Category: Financial Crisis

 • It-tieni ‘bail-out’ għall-Greċja

  It-tieni ‘bail-out’ għall-Greċja

  Ix-xahar li għadda, il-Parlament Malti għadda mill-istadji kollha ta’ kumitat abbozz ta’ liġi li japprova s-self li se jingħata lill-Greċja bħala sehem Malta mit-tieni bail-out taż-Żona Ewro. Diskussjoni bħal din huwa importanti li nsegwuha anke aħna l-Ewroparlamentari Maltin li qegħdin fil-Parlament Ew­ropew. Wieħed jifhem li deċiż­jonijiet fejn jidħol self jew għoti tal-fondi tal-pajjiż lil barranin…

 • Il-gideb u l-istatistika

  Il-gideb u l-istatistika

  Fejn tidħol l-istatistika, l-istorja tal-Unjoni Ewropea mhix sabiħa. Kellna iktar minn pajjiż wieħed li għawweġ il-figuri u uża dak li ngħidulu ‘creative accounting’, numri b’ħafna rtokk  kosmetiku. Imbagħad kien hemm pajjiż, il-Greċja, li għal żmien twil ippreżenta statistika li ma kienet reali xejn, kienet falza, u tat stampa li xejn ma kienet tirrifletti s-sitwazzjoni tal-pajjiż.…

 • It-tkabbir ekonomiku

  It-tkabbir ekonomiku

  Ir-raġuni għaliex il-grupp tagħna fil-Parlament Ewropew, il-Grupp tal-Alleanza tas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D) kien ivvota kontra r-regolamenti ġodda ta’ dixxiplina fuq membri taż-Żona Euro, magħrufin bħala s-Six Pack, kienet għax l-unika rimedju propost kien dak ta’ programmi t’awsterità u xejn ta’ tkabbir ekonomiku. Illum però l-folja qiegħda tinqaleb u t-tkabbir ekonomiku qed jissemma iżjed u iżjed.…

 • ‘Bailout’ ieħor għalxejn?

  ‘Bailout’ ieħor għalxejn?

    Aktar kmieni din il-ġim­għa wara laqgħa twila fi Brussels il-Minis­tri tal-Finanzi taż-Żona Ewro laħqu ftehim li jsellfu lill-Greċja €130 biljun oħra biex tevita falliment ċert. Għaliex damu dawk is-sigħat kollha biex laħqu l-ftehim? Il-verità hi li mhux sigħat twal biss ħadu iżda ġimgħat twal għax din l-istorja ilha ġejja minn  qabel il-milied. Il-problema hi…

 • Call me Bond

  Call me Bond

  Matul is-seduta ple­narja tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu iktar kmieni l-ġimgħa l-oħra, ġiet approvata riżoluzz­joni dwar l-hekk imsejħa Stability jew Eurobonds – skema ta’ bejgħ ta’ bonds mill-pajjiżi Ewropej fuq skala Ewropea minflok dik ta’ bħalissa, fejn kull membru jbigħ il-bonds individwalment. M’hemm ebda dubju, sew għall-grupp tagħna tal-Alleanza Soċjalista u Demokratika, però anke għall-Parlament, dan…

 • It-Trattat dwar il-patt fiskali

  It-Trattat dwar il-patt fiskali

  Il-Ġimgħa li għaddiet re­ġa’ beda jiltaqa’ l-Parlament Ewropew. Kif wieħ­ed jistenna fuq nett tal-aġenda hemm id-diskussjoni dwar iż-Żona Ewro. Din il-problema spiċċajna s-sena biha u erġajna sibniha ma’ wiċċna fis-sena l-ġdida. Qabel il-Milied, il-Kum­mis­sarju Olli Rehn kien qal li jekk il-pajjiżi taż-Żona Ewro ma kinux se jsibu soluzzjoni għall-problema tal-ewro fi żmien għaxart ijiem, iż-Żona…

 • Sibniha s-‘silver bullet’ għall-kriżi

  Sibniha s-‘silver bullet’ għall-kriżi

  Aktar ma jsiru ‘summits’ tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea, aktar qiegħda tikber l-aspetattiva li l-aħħar soluzzjoni misjuba u miftiehma se tkun dik li ssolvi darba għal dejjem il-problemi li għaddejja minnhom l-ewro. Meta Olli Rhen bħala Kummissarju, ħabbar li l-kriżi tant hi serja li kien baqa’ biss għa-xart ijiem biex tinstab dik is-soluzzjoni aħħarija qabel ma ż-Żona…

 • Għaxart ijiem żmien

  Għaxart ijiem żmien

  Il-ġimgħa li għaddiet, l-at­tenzjoni tad-dinja finanzjarja reġgħet kienet  if­fo­kata fuq l-Ewropa minħabba l-kriżi fiż-Żona Ewro.  Fl-istess ġimgħa, il-Ministri tal-Finanzi taż-Żona Ewro reġgħu ltaqgħu biex jaraw kif se jilqgħu għal din il-kriżi. Anke l-Parlament Ewropew iltaqa’ f’Sessjoni Plenarja nhar il-Ħamis li għadda fejn il-futur tal-eurobonds u l-kriżi tad-djun kienet it-tema prinċipali tad-dibattitu li sar fil-Parlament fil-preżenza…

 • Iż-żona Ewro taħt attakk

  Iż-żona Ewro taħt attakk

  B’dak li seħħ fil-Parlamenti tal-Italja u l-Greċja l-ġimgħa l-oħra, il-Gvernijiet Taljani u Griegi kienu t-tielet u r-raba’ pajjiż li triegħdu mis-sisien b’riżultat tal-kriżi tad-djun tagħhom. Mhux b’kum­bi­nazzjoni li t-tnejn għażlu li jitmexxew għal ftit żmien minn ekono­misti ta’ fama u rispett bħall-Professuri Mario Monti (ritratt ta’ isfel) u Lucas Papade­mos (ritratt xellug) rispettivament. Fil-jiem li…

 • Il-piż tad-dejn min se jġorru?

  Il-piż tad-dejn min se jġorru?

  Il-gimgha li għaddiet, x’aktarx aktar minn qatt qabel, ħarset id-dinja u b’mod partikolari dik Ewropea, kienet iffokata fuq Brussels, l-aktar nhar l-Erbgħa li għadda meta tkompla s-Summit tal-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea li nbeda l-Ħadd ta’ qabel. Il-kitba fuq il-ħajt ta’ quddiemhom kienet ċara daqs il-kristall: Kollha nafu li s-sitwazzjoni fiż-Żona Ewro kompliet sejra għall-agħar. Irridu nieħdu…