Category: Financial Crisis

 • FTT – It-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji

  FTT – It-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji

  Meta f’Settembru li għadda waqt li kien qed jindirizza s-Sessjoni Plenarja tal-Parlament Ewropew fi Strasbourg, Josè Manuel Barosso, President tal-Kummissjoni Ewropea ħabbar li l-Kummissjoni kienet qiegħda taqbel mal-introduzzjoni tat-Taxxa fuq it-Transazzjonijiet Finanzjarji (FTT) tant li qiegħda tipprepara l-proposti tagħha dwarha, wieħed ma setgħax ma jkunx sorpriż. Dan għaliex sa ftit ilu l-Kummissjoni Ewropea kienet baqgħet…

 • Is-soluzzjoni dwar il-kriżi finanzjarja fiż-Żona Ewro mhix fil-bogħod jekk hemm ir-rieda politika

  Is-soluzzjoni dwar il-kriżi finanzjarja fiż-Żona Ewro mhix fil-bogħod jekk hemm ir-rieda politika

  X’AKTARX ninstema’ stramb jew li qiegħed kontra l-kurrent meta ngħid li minkejja l-kriżi kbira li tinsab fiha ż-Żona Ewro ninsab ottimist li ż-Żona Ewro ssalva. Ottimist li jsir hekk għax persważ li l-Ġermanja trid li ż-Żona Ewro ssalva. Salvazzjoni li r-rimedju għaliha se jkun goff. Dan kawża tal-fatt li tħalla jgħaddi wisq żmien bil-problema tkompli…

 • Żewġ kriżi b’soluzzjoni waħda

  Żewġ kriżi b’soluzzjoni waħda

  L-Unjoni Ewropea bħa­l­issa għandha sfida kbira quddiemha. Trid tagħraf tieqaf kontra t-tnaq­qir tal-prinċipju tas-solidarjetà fi ħdanha u fl-istess ħin tieqaf ukoll kontra t-tkattir tal-egoiżmu. U dan fi żmien diffiċli. Fi żmien ta’ kriżi. Hekk ukoll kien ġara fis-Snin Tletin meta d-dinja kienet inħakmet minn dipressjoni ekonomika kbira. Jekk għal xejn, l-istorja qiegħda hemm biex nitgħallmu…

 • Taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji

  Taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji

  F’ĠUNJU li għadda l-President tal-Kummissjoni Ew­ropea (KE) Josè Manuel Barroso, kiteb lill-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea (UE) u qalilhom li fil-ħarifa li ġejja l-Kummissjoni se tkun qiegħda tipproponi li tiddaħħal taxxa fuq it-transazz­jonijiet finanzjarji (TTF) li jsiru fil-pajjiżi membri tal-UE. Fl-is­tess ħin l-UE tkun qiegħda taħdem biex din il-forma ta’ tassazzjoni ma tkunx għall-pajjiżi tal-UE…

 • Mario Draghi

  Mario Draghi

  Mario Draghi, sal-lum Gvernatur tal-Bank Ċentrali tal-Ital­ja, mill-1 ta’ Novembru li ġej, se jkun il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew għal terminu ta’ tmien snin, sal-aħ­ħar ta’ Ottubru, 2019. Għall-punt ta’ preċiżjoni rrid ngħid li din il-kariga, trid tkun approvata b’vot mill-Parlament Ewropew nhar il-Ġimgħa li ġej u l-approvazzjoni finali mill-mexxejja tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li se…

 • Mina twila bla xaqq ta’ dawl

  Mina twila bla xaqq ta’ dawl

  Punt kruċjali li wieħed għandu jifhem dwar il-miżuri iebsin li qegħ­din jittieħdu f’numru ta’ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, prinċipalment fil-Greċja, fost­hom it-tnaqqis fil-kun­dizzjonijiet tax-xogħol, it-tnaqqis fil-benefiċċji soċjali, iż-żieda fl-età tal-irtirar u oħrajn, mhumiex qegħdin ikunu determinati b’mod ħieles mill-pajjiż konċernat innifsu. Lanqas mhuma ġejjin minn xi istituzzjoni bħalma huwa l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF), istituzzjoni internazzjonali u…

 • Governanza ekonomika: x’se tfisser għal pajjiżna

  Governanza ekonomika: x’se tfisser għal pajjiżna

  Gvern jiġi elett biex jara li flus il-poplu jkunu minfuqin sew. Il-mod li jinġabru t-taxxi u ssir l-ispiża pubblika hi xjenza soċjali li, jekk ma titmex­xiex kif imiss, ikollha konsegwenzi ekonomiċi u soċjali serji għal pajjiż. Jiġu affett­wati r-rata li jiġi kkreat jew mitluf ix-xogħol, dik tal-inflazzjoni, kif ukoll r-rata ta’ familji li jaqgħu fil-faqar…

 • Sfida kbira għall-UE

  Sfida kbira għall-UE

  Waħda mill-akbar sfidi li għandha quddiemha l-Unjoni Ewropea (UE) hija li jkollha politika ta’ governanza ekonomika addattata u maħsuba biex ikunu evitati kriżijiet bħal dawk li rajna jolqtu lill-Greċja, l-Irlanda u l-Portugall. Fost l-oħrajn, għandhom jiġu indirizzati l-iżbilanċi li hemm bejn il-pajjiżi membri taż-Żo­na Ewro, iżda jekk din il-politika ma tkunx flessibbli ma’ pajjiżi li…

 • Solidarjetà mal-Greċja

  Solidarjetà mal-Greċja

  Fil-Kalendarju u skeda ta’ ħidma tal-Parlament Ewropew (PE), il-ġimgħa li għaddiet kienet skedata bħala waħda li matulha jsiru diskussjonijiet fi ħdan il-Gruppi Politiċi rappreżentati fil-PE, fil-każ tagħna s-Soċjalis­ti u d-Demokratiċi (S&D). Din id-darba flok ma ltqajna fi Brussels iltqajna f’Ateni, il-Greċja. F’Ateni b’żewġ għanijiet, b’turija ta’ solidarjetà mal-Gvern Soċjalista Grieg f’dak li għaddej minnu bit-tmexxija…

 • Benefiċċju garantit

  Benefiċċju garantit

  Nhar l-Erbgħa li għad­da l-Parlament Ewro­pew approva b’maġ­ġo­ranza kbira rapport li tres­saq mill-Kumitat tal-Kosti­tuzz­joni (AFCO) wara li l-Kumitat tagħna (ECON) konna approvajna u għaddejnielu opinjoni li tagħha kont ‘co-rap­porteur’. Ir-rapport jittrat­ta dwar tibdil fit-Trattat tal-Unjoni Ewropea (UE). Tibdil li wara li ġie maqbul mill-Kunsill, l-għada, bih se jkun jista’ jitwaqqaf mekkaniżmu ta’ stabbiltà permanenti li…