Latest Articles

L-aspetti ekonomiċi tal-virus Covid-19

Illum, fuq kull midja, sew televiżiva, soċjali jew gazzetti, jfeġġ mal-ewwel l-aħħar aħbarijiet dwar il-Coronavirus. U bir-raġun li l-popolazzjoni qed tithasseb  u trid tkun taf aktar dwar l-izviluppi  fuq dan il-virus għaliex dan jolqot is-saħħa. Propju għalhekk li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-ministri tas-saħħa qed jagħmlu minn kollox biex jikkontrollaw it-tixrid ta’ dan il-virus u jdaħħlu miżuri biex jipproteġu l-popolazzjonijiet minnu. Barra mill-aspett prinċipali tas-saħħa tal-bniedem, hemm ukoll l-effetti ekonomiċi li dan ... [+]

Riċetti għal ħajja

Kull min hu dilettant tat-tisjir, jaraw li jkollhom kemm kotba ta’ riċetti, jniżżlu riċetti minn fuq l-internet, kif ukoll iżommu kopji ta’ riċetti li jidhru f’xi ġurnali u magazines. Ipartuhom jaqrahom u isibuhom online. X’inhi l-importanza ta’ riċetta? Ir-riċetti jtuk lista ta’ ngredjenti u deskrizzjoni ta’ proċess biex issajjar platt ta’ ikel ... [+]

Biex inħarsu isem pajjiżna

Immaġinaw familja li tkun tgħix ħajja normali, trankwilla u eżemplari. Bħal ma jista’ jiġri f’familja, din il-familja tgħaddi minn xi għawġ. Iżda, għal xi raġuni, xi ilsna ħżiena jibdew jaqilgħu qlajjiet u gideb fuqha li din il-familja tispiċċa tissemma’ fuq il-ġurnali u l-medja. Dan kollu jwassal li l-familja ma tkunx tista’ ... [+]

Fl-Interess ta’ Pajjiżna

Meta l-President ta’ l-Amerka Donald Trump ħareġ bl-għajta ta’ Amerika First kulħadd beda jidħaq fis-sens li ħaduh biċ-cajt. Filfatt ma qal xejn speċjali li Malta ma qalitx fi żmien l-ghajta ghall-ħelsien tagħha, dik ta’ ‘Malta l-ewwel u qabel kollox’. Pero’ li l-Amerka tgħidha llum tistona xi ftit. Ghal min ikun spiss ... [+]

Riżorsi Umani Limitati

F’numru ta’ nkjesti li qed isiru f’dawn l-aħħar xhur, wieħed ripetutament jisma’ kif, il-kapijiet tal-entitajiet li qed jidhru quddiem min qed imexxi l-inkjesti, isemmu li fl-entita’ li huma jmexxu hemm nuqqas ta’ riżorsi, b’mod partikulari r-riżors uman. Din hi xi ħaġa normalissima li tingħad minn min ikun qed imexxi, mhux biss ... [+]

Inflazzjoni jew Deflazzjoni?

Nitkellmu ta’ spiss fuq kemm xi kultant hemm baħar jaqsam bejn il-perċezzjoni u r-realta’. Dan żgur jgħodd fejn tidħol l-inflazzjoni. U sejjer nispjega għaliex. Hi x’inhi l-opinjoni politika tal-individwu, meta l-individwu jmur jixtri l-prodotti essenzjali li wieħed jgħix bihom, ikun qed imiss b’idejh l-gġoli tsl-prezzijiet tal-prodotti. Din ir-realta’ twassal biex ... [+]

Is-Sostenibilta’ tal-Penzjonijiet

Meta wieħed iqis li terz tal-popolazzjoni hija magħmula minn pensjonanti, jirrejaliżża għaliex tant issir diskussjoni fuq il-pensjonijiet. Sakemm individwu jkun għadu attiv f-impieg, hu jkollu dħul finanzjarju regolari mill-impieg li jkollu u jkun hemm ukoll possibilita’ li jżid id-dħul tiegħu billi jew jagħmel l-overtime jew xi mpjieg part-time, li jkomplu jżidu ... [+]

Biex inwasslu l-messaġġ

Malta għanda Prim Ministru ġdid, għanda Kabinett ġdid b’ħafna uċuħ ġodda. Għandna ukoll politika ġdida fis-sens li filwaqt li hemm bosta elementi ta’ kontinwita’ ta’ dak li hu tajjeb milli sar s;issa minn din l-Amministrazzjoni, hemm wkoll ħafna elementi ta’ tibdiliet. Dawn it-tibdiliet li qegħdin indaħħluhom biex jgħinuna nneħħu dawk l-elementi ... [+]

KONTINWITÀ jew BIDLA

Kontinwita’ jew bidla? Żewġ kelmiet li jidhru kontradittorji għax jew se tbiddel u allura mhux se jkun hemm kontinwità jew inkella għall-kuntrarju tmur għal kontinwita’ u ma tbiddilx. Pero’ wieħed irid jidħol aktar fil-fond biex jifhem is-sens ta’ dawn iż-żewġ kelmiet. Fil-kuntest ta’ pajjiżna meta l-Prim Ministru l-ġdid  jitkellem fuq kontinwita’, ... [+]

Is-Saħħa: Nibżgħu għaliha

F’dan l-ewwel artiklu tas-Sena l-Ġdida, nixtieq lill-qarrejja sena mimlija saħħa u ġid. Is-saħħa hija  kollox għal bniedem  għax bniedem mingħajr saħħa l-anqas jista’ jgawdi l-ġid li jkollu. Fl-irwol tiegħi ta’ ministru responsabbli mill-finanzi, is-settur tas-saħħa jinteressani mhux biss minħabba n-nefqa kbira fuq is-saħħa, iżda għax irrid nara wkoll li l-finanzi kollha ... [+]