Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

Dawk il-Laqgħat Bilaterali

Fix-xogħol ta’ rutina tiegħu, kull ministru, jkollu skedat bosta laqgħat kemm ġewwa pajjiżu kif ukoll il-barra minn pajjiżu. Dawn il-laqgħat huma ta’ mportanza kbira għax hu l-aħjar mezz ta’ kif ministru jikkomunika ma’ terzi persuni ħalli jiddiskuti temi importanti għaż-żewġ naħat u jwassal il-viżżjoni tiegħu. Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropeja, irrispettiv minn liema ministeru jirrigwarda, hu eżempju ċar ta’ taħdidiet bejn ministri f’ambjent multilaterali. Pero’, barra minn dawn il-laqgħat kollettivi, hemm il-laqgħat ... [+]

Bl-Iżvilupp Ekonomiku nnaqsu l-Immigrazzjoni

Naħseb xi ftit jew wisq kulħadd midħla tal-banek. In-nies jiftħu l-kontijiet sabiex fihom jagħmlu d-depożiti tagħhom, min għal ftit ġimgħat, min għal sena u min għall-iżjed. Dawn il-flus il-banek iħaddmuhom billi jsellfuhom lin-nies tan-negozju li jagħmlu l-profit. Bil-profiti jitħallsu l-imgħaxijiet lil Bank u li b’hekk il-Bank ikun jista’ jħallas l-imgħaxijiet ... [+]

Tgħid resqin lejn gwerra bierda bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u ċ-Ċina?

Taqra kemm taqra fuq pajjiż, issir taf iktar u tibda tifhem aktar fuqu, wara li tkun żortu. Waqt iż-żjara tiegħi dan l-aħħar f’ Beijing, il-belt kapitali taċ-Ċina, fejn kont hemm fuq xogħol tal-Gvern, ma tistax ma tħossx mil-qrib il-ġrajjiet li qed jaffetwaw sew liċ-Ċina bħalissa, affarijiet li huma ferm kontroversjali ... [+]

Minn Fejn Tlaqna u Fejn Irridu Mmorru

Għal ħafna drabi aħna nservu bħala ambaxxaturi ta’ pajjiżna f’bosta okkażjonijiet. Fosthom meta jżuruna t-turisti u jistaqsuna fuq pajjiżna, l-ekonomija tiegħu eċċ eċċ. Anke meta nsiefru barra minn xtutna u jistaqsuna fuq pajjiżna wkoll irridu nservu ta’ ambaxxxaturi. Fid-deskrizzjoni tagħna aħna nkunu qed intuhom stampa kemm jista’ jkun ġusta, mhux ... [+]

Il-Kwistjonijiet Nazzjonali u Dawk Ewropej

Ninsabu f’tarf ta’ kampanja elettorali kemm tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew. S’issa rajna li kull suġġett li wieħed jista’ jiddibatti jew ikun kontroversjali qed jissemma’. L-aqwa li xi ħadd jgħid ħaġa u l-ieħor jgħid oħra. In-naħa tal-Gvern firxet il-programm tagħha għallfutur, b’mod serju u b’ton pożittiv. L-Oppożizzjoni għoġobha tbeżża’ ... [+]

Żewġ Inizjattivi għall-Aktar Effiċjenza fil-Qasam tat-Taxxa

Aktar kmieni din il-ġimgħa ħabbarna t-twettiq ta’ żewg wegħdi elettorali li huma ntiżi li jtejjbu l-effiċjenza tat-taxxa u b’hekk jagħmlu l-ħajja ftit aħjar meta persuna jew kumpanija jkollha x’taqsam mat-taxxa. L-ewwel   miżura hija mmirata għall-kumpaniji. Din hi il-proċedura ta’ ‘off-setting’ bejn kumpaniji privati u l-Gvern. Meta nitkellmu dwar ‘off-setting’ jiġifieri li ... [+]

Ekonomija b’Saħħitha u Diversifikata

Mudell ta’ tkabbir ekonomiku li hu sostennibli hu wieħed li jinfirex, hu l-mod kif inti tista’ tqassam il-ġid b’mod ġust. Ħafna qed isaqsu dwar dan il-mudell, u jien se niddefendih bis-saħħa tiegħi kollha, għax hu l-mod li aħna tgħallimna minn pajjiżi oħra x’ma ghandniex nagħmlu, u tinsewx dan twieled fi ... [+]

Jitqassmu ċ-Ċekkijiet biex ikompli jitnaqqas il-Piż tat-Taxxa

Il-ġimgħa l-oħra niedejt miżura mill-baġit għal din is-sena, li ġejja mill-programm elettorali għal din il-leġislatura. L-iskop ewlieni ta’ din il-miżura hu li tkompli titnaqqas it-taxxa. Hemm żewġ modi ta’ kif wieħed jista’ jnaqqas it-taxxa, fost oħrajn wieħed jista’ jċaqlaq is-sistema tat-taxxa b’mod li jkun hemm ‘tax refund’. Iżda mbagħad jiġri ... [+]

Iż-Żamma tal-Ordni

Ta’ spiss tisma’ min jitkellem dwar iż-żamma tal-ordni jew inkella dwar il-forzi tal-ordni jiġifieri, il-Pulizija, il-Forzi Armati ta’ Malta, il-Protezzjoni Ċivili u anke d-Dwana. Il-funzjoni kruċjali  ta’ kull gvern hi żgur iż-żamma tal-ordni, bl-ingliż ‘law in order’.  Iż-żamma tal-ordni hi l-aktar ħaġa bażika ta’ kull gvern dan biex jipproteġi l-propjetaˋ, ... [+]

L-‘Equity Release’

Il-ġimgħa l-oħra ħabbart skema msejjħa ‘Equity Release’. Din l-iskema ġiet imfassla għall-anzjani  bil-għan li jkunu huma fil-kontroll tal-assi tagħhom. Dan sabiex jgħixu  s- snin tal-irtirar tagħhom b’mod aħjar. Il-maġġoranza tal-anzjani huma sidien ta’ djarhom, u nistmaw li bejn wieħed u ieħor hemm 82 fil-mija ta’ dawn il-familji li huma sidien ... [+]