuti minn uħud mill-Membri Parlamentari Ewropej li jappartjenu lill-Partit Popolari Ewropew (PPE), il-grupp li lilu jappartjeni l-Partit Nazzjonalista. Skorrettezzi u esaġerazzjonijiet li ... [+]

ĦIDMIETNA SABIEX INLESTU MALTA GĦALL-FUTUR 

X’impatt dirett ħalla fuq il-poplu Malti l-Baġit 2018? Ir-reazzjonijiet li kien hemm għall-Baġit 2018 minn kull faxxa tal-ħajja juru biċ-ċar li l-impatt kien wieħed pożittiv ħafna. Dan joħroġ ukoll mir-reazzjoni tal-korpi kostitwiti. X’impatt għamlet  l-ekonomija fit-turiżmu? Żdied l-infieq tat-turisti? Din is-sena mistennija tkun sena oħra rekord għall-industrija tat-Turiżmu u għas-sena d-dieħla, in-numru ta’ ... [+]

F’ġieħ Is-Saltna tad-Dritt

F’ġieħ Is-Saltna tad-Dritt Dak li jiddistingwi stat demokratiku, fejn kollox jimxi bl-ordni, minn stat fejn tirrenja l-liġi tal-ġungla, fejn min hu l-aqwa jħawwel, huwa t-tħaddim ta’ dak li l-Ingliżi jirreferu għalih bħala ‘law and order’, funzjoni li toħroġ mir-‘Rule of Law’. Aħna, bħala Maltin, nirreferu għal dan bħala t-tħaddim tas-Saltna tad-Dritt. ... [+]