Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

L-Iżvilupp fil-Lvant Nofsani

Fid-dinja li qed ngħixu, hemm madwar żewġ terzi tal-pajjiżi li għadhom f’fażi ta’ żvilupp. Il-poplu li jgħixu f’dawn il-pajjiżi, jaspiraw ghal titjib u jridu li pajjiżhom jimxi l-quddiem biex ikun hemm l-istess kwalita’ ta’ ħajja li wieħed isib f’bosta pajjiżi Ewropej u ġewwa l-Amerika ta’ Fuq u f’pajjiżi oħra, bħall-Awstralja. Il-pajjiżi nistghu naqsmuhom f’regjuni. B’hekk wieħed isib ir-reġjun tal-Amerika Latina, il-pajjiżi Arfikani kollha, il-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u dawk il-pajjiżi li, sa ... [+]

It-Tkabbir Ekonomiku hu c-Cavetta ghas-Success fil-kamp socjali, edukattiv u s-Sahha

  L-importanza tal-baġit trid tittieħed fl-isfond li dan hugħodda tal-gvern li jwettaq u jimplimenta miżuri biex itejjeb l-għejxien tal-poplu tiegħu. Irrid insemmi li minn mindu dan il-poplu eleġġa lil dan il-gvern seba snip IOU’s, konna kapaċi li nimplimentaw medja ta’ miżura kuljum. Filfatt, mis-sena 2013, implimentajna iktar minn elf u erba’ ... [+]

L-Izvilupp u l-Immigrazzjoni

Il-fenomenu tal-immigrazzjoni, hu fuq nett tal-aġenda ta’ bosta pajjiżi u fuq fomm ħafna nies. U f’Malta din mhux eċċezzjoni. L-immigrazzjoni mhux xi fenomenu ġdid għal pajjiżna. Filfatt nies ta’ ċertu eta’,  jiftakru kif wara t-Tieni Gwerra Dinjija, dawk l-eluf ta’  ħaddiema Maltin li kienu jaħdmu Malta-Gvern Ingliż jiġifieri mar- Royal Navy, ... [+]

L-Edukazzjoni Informali ssawwar il-Karattru ta’ Uliedna

Dan l-aħħar ġejt mitlub nindirizza numru ta’ għalliema, kapijiet ta’ skejjel u anke organizazzjonijiet mhux governattivi speċjalment dawk li għandhom x’jaqsmu ħafna maż-żgħażagħ.  Is-suġġett kien dwar l-edukazzjoni mhux formali.  Bħalma nafu l-iskejjel tagħna mil-livell ta’ kindergarten, l-iskejjel primarji u sekondarji u l-Universita’ nirreferu għalihom bħala edukazzjoni formali għaliex l-istudenti għandhom ... [+]

Laqgħat Annwali mal-Bank Dinji u l-Fond Monetarju Internazzjonali

Wara t-Tieni Gwerra Dinija, ġew imwaqqfa żewġ istituzzjonijiet importanti għall-pajjiżi kollha tad-dinja.  Dan sar bil-għan li jkun hemm aktar paċi f’dak li għandu x’jaqsam ma’ tranżazzjonijiet ekonomiċi kif ukoll għall-iżvilupp ekonomiku. L-ewwel lagħqa annwali hija tal-Fond Monetarju Internazzjonali magħruf aħjar bħala l-IMF lhiema laqgħat saru ġewwa Washington fl-Istati Uniti.  L-irwol ... [+]

Baġit li Jindirizza l-Isfidi u li Jaħseb f’Kulħadd

Il-Baġit għall-2020 tħabbar; il-gazzetti taw ir-reazzjonijiet tagħhom, il-korpi kostitwiti, l-familji u l-ħbieb tkelmu bejniethom u kulħadd seta’ jgħid tiegħu.  F’dawn id-diskussjonijiet, ħafna jmorru għal ċertu miżura li tkun laqtithom; oħrajn imorru għal miżuri li setgħet tolqothom aħjar li kieku kienu mirquma differenti.  Oħrajn jista jkun li kienu ddiżappuntati għaliex kienu ... [+]

Baġit li Jiddeċiedi

Jekk wieħed jiddeċiedi li jItgħallem l-ekonomija, l-ewwel lezzjoni li jisma hija li l-bniedem sew ix-xewqat u sew il-bżonnijiet tiegħu huma ferm akbar mir-riżorsi li għandu biex jissodisfahom.  U għalhekk tinħoloq problema.  Din hija problema ta’ kull familja, ta’ kull pajjiż u ta’ gruppi ta’ pajjiżi.  Tħares fejn tħares anke lejn ... [+]

Taħriġ Speċjalizzat sabiex nindirizzaw il-Ħasil tal-Flus

Il-liġijiet ta’ kull pajjiż kull ma jmorru qegħdin dejjem jiżdiedu biex jindirizzaw iċ-ċirkostanzi li qegħdin jinbidlu maż-żmien.  L-istess nistgħu ngħidu għad-Direttivi tal-Unjoni Ewropea li meta mbagħad jaslu għand il-pajjiżi iridu jiġu trasposti fil-liġijiet lokali. Każ tipiku hi l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, fejn il-liġjiet kull ma jmur qegħdin dejjem jiżdiedu.  Din is-sena ... [+]

Miżuri u miżuri

Jekk hemm kelma li nassoċjaw mal-Baġit hija l-kelma ‘miżuri’. Wieħed jisma’ dwar miżuri li jolqtuh, dwar oħrajn li ma jolqtuhx; miżuri li jolqtuh tajjeb u oħrajn ma jolqtuhx tajjeb; imma hemm miżuri u miżuri. L-ispiża tal-Gvern globali taqbeż il-biljuni sew u tikkonċerna miżuri.  .  Il-parti kbira tal-Baġit jitratta dwar affarijiet li ... [+]

L-Baġit 2020 Immirat biex Iqassam il-Ġid Fost Kulħadd

Issa li d-data tal-Baġit ġiet imħabbra mill-Prim Ministru li ser tkun nhar it-Tnejn 14 ta’ Ottubru, ir-ritmu tax-xogħol ikun mgħaġġel aktar mis-soltu sew ġewwa l-Ministeru għall-Finanzi fejn isiru aktar preparamenti dwar liema miżuri għandu jkollhom priorita’ biex b’hekk naraw li dawn ilaħqu mal-Baġit.   B’rabta mal-abilita’ tan-nefqa, din hija xi ħaġa li ... [+]