X’hemm wara r-riżultati elettorali fir-Renju Unit u l-Amerika


Ir-riżultat tal-elezzjoni għall-President tal-Istati Uniti tal-Amerka kulħadd sema’ bih, riżultat li donnu ixxokkja lil bosta, fosthom lill-media, kif ukoll ċertu politiċi Ewropej. Però wieħed jista’ jgħid l-istess ħaġa għax-xokk li ta lil kulħadd ir-riżultat tar-referendum li sar f’Ġunju li għadda fir-Renju Unit, fejn il-poplu, għallinqas fil-maġġoranza tiegħu, wera x-xewqa li joħroġ mill-Unjoni Ewropea.

It-tnejn huma xokkanti għar-raġuni illi wieħed kien qed jistenna mod u r-riżultat ta ieħor. Jiġifieri diġà min dak il-lat wieħed irid jara għalfejn it-tbassir kien daqsekk ħażin. Għaliex mar żmerċ? Ix-xjenza tat-tbassir qed tmur għall-agħar minflok tmur għall-aħjar? Għax kien hemm tbassir ieħor li kien tajjeb, fejn dak li jkun ibassar li xi ħadd mistenni jirbaħ b’wieħed fil-mija jew tnejn fil-mija, u fil-fatt iwassal bejn wieħed u ieħor ghal dak ir-riżultat.

Meta wieħed jistudja fil-fond dawn iż-żewġ riżultati, jara illi sew il-media u sew l-establishment, jiġifieri min veru għandu l-poter, tant kienu żguri minnhom innifishom li ħasbu li setgħu jinfluwenzaw l-interpretazzjoni tar-riżultat tat-tbassir. Qiesu kwalunkwe riżultat li ma jirriflettix dak li jixtiequ hu ta’ min jinjorah u ma tantx jagħtuh importanza, filwaqt li jagħtu importanza għar-riżultat li jirrifletti x-xewqa tagħhom.

Il-quddiem ser joħroġ aktar fil-beraħ il-fatt kemm marru żmerċ il-ġurnalisti u l-istazzjonijiet tat-televiżjoni li kienu qed jistennew jew jixtiequ riżultat mod u fil-fatt ħareġ mod ieħor. Dak hu aspett wieħed. Perà l-aspett l-ieħor huwa; x’hinu jiġri fid-dinja?

 

14_ORZa

 

Il-President-elett tal-Istat Uniti kien kandidat populista, jiġifieri jitkellem b’mod sempliċi, mhux mirqum, aktarx sempliċi u nieqes mill-esperjenza iżda b’ mod jirrifletti x-xewqa tal-poplu. Bniedem li qatt ma kellu qatt esperjenza fil-politika, la kien gvernatur u lanqas senatur jew fil-kungress. Kien fin-negozju u għandu l-flus biex isostni kampanja elettorali, imma iktar min hekk; xi ħadd ivvutalu. Jiġifieri, x’wassal biex persuna populista bħal Trump iġib il-maggoranza tal-voti fil-kulleġġi elettorali, għax fil-fatt ma ġabx maġġoranza fil-voti b’ħarira u ġie elett biex minn Jannar li ġej jieħdu r-riedni tal-Gvern Amerikan f’idejh?

L-istess fir-Renju Unit, għalkemm kulħadd kien (u għadu) qed jitkellem dwar l-effetti diżastrużi fuq l-ekonomija tal-pajjiż, speċjalment fis-servizzi finanzjarji u f’ dak li għandu x’jaqsam mal-banek, iżda l-poplu xtaq xort’oħra.

Fl-Ewropa, filwaqt li għandna partiti stabiliti tax-xellug, taċ-ċentru u tal-lemin, dawn kull ma jmur qed jingħataw inqas importanza u minflokhom il-partiti populisti u estremi, li jkollhom jimmilitaw fihom persuni famużi jew atturi qegħdin jiġbdu n-nies warajhom. Dawn mhux qed jitilgħu bl-għajta ta’ x’ sa jagħmlu imma x’ma jixtiqux illi jkomplu jaraw isir. Dan huwa l-populiżmu, u d-dinja għandha taħseb fil-fond dwaru.

Il-politika li trid titmexxa fil-pajjiżi ta’ l-Unjoni Ewropea u fl-Istat Uniti hija l-politika li jixtieq il-poplu? Ċertu setturi kbar tal-poplu li mhux qed iħossu li din il-politika qegħdha tindirizza l-bżonnijiet tagħhom, u allura jgħidu li ma jridux it-tkomplija tal-politika preżenti. Minn barra dan jidher illi huwa aġir irrazzjonali.

Inħoss li dan huwa suġġett illi wieħed irid jibda jagħrblu fil-fond għax qed iħalli effet, speċjalment għalina fl-Unjoni Ewropea, fejn qed inkomplu bi programm li fil-passat konna nsejħulu ta’ awsterità. Dan huwa programm ta’ regolamenti u liġijiet ġodda, iktar issikkar fuq il-banek u fuq il-gvernijiet, speċjalment fuq id-defiċit u d-dejn. L-effet ta’ dan il-programm qed inaffar in-nies.

Allura sa tiġi għażla; bejn li nerġgħu imorru lura għal-laxkezza b’riskju li jkun hawn kriżijiet oħrajn, jew li l-politika tibqa’ fid-direzzjoni li sejra fiha, però tkun iktar umana, iktar pożittiva, li ġġib it-tkabbir ekonomiku u l-investiment, u li jinxtered il-ġid. Jien naħseb li poplu aktar irid l-għażla tal-aħħar.

Wieħed irid jara x’effet sa ikollu dan kollu fl-Ewropa fejn fl-Italja hemm referendum u s-sena d-dieħla ser ikun hemm l-elezzjonijiet fi Franza u l-Ġermanja. Dawn l-iżviluppi ser iġiegħlu lill-kapijiet tal-gvernijiet biex jixtarru dan kollu meta jiġu biex jagħżlu liema direzjoni jridu jieħdu għall-futur.

 

Il-Ġimgħa 18 ta’ Novembru 2016

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *