Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

Keeping up appearances

The Nationalist Party is asking for my head, my resignation. The indictment? The FIAU got itself in breach of the third anti-money-laundering (AML) directive by not following the correct procedures during my watch as Minister for Finance. The PN team of two called a press conference. Straight faces. A very serious affair. Let us be straight on this. Anti-money-laundering is indeed a serious affair. The fight against tax evasion, drugs, arms ... [+]

Il-Bullying mal-Pajjiżi ż-Żgħar

Ma hemm l-ebda dubju li pajjiżna huwa pajjiż żgħir. Sew fiżikament, distanzi min-naħa sa oħra tal-baħar li jdur mal-gżira tagħna u anke f’terminu ta’ popolazzjoni ta’ madwar erba’ mija u ħamsin elf, anqas minn nofs miljun - popolazzjoni żgħira. Fir-relazjonijiet politiċi pajjiżi oħra kif iħarsu lejna? Għandna xi vantaġġ aħna? jew ... [+]

Soluzzjonijiet għall-emigrazzjoni

Il-kwistjoni tal-emigrazzjoni tidher li qiegħda tikber u mhux tiċkien. Dan minħabba l-politika li hemm madwarha. Mhix kwistjoni ta’ numri. Kemm qed jitilqu numri mil-Libja jew inkella minn pajjiżi oħra . Fil-fatt kull min iżomm l-istatistika jurik li dawn in-numri tbaxxew b’mod konsiderevoli. Iżda l-kwistjoni politika qiegħda dejjem tikber. Hija din il-kwistjoni ... [+]

Soluzzjonijiet Ghall-Emigrazzjoni fil-Meditterran

Il-fenominu tal-emigrazzjoni mhux xi ħaġa ġdida. Ilkoll smajna bl-emigrazzjoni kbira ta’ nies li telqu minn Malta u ħafna pajjiżi mill-Ewropa lejn l-Awstralja, l-Istati Uniti tal-Amerika, l-Kanada u pajjiżi oħra wara l-Gwerra. Illum għandna taħlita ta’ żewġ fatturi. Għandek ir- refuġjati u għandek l-emigranti illi jmorru f’pajjiż ieħor għal skop ekonomiku. Ir-refjuġat huwa ... [+]

Politika li tisfratta (disruptive politics)

Kull bidla ta’ gvern, u hawn qed nirreferi għal meta il-partit li jibda jigverna jkun partit differenti minn dak li kien jigverna qabel, bilforsli jwassal għal tibdil fil-mod tat-tmexxija. Wieħed irid ifakkar li din il-bidla tkun ġiet determinata mill-elettorat. Ikun l-elettorat li ried din il-bidla u kien l-istess elettorat li ... [+]

Djalogu Soċjali għal Malta ta’ għada

Il-Prim Ministru Joseph Muscat, bħala mexxej tal-Partit Laburista, stieden lis-sieħba soċjali għall-business breakfast, biex filwaqt li jfakkar l-għaxar snin li ilu Kap tal-Partit Laburista, jibqa’ jżomm kuntatt dirett mal-poplu u l-imsieħba soċjali. Dan mhux xi eżerċizzju ta’ marketing iżda eżerċizzju li jservi sabiex il-Prim Ministru jisma’ direttament minn fomm l-istess ... [+]

Id-dilemma politika u ekonomika tal-Italja

Ir-riżultat elettorali riċenti li kien hemm fl-Italja, wassal sabiex f’dan il-pajjiż qrib tagħna, ikun hemm taqlib kbir u kriżi politika. X’wassal għal din il-kriżi? X’għandu wieħed jistenna li jkunu l-iżviluppi f’din il-kobba mħabbla?  Żgur li hemm ħafna x’jitgħallem minn din il-kriżi.  Fl-Italja, bħalma hemm jirrenja f’uħud mill-pajjiżi tal-iStati membri Ewropew, hemm ... [+]

POLZA TAL-ASSIGURAZZJONI GĦAS-SEĦAN IL-MOĦĦ

Il-qawl Malti jghid xemx u xita Alla jaf meta! Permezz ta’ dan il-qawl irrid ngħid li aħna ma nafux il-futur u għalhekk ma aħniex żguri minnhu. Kwalunkwe ħaga li mhijiex żgura għalina nitfawa f’kaxxa li nsejħulha  riskji. Ir-riskju huwa xi ħaġa li tista’ tiġri fil-futur madankollu qatt ma tista’ tkun ċert minnha. Tneħħi ... [+]

Il-Banek ta’ Żvilupp

Konvint li spiss tisimgħu jew taraw fuq il-mezzi tax-xandir dwar dawk li jissejħu “banek ta’ żvilupp”. Dawn mhumiex banek simili għal dawk li minnhom għandna ħafna friegħi tagħhom imxerdin ma’ Malta u Għawdex. Dawn tal-aħħar jissejħu “banek kummerċjali” li minnhom jinqdew l-individwi, il-familji kif ukoll kumpaniji. Banek ta’ żvilupp huma ... [+]

L-isfida tat-tniġġis ambjentali

Nemmen bis-sħiħ li l-oqsma tal-ekonomija u tal-ambjent għal dik li hija importanza huma fl-istess keffa, anke jekk l-ekonomija tegħleb bi ftit. L-ambjent ta’ madwarna huwa dak li jagħtina s-saħħa u fl-istess ħin huwa dak li joħodilna! Wara li jkun hemm it-tkattir tax-xogħol, it-tkattir tal-ġid, tidħol is-saħħa, għax wara kollox mingħajr ... [+]