Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest Articles

AKTAR GĦODDA BIEX NIĠĠIELDU L-ĦASIL TAL-FLUS

Jekk hemm attivita’ kriminali li qegħda kull ma jmur tissemma speċjalment fuq skala internazzjonali hija l-ħasil tal-flus.  Forsi dak li jkun isaqsi jekk din hijiex xi ħaġa ta’ dan iż-żmien. Din it-tip ta’ attivita’ kriminali mhijiex biss taż-żmien tal-lum imma tmur lura diċenji. Fil-fatt jekk immorru fil-bidu tas-snin tmenin, kienet twaqfet organizazzjoni internazzjonali l-Financial Action Task Force (FATF) li hija kontra il-kriminalita’ li tinfiltra l-finanzi u l-banek u li wkoll jista’ ... [+]

Nedukaw għal Stil ta’ Ħajja Aħjar

Fost ix-xogħol tal-Gvern u għalhekk ta’ kull Ministeru jew Ministru, li hemm xogħol kbir u diffiċli u hemm xogħol inqas diffiċli. Wieħed jimmaġina li proġett ikun ikkumplikat u li jieħu ħafna xhur jekk mhux snin, b’konsulenti, project management jitqies diffiċli. L-istess fl-għalqa finanzjarja, fil-baġit, il-mod kif jirnexxilek li żżomm l-ispiża, ... [+]

Riżorsi Finanzjarji tal-Unjoni Ewropea

Matul din il-ġimgħa fi Brussel saret l-aħħar laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri għall-Finanzi qabel ma jkun hemm pawża qasira għall-vaganzi tas-sajf.  Peress li din kienet l-aħħar laqgħa, normalment tkun waħda kajmana, b’aġenda żgħira u b’diskussjoni kemmxejn kwieta.  Minkejja dan, f’din il-laqgħa trattajna suġġett importanti ħafna magħruf bħala “own resource”.  “Own resource” jirreferi ... [+]

L-Ekonomija Maltija Hija Sostenibbli?

Kelma li wieħed jinnota li qed tintuża spiss fil-media kemm mir-rating agencies, kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea hija s-sostenibilita’ tal-ekonomija. Meta jkunu qegħdin jitkelmu dwar is-sostenibilita’, dawn ikunu qegħdin jirreferu sew għall-ekonomija Maltija, kif ukoll anke fuq is-sistema jew reġim ta’ taxxi li għandha Malta li huma kompetittivi. Minkejja dan is-suċċess ekonomiku, ... [+]

Ninvestu fl-Edukazzjoni biex Neliminaw il-Faqar

Biex il-ġid li jipproduċi l-pajjiż jitqassam aħjar, waħda mill-indikaturi li għandna fuq il-faqar huwa l-persentaġġ ta’ persuni li d-dħul tagħhom huwa inqas minn ċertu linja u b’hekk isibuha diffiċli jgħixu il-ħajja normali. Indikatur ieħor huwa li jħares lejn is-sinjuri tal-pajjiż; jekk per eżempju 1% ta’ dawk il-familji l-iktar li jaqilgħu flus ... [+]

Dawk il-Laqgħat Bilaterali

Fix-xogħol ta’ rutina tiegħu, kull ministru, jkollu skedat bosta laqgħat kemm ġewwa pajjiżu kif ukoll il-barra minn pajjiżu. Dawn il-laqgħat huma ta’ mportanza kbira għax hu l-aħjar mezz ta’ kif ministru jikkomunika ma’ terzi persuni ħalli jiddiskuti temi importanti għaż-żewġ naħat u jwassal il-viżżjoni tiegħu. Il-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropeja, irrispettiv ... [+]

Bl-Iżvilupp Ekonomiku nnaqsu l-Immigrazzjoni

Naħseb xi ftit jew wisq kulħadd midħla tal-banek. In-nies jiftħu l-kontijiet sabiex fihom jagħmlu d-depożiti tagħhom, min għal ftit ġimgħat, min għal sena u min għall-iżjed. Dawn il-flus il-banek iħaddmuhom billi jsellfuhom lin-nies tan-negozju li jagħmlu l-profit. Bil-profiti jitħallsu l-imgħaxijiet lil Bank u li b’hekk il-Bank ikun jista’ jħallas l-imgħaxijiet ... [+]

Tgħid resqin lejn gwerra bierda bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u ċ-Ċina?

Taqra kemm taqra fuq pajjiż, issir taf iktar u tibda tifhem aktar fuqu, wara li tkun żortu. Waqt iż-żjara tiegħi dan l-aħħar f’ Beijing, il-belt kapitali taċ-Ċina, fejn kont hemm fuq xogħol tal-Gvern, ma tistax ma tħossx mil-qrib il-ġrajjiet li qed jaffetwaw sew liċ-Ċina bħalissa, affarijiet li huma ferm kontroversjali ... [+]

Minn Fejn Tlaqna u Fejn Irridu Mmorru

Għal ħafna drabi aħna nservu bħala ambaxxaturi ta’ pajjiżna f’bosta okkażjonijiet. Fosthom meta jżuruna t-turisti u jistaqsuna fuq pajjiżna, l-ekonomija tiegħu eċċ eċċ. Anke meta nsiefru barra minn xtutna u jistaqsuna fuq pajjiżna wkoll irridu nservu ta’ ambaxxxaturi. Fid-deskrizzjoni tagħna aħna nkunu qed intuhom stampa kemm jista’ jkun ġusta, mhux ... [+]

Il-Kwistjonijiet Nazzjonali u Dawk Ewropej

Ninsabu f’tarf ta’ kampanja elettorali kemm tal-Kunsilli Lokali u anke tal-Parlament Ewropew. S’issa rajna li kull suġġett li wieħed jista’ jiddibatti jew ikun kontroversjali qed jissemma’. L-aqwa li xi ħadd jgħid ħaġa u l-ieħor jgħid oħra. In-naħa tal-Gvern firxet il-programm tagħha għallfutur, b’mod serju u b’ton pożittiv. L-Oppożizzjoni għoġobha tbeżża’ ... [+]