Maltese Articles

English Articles

Press Releases

Latest News

Standard and Poor’s tikkonferma r-rating ta’ kreditu għal Malta bħala A-/A-2 b’Outlook Stabbli

Il-livell għoli tad-dħul ta’ Malta, is-surplus rikorrenti fil-kont kurrenti u l-politika tal-gvern li naqqset l-iżbilanċi fil-finanzi pubbliċi b’suċċess żammew ir-rating ta’ Malta minn Standard and Poor’s għal A-/A-2 b’Outlook Stabbli, minkejja l-pandemija globali. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Standard and Poor's innotat li t-tnaqqis fid-dejn nazzjonali għal 43 fil-mija tal-PGD fl-2019, li huwa taħt sew il-livell stipulat mill-Patt tal-Istabbiltà u t-Tkabbir tal-UE, minn 70 fil-mija fl-2011, qed jagħti lok fiskali sabiex ... [+]

Laqgħa mal-imsieħba soċjali bi preparazzjoni għall-Baġit 2021

F’laqgħa bi preparazzjoni għall-Baġit 2021, l-imsieħba soċjali flimkien ippreżentaw il-proposti tagħhom lill-Gvern. Waqt il-preżentazzjoni tagħhom, l-imsieħba soċjali b’mod oġġettiv poġġew għad-diskussjoni l-prijoritajiet tal-industrija, tal-unjins u tas-soċjetà ċivili. Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna ppreżenta u ddiskuta l-andament u t-tbassir ekonomiku u fiskali u kif ukoll il-prijoritajiet tal-Gvern għall-Baġit 2021 mal-Kunsill ... [+]

Fitch tikkonferma r-rating ta’ kreditu għal Malta bħala A+ bi prospetti stabbli

Il-Ministeru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji jilqa' l-aħħar rapport ta' klassifikazzjoni ta' kreditu maħruġ minn Fitch, li kkonferma r-rating ta' A+ għal Malta bi prospetti stabbli fi sfond tal-pandemija globali. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Dan ir-rating pożittiv irrifletta l-fatt li Malta għandha dħul għoli per capita u pożizzjoni b'saħħitha fil-kummerċ estern, fost fatturi ... [+]

Rapport Annwali tal-Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Kuntratti

Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna ġie pprreżenat bir-rapport annwali għas-sena ta’ ħidma 2019 tal-Bord ta’ Reviżjoni dwar il-Kuntratti (PCRB), liema rapport ta’ ħidma ġie spjegat miċ-Ċermen tal-Bord Dr Anthony Cassar. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI Il-Ministru Scicluna laqa’ b’sodisfazzjon ir-riżultati miksuba mill-Bord ta’ Reviżjoni dwar il- Kuntratti u ... [+]

Reazzjonijiiet pożittivi ħafna għall-pjan ta’ riġenerazzjoni li ġie mħabbar ilbieraħ

Il-pjan ta’ riġenerazzjoni ta’ €900 miljun li ġie mħabbar it-Tnejn filgħaxija, u li huwa mibni fuq tliet pilastri ewlenin, li huma, li jitnaqqsu l-ispejjeż għan-negozji u jagħtu aktar finanzjament; li tingħata spinta lid-domanda domestika; u li jingħata sostenn dirett lill-industrija filwaqt li ninċentivaw ix-xogħol, kiseb reazzjoni posittiva mmens mill-pubbliku u mill-imsieħba soċjali. ... [+]

Laqgħa mal-imsieħba soċjali bi preparazzjoni għall-Baġit ta’ Rkupru

Il-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna flimkien mal-Ministru fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela ltaqgħu mal-imsieħba soċjali bi preparazzjoni għall-Baġit ta' Rkupru li se jitħabbar nhar it-Tnejn 8 ta' Ġunju 2020. STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦALL-FINANZI U S-SERVIZZI FINANZJARJI U L-MINISTERU FI ĦDAN L-UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU Il-Ministru Scicluna spjega kif minkejja l-imxija ... [+]

Ministru Scicluna jippreżenta l-Programm Nazzjonali ta’ Riforma lill-imsieħba soċjali

Il-membri tal-MEUSAC u tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali illum kienu mistiedna jiddiskutu l-Programm Nazzjonali ta' Riforma għas-Sena 2020 ippreżentat mill-Ministru għall-Finanzi u s-Servizzi Finanzjarji Edward Scicluna. Dan id-dokument, li jiġi sottomess lill-Kummissjoni Ewropea lejn l-aħħar ta' April, prinċiparjament jirrapporta l-progress li qed isir rigward l-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi (Country Specific Recommendations) ... [+]

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta’ Kastilja dwar il-kawża tal-pandemija tal-Covid 19.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Berġa ta’ Kastilja, flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela, u l-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji ż-Żgħar Silvio Schembri, fejn ħabbarna l-ewwel miżuri msejsa sabiex tkun issavalgwardjata l-ekonomija u protetti n-negozji u l-ħaddiema kawża tal-pandemija tal-Covid 19. Imħabbar pakkett finanzjarju ta’ għajnuna mill-Gvern dwar il-COVID-19 Fl-ewwel miżuri ta’ għajnuna ... [+]

Fitch affirms Malta’s ‘A+’ rating with a positive outlook

The Ministry for Finance welcomes the latest credit rating report issued by Fitch which affirmed Malta's rating at 'A+' with a positive outlook. The 'A+' rating reflects Malta's institutions which are considered stronger than the majority of similarly rated countries. Malta also outperformed the 'A' median on the World Bank human ... [+]

Budget 2020: Strument għat-tkabbir ekonomiku u għat-tqassim tal-ġid

Waqt konferenza stampa dwar il-Budget 2020, il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega li l-qafas ta’ kull baġit li ħejja dan il-gvern mill-2013 ’l hawn ġie msejjes fuq erba’ pilastri. Wieħed minn dawn il-pilastri hu li jiġi xprunat it-tkabbir ekonomiku permezz ta’ tisħiħ f’setturi eżistenti u ta’ diversifikazzjoni f’setturi u f’niċeċ ġodda flimkien ... [+]