L-Mep u Int – Prog 34 – Water Framework Directive


F’Gunju li ghadda l-Kummissjoni Ewropea (KE) bdiet proceduri kontra Malta wara li l-Gvern Malti naqas li jipprovdi lill-KE dak mitlub minnu fid-Direttiva tal-KE imsejha Water Framework Directive. Direttiva li, fost affarijiet ohra, tikkoncerna l-ilma ta’ taht l-art. Malta kif tinkwadra f’din id-Direttiva?

Dan huwa s-suggett li diskusta l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna waqt L-MEP U INT li xxandar l-Gimgha, 17 ta’ Settembru, 2010, fis-7.20 p.m. fuq Smash TV, L-Mep u Int jkollu ripetizzjoni l-ghada s-Sibt, fis-6.20 p.m. u l-Hamis ta’ wara, fit-8.20 p.m.

L-MEP u INT

Labour MEP Prof Edward Scicluna discusses and answers questions on various topics currently being discussed in the European Parliament.

Your appointment is for every Friday on Smash Television at 7.20pm.

(Repetition every next Saturday at 6.20pm and the following Thursday at 8.20pm)

,

One response to “L-Mep u Int – Prog 34 – Water Framework Directive”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *