Miżura amministrattiva fiskali għal aktar ugwaljanza


“Wettaqna miżura amministrattiva fiskali li għandha implikazzjonijiet għall-ugwaljanza.” Hekk saħaq il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna f’konferenza tal-aħbarijiet fejn tħabbar kif koppji miżżewġa kif ukoll dawk f’unjoni ċivili ser ikollhom l-opportunità li jimlew il-formola tat-taxxa b’mod separat.

STQARRIJA MILL- MINISTERU GĦALL-FINANZI

U

MILL-MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET EWROPEJ U L-UGWALJANZA

Din il-miżura qed tiġi introdotta fid-dawl ta’ numru ta’ ilmenti b’mod partikolari min-nisa miżżewġin li kienu qed jirċievu xi forma ta’ rifużjoni f’isem ir-raġel tagħhom.

Preżentament hawn mal-ħamsa u disgħin elf koppja li jimlew il-formola tat-taxxa; b’erbgħa u sebgħin elf minnhom iniżlu d-dħul tagħhom separatament iżda fl-istess formola.

Il-Ministru Scicluna semma li filwaqt li din il-miżura ser tkun fuq bażi volontarja, dawk l-individwi li jkunu jridu li jidħlu f’din is-sistema ta’ komputazzjoni ta’ taxxa, għandhom jinfurmaw lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxa sal-aħħar ta’ din is-sena.

Il-Ministru għall-Finanzi kkonkluda billi qal li l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxa qed ikompli jtejjeb is-sistemi tal-informatika tiegħu li qed twassal biex id-Dipartiment ikompli jintroduċi sistemi ġodda u jissimplifika il-proċessi; iżid iktar servizzi online; jimmodernizza l-uffiċċji, dan kollu għal ġid tal-impjegati u l-klienti li jużaw is-servizzi ta’ dan l-uffiċċju.

Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li din il-miżura tmur lil hinn mill-aspett finanzjarju u hija kwistjoni ta’ ugwaljanza. Saħqet li din qed issir b’konsistenza mal-impenn tal-Gvern favur l-ugwaljanza mill-bidu nett tal-ewwel mandat tiegħu fl-2013, u b’rispett lejn il-prinċipju tal-indipendenza finanzjarja biex kulħadd ikun jista’ jieħu d-deċiżjonijiet finanzjarji tiegħu mingħajr indħil.

Il-Ministru żiedet li din hija ħolqa importanti oħra minn katina sħiħa ta’ inizjattivi li ttieħdu fil-mixja ta’ pajjiżna lejn ugwaljanza sħiħa. F’dan il-kuntest Dr Dalli fakkret li dan il-pass isegwi l-iffirmar tal-Protokoll tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni Kontra n-Nisa.

Dan kollu qed isir parepassu mal-ħidma tagħna biex nilħqu ugwaljanza sħiħa fil-livelli kollha tas-soċjetà, u jrid jitqies fil-kuntest tal-konsultazzjoni pubblika li għaddejja bħalissa fuq l-introduzzjoni ta’ strateġija nazzjonali dwar l-inklużjoni tal-perspettiva tal-ġeneru (gender mainstreaming) f’dak kollu li nagħmlu u fid-deċiżjonijiet kollha li nieħdu, temmet tgħid il-Ministru Dalli.

Wednesday 5th June 2019

,

3 responses to “Miżura amministrattiva fiskali għal aktar ugwaljanza”

  1. сон сгоревшая машина, сгорела машина во сне мусульманский сонник что будет таро онлайн алюминиевые лодки до 150 кг, алюминиевая лодка нерегистрат гадание на камнях бесплатно на будущее для чего мы встретились по дате рождения

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *