EU June 2012 Summit: A real turning point? – L-MEP u Int – Prog 122


In Brussels another Summit is over. The Eurozone leaders have reached an agreement for the loan of 100 thousand million euro for the recapitalisation of the Spanish banking sector. They also agreed on the European Banking and Supervision Union. This is being considered as a positive agreement. This Summit has also its relevant importance for Malta. In this program Labour MEP Edward Scicluna highlights in detail the conclusions of this summit.

 

EU Summit Ġunju 2012: Dorna l-kantuniera? L-MEP u Int – Prog 122

 

Fi Brussell summit ieħor ġie u mar. Il-mexxejja taż-Żona Ewro laħqu ftehim għas-self ta’ 100 elf miljun ewro biex isir rikapitalizzazzjoni tas-settur bankarju Spanjol. Kien hemm qbil ukoll dwar Għaqda Bankarja u Superviżjoni Ewropea. Dan qed jitqies bħala ftehim pożittiv. Din il-laqgħa għolja kellha importanza għal Malta wkoll. F’dan il-programm l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jelenka fid-dettal x’kienu l-konklużjonijiet ta’ dan is-summit.

 

– Smash TV : Friday, 6th July 2012

,

2 responses to “EU June 2012 Summit: A real turning point? – L-MEP u Int – Prog 122”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *