Latest Articles

L-GĦOXRIN ANNIVERSARJU TAL-MUNITA EWRO

Din il-ġimgħa l-Unjoni Ewropeja ċċelebrat l-għoxrin sena mit-twaqqif tal-munita Ewro, li jużawha dsatax -il pajjiż ewropew inkluż Malta. Sadanittant, f’pajjiżna din is-sena ċċelebrajna l-għaxar anniversarju minn meta daħħalna din il-munita, lura fl-2008. F’dawn l-għoxrin sena ma kienx kollox ward u żahar għal fatt li kien hemm fejn l-munita għaddiet minn kriżijiet. Dan għall-fatt li wieħed jista’ jgħid li l-qafas għadu mhux komplut, u ħafna mid-diskussjonijiet bejn il-Ministri għall-Finanzi taż-żona Ewro, il-‘Eurogroup’, ... [+]

Il-Futur tal-UE Marbut mal-Elezzjonijiet li Ġejjin

Kulħadd qed iħoss it-taqlib politiku li għaddej fl-Ewropa, fejn kull ma jmur qed jinbtu partiti ġodda u li eventwalment qed jitilgħu fil-gvern ukoll. Hawn min qed isejjaħ lil dawn il-partiti popolisti. Il-popoliżmu qed jintroduċi ruħu b’mod differenti ħafna. Hawn minn dawn il-gvernijiet fejn meta tidħol l-immigrazzjoni huma iebsin, iżda mbagħad ... [+]

Hemm bzonn ta’ taxxa ġdida fuq servizzi diġitali?

Waqt il-laqgħa tal-ECOFIN tal-Kunsill tal-Ministri għal-Finanzi tal-iStati Membri tal-Unjoni Ewropeja, li saret fi Brussel fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, ġie diskuss l-introduzzjoni ta’ taxxa ġdida. Qed nirreferi għat-taxxa ġdida fuq servizzi diġitali. Biex inserraħ moħħ kulħadd, din m’hix taxxa indirizzata lejn il-konsumatur, iżda taxxa immirata lejn il-kumpanniji li joffru dan is-servizz. Li ... [+]

TQASSIM TAL-ĠID MINGĦAJR EWRO WIEĦED ŻIEDA DEJN

TQASSIM TAL-ĠID MINGĦAJR EWRO WIEĦED ŻIEDA DEJN Għaddew sitt ijiem mill-baġit li preżentajt il-ġimgħa l-oħra, u matul din il-ġimgħa wieħed seta’ jifli u jara x’kienu il-kummenti speċjalment dawk minn naħa tal-Oppożizzjoni. Matul din il-ġimgħa kien hemm minn qalli li ma għandix għalfejn ninkwieta jew naħli ħin jew enerġija fuq din ... [+]

Ngħixu s-Suċċess

Jekk ma għandu xejn dan il-Gvern żgur li għandu viżjoni ċara u b’saħħitha għal pajjiżna. Il-viżjoni bi pjan li jagħmel lil Malta l-aqwa fl-Ewropa u l-għira tad-dinja. Dan il-kliem kulħadd semgħu minn fomm il-Prim Ministru iktar minn darba. Dan ifisser li l-familji Maltin u Għawdxin tabilħaqq igawdu minn livell ogħla ... [+]

Malta ppreparata biex taffronta r-riskji

Fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, barra li kelli l-laqgħa tal-Eurogroup u l-Ecofin li jsiru bejn il-ministri tal-finanzi tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropeja, kelli wkoll laqgħha importanti mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Ġustizzja, Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Ugwaljanza, Vera Jourova. Hi responsabbli ukoll li tara li kull Membru Stat qed jaħdem sabiex jintlaħqu il-miri tal-Kummissjoni Ewropea ... [+]

L-Aċċenn fuq il-Kwalità

It-tema li ġiet magħżula għad-dokument li jiġi preparat qabel il-Baġit hija ‘Fostering a Quality Culture’. Għaliex intagħżel dan is-slogan u x’messaġġ irid iwassal il-Gvern? Il-Gvern dejjem ifittex l-aħjar biex ikun fuq ta’ quddiem. Fil-ħajja ta’ kull familja, meta tkun bdiet mix-xejn u tibda tiżviluppa, l-ewwel essenzjal jaqa’ fuq l-ikel. Meta tistà taffordja ... [+]

Bejn il-kliem u l-fatti…

“Bejn il-kliem u l-fatti, hemm baħar jikkumbatti”, hekk jgħid wieħed mill-qwiel Maltin. Kull qawl fih x’tixtarr u hemm tagħlima x’tisslet minnu. Fiċ-ċirkostanzi preżenti, ma jistax ikun hawn qawl aktar f’waqqtu biex jissemma’. Qed ngħid dan għax fil-qasam politiku, fejn politiċi mill-oppożizzjoni, li llum iwiegħdu ħafna, imbagħad kif jitilgħu fil-gvern, isibu ... [+]

LEJN IL-BAĠIT GĦAS-SENA D-DIEĦLA

LEJN IL-BAĠIT GĦAS-SENA D-DIEĦLA Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparazzjonijiet għal baġit tas-sena d-dieħla, bix-xogħol fil-ministeru tagħna għaddej ġmielu, u b’ diversi laqgħat bejni u l-Prim Ministru. Ix-xhur tas-sajf nqattgħuhom nippruvaw għadd ta’ miżuri u noħorġu stima ta’ kemm se jkunu se jiġu jiswew lill-gvern. Dan għaliex huwa importanti li l-gvern jagħmel l-estimi ... [+]

Riżultat tal-ħsara li saret

Matul din il-ġimgħa, żewġ Rating Agencies Fitch u Standard and Poor’s ħarġu riżultati wieħed fuq bank bank partikolari (BOV) u l-ieħor fuq l-andament tal-ekonomija Maltija. L-Aġenzija Fitch ħalliet il-grad għall-Malta A+ b’outlook stabbli filwaqt li kkonfermat li l-ekonomija ser tibqa’ tikber u b’saħħitha. Dawn ir-Rating Agencies internazzjonali, jaslu biex joħorġu dan ... [+]