Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

L-early school leavers: sfida edukattiva

Fost l-isfidi li għandu pajjiżna hemm dik tal-early school leavers, żgħażaġħ li jkollhom seba’ mitt sena sakemm jilħqu l-età obbligatorja tal-iskola, 16-il sena, biex itiru mill-klassi. Sfortunatament ikun hemm għadd sostanzjali minnhom li kemm kemm ikunu jafu jaqraw imqar bil-Malti u bl-Ingliż minkejja li jkunu ilhom fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna mill-inqas 12-il sena. Din mhix l-unika kategorija ta’ school leavers. Hemm oħrajn li għal xi raġuni jkunu komplew l-istadju sekondarju kollu ... [+]

Inkomplu insaħħu l-istituzzjonijiet regolatorji

Is-suċċess ta’ pajjiżna jiddependi mis-suċċessi tas-setturi li jiffurmawh. Li huma ħafna, iżda primarjament, u naħseb li dan jaqbel miegħu kulħadd, hemm is-settur tal-igaming u dak finanzjarju. M’hemm ebda dubju minn dan. F’setturi bħal dawn dejjem għandek riskju jiffaċċjak, dejjem hemm ir-riskju li fiċ-ċestun tat-tuffieħ jista’ jkollok tuffieħa li tibda titnawwar u ... [+]

Infittxu li nkunu objettivi

L-objettività hija kwalità importanti ħafna. F’kull qasam tal-ħajja, minn dak l-aktar evidenti, bħalma huma l-Qrati, sal-inqas ħaġa. Anke fil-kamp tax-xogħol, fil-mod li bih t-tmexxija ta’ azjenda timxi mal-impjegati tagħha. Fit-teħid ta’ deċiżjonijiet m’għandux ikun hemm ħars lejn l-uċuħ. M’għandux ikun hemm preferenzi. Hemm baħar jaqsam bejn l-objettività u s-soġġettività. Ikun argument ... [+]

Deċiżjonijiet infurmati dwar futur inċert

Kulħadd ikun jixtieq li kull deċiżjoni li jieħu tkun l-aħjar waħda. Kull deċiżjoni li tieħu llum, tkun xi tkun, kbira jew żgħira, ma jkollix biss l-effett fuq il-preżent imma wkoll fuq il-futur. Ikun tajjeb għalhekk li kieku tkun taf x’se jġib miegħu l-futur, li mhux il-każ. L-isfortuna hi li f’ħafna ... [+]

Il-vot tal-PE favur sistema ta’ taxxi ġdida.. X’IMPATT GĦANDU FUQ PAJJIŻNA?

Fost is-suġġetti l-aktar mitħaddta fil-jiem li għaddew kien hemm dak dwar it-taxxa, primarjament fuq skala Ewropea. Kien hemm rapporti dwar x’kien diskuss u miftiehem fil-Kunsill tal-Ministri, fil-Kummissjoni Ewropea u anke rapporti dwar stqarrijiet pubbliċi u mal-midja li saru mill-Kummissarju tat-Taxxi Ewropew. Stqarrijiet li ma tantx kienu sbieħ u li mbagħad ... [+]

IT-THEDDIDA TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI TA’ DONALD TRUMP

IT-THEDDIDA TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI TA’ DONALD TRUMP Il-politika tal-President Amerikan Donald Trump issa draha kulħadd: America first, l-Amerika l-ewwel, għajta popolista li mad-daqqa t’għajn jaqbel magħha kulħadd. Kulħadd ikun jixtieq li pajjiżu jkun l-ewwel. M’hemm xejn ħażin f’dan. Imma meta mbagħad din l-għajta ġġebbidha u għal dan il-għan tasal biex tuża metodi ... [+]

L-Aġenziji tal-Credit Ratings

Minn żmien għal żmien id-diversi aġenziji internazzjonali ta’ kreditu, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, DBRS, joħorġu rapporti dwar pajjiżna. B’mod konsistenti tista’ tgħid li s-sekwenza li ssegwi wara l-ħruġ ta’ dawn ir-rapporti issa drajniha: il-Gvern juri s-sodisfazzjon tiegħu u għandu biex verament ikun kuntent; l-Oppożizzjoni taqa’ f’silenzju ta’ qabar u ... [+]

Il-materjaliżmu u l-kuntentizza

Mingħajr ebda sens ta’ partiġġjaniżmu ma nistax ma nirrimarkax dak li jista’ jara, u filfatt qiegħed jara u jesperjenza kulħadd. Il-poplu Malti u Għawdxi llum huwa aktar komdu milli kien sa ftit tas-snin ilu. Il-pajjiż għaddej minn żmien tajjeb ħafna. Id-dħul tal-familji tjieb sostanzjalment, xiħaġa li hija riflessa fil-fatt li ... [+]

Żelqa kbira fin-niexef

Iċ-ċittadin li mill-paga ta’ kull erba’ ġimgħat titnaqqaslu t-taxxa dovuta u li fl-aħħar tas-sena tasallu d-dar l-informazzjoni mid-Dipartiment tat-Taxxa dwar x’ħallas taxxa u jekk għandux iħallas aktar jew kellux iħallas inqas, jixxokkja ruħu x’ħin jisma’ li kumpaniji kbar, ġganteski, jaħbu l-profitti tagħhom biex ma jħallsux it-taxxa dovuta. Sitwazzjoni li wieħed ... [+]

Il-Ministeru għall-Finanzi

Bi prudenza ngħid li f’Malta, bħal f’kull pajjiż ieħor, il-Ministeru għall-Finanzi huwa wieħed importanti ħafna. Importanza riflessa fil-laqgħat li jkollhom il-Ministri għall-Finanzi fuq bażi ta’ Unjoni Ewropea u anke f’laqgħat mondjali. Importanza li narawha riflessa wkoll fi ħdan il-Kabinett. Hemm ħafna raġunijiet li jwasslu biex tali Ministeru jingħata l-importanza li ... [+]