Tassazzjoni gdida mill-UE fl-2014? – L-MEP u Int – Prog 77


Fid-29 ta’ Gunju, 2011, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li jkun hemm taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji fil-pajjizi membri tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li l-Parlament Ewropew kien approva Rapport li thejja f’ismu ghal dan il-ghan u li wassal lill-Kummissjoni Ewropea ticcaqlaq. Id-diskussjonijiet fi hdan il-Parlament Ewropew fuq il-proposti tal-Kummissjoni mistennija jsiru fil-harifa li gejja. Jekk ikun hemm approvazzjoni din it-taxxa tidhol fis-sehh fis-sena 2014.
Dwar dan kollu kkummenta l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna fil-programm televiziv L-MEP U INT nhar il-Gimgha, 22 ta’ Lulju, 2011, fuq Smash TV.

,

One response to “Tassazzjoni gdida mill-UE fl-2014? – L-MEP u Int – Prog 77”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *