Malta ppreparata biex taffronta r-riskji


Fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, barra li kelli l-laqgħa tal-Eurogroup u l-Ecofin li jsiru bejn il-ministri tal-finanzi tal-Membri Stati tal-Unjoni Ewropeja, kelli wkoll laqgħha importanti mal-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-Ġustizzja, Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Ugwaljanza, Vera Jourova. Hi responsabbli ukoll li tara li kull Membru Stat qed jaħdem sabiex jintlaħqu il-miri tal-Kummissjoni Ewropea f’dak li għandu x’jaqsam il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar illeċitu tat-terroriżmu.

Din il-laqgħa saret wara li jien tlabt lill-uffiċċju tagħha biex niltaqgħu ħalli nispjega x’wettaqna tul dawn l-aħħar xhur minn meta hi kellha laqgħa miegħi ġewwa Malta f’Ġunju li għadda.

Matul il-laqgħa ta’ nhar it-Tnejn l-ewwwel t’Ottubru, jien tkellimt fuq għaxar inizzjattivi li wettaqna fi spazju qasir ta’ tliet xhur, inizzjattivi li huma iffukati propju fuq il-ġlieda tal-ħasil tal-flus u t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet regolatorji u ta’ superviżjoni ta’ pajjiżna.

Lil-Kummissarju Jourova, tajtha kopja tar-rapport li tlesta mill-Ministeru tal-Finanzi, li jien responsabbli għalih, dokument li jelenka r-riżultati ta’ eżerċizzju li sar b’reqqa kbira u fuq medda ta’ żmien, fuq ir-riskji li kull settur finanzjarju u setturi ekonomiċi importanti li pajjiż jaffaċċja. L-importanza ta’ din l-evalwazzjoni toħroġ mill-fatt li jekk trid li tfassal pjan jew strateġija biex tindirizza xi nuqqasijiet jew riskji, l-ewwel trid tkun taf x’inhuma dawn in-nuqqasijiet jew riskji.

It-tieni dokument li jien ipproduċejt, kien dokument dwar l-istrateġija u l-pjan li Malta sejra twettaq fit-tliet snin li ġejjin. Dawn jindirizzaw kull riskju li ġie identifikat. Hawnhekk irrid insemmi li meta wieħed jitkellem fuq riskju, ma jridx jiftiehem li kull riskju hu nuqqas. Xejn minn dan. Bħal kull ħaġa oħra tul il-ħajja ta’ bniedem, hemm riskji, u tajjeb li tkun taf x’inhuma dawn ir-riskji sabiex int tiprepara ruħek biex taffronta bl-aħjar mod dawm ir-riskji ħalli tegħlibhom.

Aħna iddentifikajna ftit inqas minn ħamsin riskju u fassalna l-istess numru ta’ inizzjattivi biex nindirizzawhom kollha. Il-pjan juri ukoll kif għandha tiġi implimentata l-inizjattiva u minn min. Għalhekk, dan id-dokument juri b’mod ċar li huwa manwal b’impenn li pajjiżna lest li jagħmel u jidħol għalih. Dan ma kienx xi eżerċizzju magħmul bl-għaġġla bl-iskop li taparsi qed nagħmlu xi ħaġa. Għal kuntrarju, b’mod ċar qed nuru l-impenn sħiħ li Malta qiegħda taħdem biex tikkumbatti il-problema li teżisti f’kull pajjiż madwar id-dinja, fejn jidħol il-problema ta’ ħasil ta’ flus.

B’wiċċi minn quddiem, kont f’pożizzjoni nsemmi li l-ewwel inizzjattiva elenkata f’din l-istrateġija u pjan t’azzjoni, kienet diġà twettqet. Qed nirreferi għat-twaqqif tal-Kumitat ta’ Ko-ordinazzjoni Nazzjonali li hu responsabbli biex jara li l-pjan t’azzjoni biex tiġi ndirizzata l-problema tal-ħasil ta’ flus, tiġi mwettqa.

Għax filwaqt li l-istituzzjonijiet Maltin kienu qed jaħdmu u kellhom strateġija, li kien qed jiġri hu li ma kienx hemm ko-ordinament permanenti bejn dawn l-istituzzjonijiet. Dan il-kumitat u s-segretarjat, li hu l-id amministrattiva ta’ dan il-kumitat sejjer jindirizza din il-lakuna li kien hemm.

Biex dan il-ko-ordinament ikun effettiv, fuq dan il-kumitat hemm il-kapijiet tal-entitajiet ewlenin tal-pajjiż, fosthom l-Avukat Ġenerali; il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta; iċ-ċermen tal-Awtorita’ Maltija għas-Servizzi Finanzjarji; iċ-ċermen tal- Awtorita’ Maltija tal-Gaming; l-ogħla uffiċċjal tal-FIAU; il-kummissarju tal-Puluzija; iċ-ċerman tal-Asset Recovery Bureau. Dan il-kumitat qed jiġi mmexxi mis-segretarju permanenti tal-Ministeru għall-Finanzi.

Kont ukoll kburi nsemmi r-riżultati pożittivi li qed joħorġu dwar Malta minn istituzzjonijiet ewlenin internazzjonali.

Matul il-ġimgħa l-oħra, ħarġet l-aħbar li Malta tinsab fir-raba’ post mill-iStati Membri fejn jidħol il-ġbir ta-flus mill-VAT, indikatur magħruf bħala VAT Gap. Filwat li fil-media dejjem jissemma’ u jiġi spekulat li f’Malta għandna ħafna evażjoni ta’ ħlas u ġbir tal-VAT; il-Kummissjoni Ewropea, ħarġet b’dan ir-riżultat fejn xejnet għal kollox din l-impressjoni li kienet qed tintefa’ fuq pajjiżna. Fil-fatt, b’mod konkret, dan ir-riżultat juri li f’Malta m’hemmx evażjoni rampanti fejn jiħol ġbir ta’ VAT. Dan ifisser li f’Malta għandna governanza u dixxiplina fl-entitajiet tagħna u qegħdin naħdmu b’mod għaqli fejn tidħol l-evażjoni fiskali.

Riżultat ieħor tajjeb kien dak li ħareġ il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) fejn evalwa s-sistemi li Malta għandha fejn jidħol kontrol fuq l-infiq tal-gvern u t-trasparenza fir-rappurtar tal-operat tal-gvern. F’dan ir-rapport jirriżulta kif Malta hi fost l-aqwa pajjiżi, u f’uħud mill-kriterji ġejja qabel dawn il-pajjiżi ewropej, meta kkumparati ma’ pajjiżi ewropej oħra, liema pajjiżi huma kkunsidrati bħala xempju ta’ transparenza. Għalhekk għandna għalxiex inkunu kburin b’dawn ir-riżultati.

Semmejt ukoll l-eżitu tal-evalwazzjoni li saret b’reqqa liema bħala, mill-istess Fond Monetarju Internazzjonali, din id-darba permezz ta’ eżerċizzju kbir tagħha magħruf bħala FSAP. F’dan ir-rigward, Malta ġiet skrutinizzata minn sbatax espert mondjali li evalwaw is-sistemi finanzjarji tagħna; l-istabbilita’ finanzjarja tas-setturi Maltin u kif kull settur qed jilqa’ u għandu sistemi li jilqgħu r-riskju tal-ħasil ta’ flus. Filwaqt li r-riżultat finali ta’ dan l-iskrutinju, jiġi ppublikat fil-bidu tas-sena d-dieħla, il-Fond Monetarju Internazzjonali infurmani b’eżitu tar-riżultat.

Għandi l-pjaċir ngħid li jien sodisfatt ħafna bir-rapport li ser ikun ippubblikat fuq Malta. Dan ir-rapport sejjer ikun riżultat u ċertifikat tajjeb ieħor fuq Malta. Kull meta joħroġ rapport bħal dan, dejjem ikun hemm rakkomandazzjonijiet għal aktar titjib u dan aħna nilqgħuhom għax hu importanti li dejjem inkomplu naħdmu biex inkomplu ntejbu l-istituzzjonijiet tagħna.

Aħbar oħra tajba kienet il-fatt li l-Awtorita’ Bankarja Ewropeja ikkonkludiet li mhix ser tipproċedi li tieħu passi kontra l-Awtorita’ Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) fuq kif din l-Awtorita’ mxiet dwar il-każ tal-Pilatus Bank. Anzi, l-Awtorita’ ġiet imfaħħra kif imxiet fuq dan il-każ.

Ma stajtx ma nsemmix l-eżitu tar-rapport maġisterjali li ħareġ mill-Maġstrat Aaron Bugeja dwar il-każ tal-Egrant. Ir-rapport wera biċ-ċar li din kienet qlajja u gidba mill-bidu’ sal-aħħar ibbażata fuq firem u xhieda foloz. Kien hemm min kellu skop ulterjuri biex iħammeġ mhux biss il-pajjiżna iżda anki jitfa’ dell ikrah fuq il-Prim Ministru u l-mara tiegħu.

Mal-Kummissarju Jourova, urejt it-tħassib tiegħi dwar il-mod kif Malta qed tiġi trattata b’mod inġust u fuq il-pressjoni politika li qed issir fuq istituzzjonijiet hekk imsejħa indipendenti, sabiex dawn joħroġu b’rapporti negattivi fuq Malta. Hija nġusta li Malta tiġi użata u ikkastigata fuq nuqqasijiet gravi li seħħew f’pajjiżi oħra. Malta għandha tiġi evalwata fuq dan li tagħmel. Ħaddieħor għandu jbati l-konsegwenzi għan-nuqqasijiet li jkun għamel hu. Dan hu dritt fundamentali tal-Liġi tad-dritt.

Sfortunatament, meta wieħed iqis ukoll dak li ġara f’dawn l-aħħar jumejn, jidher li Malta ser tibqa’ tiġi attakata nġustament għal skopijiet ulterjuri.

 

Artiklu Orizzont 5/10/18

,

25 responses to “Malta ppreparata biex taffronta r-riskji”

 1. cialis azelastine hydrochloride nasal spray vs fluticasone propionate Just based on that statistic, it would be reasonable to infer that the number of mutual funds available to investors is on a dramatic decline buy priligy classification of tamoxifen

 2. Наша бригада профессиональных мастеров подготовлена предлагать вам новаторские технологии, которые не только предоставят надежную протекцию от холодных воздействий, но и подарят вашему жилищу элегантный вид.
  Мы работаем с современными компонентами, сертифицируя долгосрочный срок работы и выдающиеся результирующие показатели. Изолирование наружных поверхностей – это не только экономия энергии на отапливании, но и ухаживание о окружающей среде. Энергоэффективные инновации, каковые мы производим, способствуют не только твоему, но и сохранению природной среды.
  Самое основное: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление фасада дома цена за 1м[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за м2! Это доступное решение, которое метаморфозирует ваш жилище в истинный тепличный корнер с минимальными затратами.
  Наши труды – это не просто теплоизоляция, это составление области, в где каждый аспект преломляет ваш свой манеру. Мы примем все твои пожелания, чтобы преобразить ваш дом еще еще более комфортным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]интернет-ресурсе[/url]
  Не откладывайте заботу о своем доме на потом! Обращайтесь к исполнителям, и мы сделаем ваш корпус не только комфортнее, но и по последней моде. Заинтересовались? Подробнее о наших делах вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в универсум гармонии и уровня.

 3. Наша бригада опытных специалистов подготовлена предложить вам прогрессивные системы утепления, которые не только ассигнуруют надежную защиту от мороза, но и преподнесут вашему коттеджу современный вид.
  Мы трудимся с современными строительными материалами, гарантируя долгий продолжительность службы и великолепные решения. Теплоизоляция фасада – это не только экономия на прогреве, но и трепет о экологии. Энергоспасающие технические средства, какие мы претворяем в жизнь, способствуют не только твоему, но и поддержанию природных богатств.
  Самое основополагающее: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада с декоративной штукатуркой[/url] у нас составляет всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это бюджетное решение, которое превратит ваш домашний уголок в фактический тепловой уголок с скромными затратами.
  Наши пособия – это не лишь изоляция, это постройка помещения, в где каждый член отражает ваш уникальный стиль. Мы берем во внимание все все твои запросы, чтобы преобразить ваш дом еще еще более дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru/[/url]
  Не откладывайте дела о своем корпусе на потом! Обращайтесь к квалифицированным работникам, и мы сделаем ваш домик не только согретым, но и модернизированным. Заинтересовались? Подробнее о наших услугах вы можете узнать на сайте компании. Добро пожаловать в пределы уюта и высоких стандартов.

 4. Наша бригада опытных специалистов проштудирована предлагать вам новаторские приемы, которые не только предоставят прочную защиту от зимы, но и подарят вашему дому современный вид.
  Мы практикуем с последовательными веществами, обеспечивая прочный срок службы эксплуатации и отличные результирующие показатели. Изолирование облицовки – это не только экономия на отапливании, но и заботливость о экологической обстановке. Энергосберегающие подходы, какие мы внедряем, способствуют не только твоему, но и сохранению экосистемы.
  Самое главное: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления дома снаружи цена[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за м²! Это бюджетное решение, которое изменит ваш домашний уголок в реальный приятный локал с минимальными тратами.
  Наши произведения – это не просто изоляция, это составление пространства, в где любой компонент выражает ваш особенный модель. Мы примем во внимание все ваши пожелания, чтобы осуществить ваш дом еще более дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте занятия о своем квартире на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш дом не только теплее, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших работах вы можете узнать на нашем сайте. Добро пожаловать в сферу гармонии и качественной работы.

 5. Для Владимира, готовившегося к собеседованию на мечту, внешний вид имел ключевое значение. Не имея средств на обновление гардероба, он обратился к МФО после прочтения статьи и смог купить элегантный костюм, который помог ему произвести отличное впечатление на работодателя.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]микрозаймы онлайн на карту[/url]

 6. Игорь решил открыть свою мастерскую по ремонту обуви, но ему не хватало средств на покупку начального набора инструментов. Благодаря статье, он нашел МФО, предоставившее ему 30 000 рублей, что позволило ему начать собственное дело.

  DZEN Spavkin – [url=https://dzen.ru/a/Zb7Q8cFB0iWI-Pd3]займы быстро[/url]

 7. В поисках быстрого и надежного способа получить денежные средства без лишних формальностей? Mikro-zaim-online.ru упрощает этот процесс, предлагая [url=https://mikro-zaim-online.ru/bez-otkaza/]займы всем без отказа[/url]. Единственные требования – это наличие паспорта и возраст 18 лет. Никаких сложных проверок кредитной истории или необходимости доказывать свою платежеспособность. Выбирая из предложений более 40 МФО, каждый имеет шанс получить до 30 000 рублей под свои нужды. Это уникальная возможность обеспечить себя необходимыми средствами мгновенно и без хлопот.

 8. Не важно, кто вы – студент, домохозяйка или человек с плохой кредитной историей, [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url] предлагает решение вашим финансовым проблемам. Наша подборка МФО включает в себя организации, готовые предоставить займы до 10 000 рублей всем без исключения, обеспечивая таким образом финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается.

 9. Выбирая [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url], вы обращаетесь к экспертам с глубокими знаниями в области микрозаймов. Наша миссия – обеспечить вам доступ к лучшим финансовым решениям, сочетая надежность проверенных МФО и уникальные предложения, такие как займы под 0% для новичков. Мы ставим вашу финансовую благополучность на первое место, предлагая только те услуги, которые действительно помогут в достижении ваших целей.

 10. Откройте для себя мир финансовых возможностей с [url=https://all-credit.ru/]all-credit.ru[/url]! Мы предлагаем эксклюзивный доступ к новым и малоизвестным МФО, которые готовы выдать займы даже тем, кто сталкивался с трудностями в прошлом – плохой кредитной историей или просрочками. Наша платформа – это шанс получить необходимые средства быстро и без ненужных вопросов.

 11. Посетите termburg.ru и позвольте себе окунуться в мир, где каждый день – это праздник для души и тела. Вас ждет не просто отдых, а путешествие по миру блаженства и умиротворения. Наши эксклюзивные спа-программы, уникальные термальные процедуры и мастерские ритуалы созданы, чтобы подарить вам незабываемые впечатления. Преобразите свой досуг в искусство удовольствия и познания себя. termburg.ru – это ключ к вашему личному райскому уголку.

  ТЕРМБУРГ – [url=https://termburg.ru/price-list/]пилинг для ног[/url]
  Адрес – Москва, Гурьянова 30 (2 этаж)

 12. Выбирая кроссовки на [url=https://outlet-nike.ru/]Outlet-Nike.ru[/url], вы получаете не просто обувь, а залог комфорта, стиля и долговечности. Мы предлагаем продукцию Nike по самым выгодным ценам, делая стиль и качество доступными каждому. Наши специальные предложения и скидки позволяют приобрести желаемые модели по наиболее привлекательным ценам. Ваш идеальный выбор – это сочетание экономии без ущерба для качества, и мы готовы его предложить!

 13. Выбирая кроссовки на [url=https://outlet-nike.ru/]Outlet-Nike.ru[/url], вы получаете не просто обувь, а залог комфорта, стиля и долговечности. Мы предлагаем продукцию Nike по самым выгодным ценам, делая стиль и качество доступными каждому. Наши специальные предложения и скидки позволяют приобрести желаемые модели по наиболее привлекательным ценам. Ваш идеальный выбор – это сочетание экономии без ущерба для качества, и мы готовы его предложить!

 14. Нужны деньги здесь и сейчас? На нашем сайте собраны предложения от МФО, где вы можете получить займ на выгодных условиях без нудных проверок и волокиты. Наша специальность – помощь тем, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Микрозаймы от 1000 до 30000 рублей доступны круглосуточно, быстро и просто как никогда. Исследуйте нашу базу данных и найдите оптимальное решение для своих нужд уже сегодня.

  [url=https://clients1.google.la/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Получите займ без кредитной истории[/url]
  [url=https://cse.google.com.np/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Оформить займ онлайн: процесс шаг за шагом[/url]
  [url=https://image.google.so/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Займы для каждого: начните сейчас[/url]
  [url=http://clients1.google.ki/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Ваш финансовый помощник: займы 24/7[/url]
  [url=http://alt1.toolbarqueries.google.co.ao/url?q=https://mikro-zaim-online.ru/]Получите деньги без лишней волокиты[/url]

 15. Сенсорная панель оператора купить smart-engineer.ru

  Предлагаем Вашему вниманию организацию Smart Engineer, которая реализует разное оборудование для Вашего бизнеса. В нашем новом мире всё так быстро совершенствуется, что уже совсем скоро машины будут им управлять. Поэтому, пока это не произошло, советуем Вам ознакомиться с каталогом оборудования для промышленной автоматизации на сайте smart-engineer.ru прямо сегодня.

  По запросу [url=https://smart-engineer.ru/catalog/izmeriteli-regulyatory-registratory-samopiscy/]пид регулятор овен[/url] переходите на указанный онлайн портал. Данная компания представляет оборудование, которое включает в себя приборы управления, датчики давления, шкафы управления, программируемые логические контроллеры, устройства плавного пуска, сервомоторы, контролеры машинного зрения и многие, многие другие. Ознакомьтесь с подробным списком на представленном сайте.

  Мы уже длительное время работаем в этой сфере по Удмуртии, Пермскому краю, Татарстану, Башкортостану и Свердловской области. Сегодня один из главных офисов расположен по адресу: г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 8 А, оф. 223. Звоните по телефону +7(342)259-29-03 или напишите на нашем сайте.

  Если Вы хотели найти [url=https://smart-engineer.ru/]блок питания meanwell[/url] в интернете, то Вы на верном пути. На smart-engineer.ru есть все подробности по данному и другим вопросам. Мы счастливы предложить нашим клиентам большой качественный подбор услуг, следуя только новейшим тенденциям автоматизации. Мы открыты к общению и с радостью ответим на любые вопросы, проконсультируем и направим в верное русло. А также, мы полагаемся на успешное и продолжительное партнерство.

 16. Дорогие Партнеры!
  Подносим вам свежее концепцию в мире дизайна внутреннего пространства – шторы плиссе. Если вы стремитесь к идеальности в любой части вашего жилища, то эти занавеси станут выдающимся вариантом для вас.
  Что делает шторы плиссе столь оригинальными? Они совмещают в себе в себе элегантность, утилитарность и сущность. Благодаря индивидуальной структуре, технологичным тканям, шторы плиссе идеально подходят для какого бы то ни пола, будь то палата, спальня, кухня или трудовое поляна.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]жалюзи плиссе[/url] – совершите уют и красоту в вашем доме!
  Чем подсаживают шторы плиссе для вас? Во-первых, их уникальный дизайн, который дополняет индивидуальность и стильность вашему обстановке. Вы можете выбирать из различных текстур, оттенков и стилей, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают обширный базар функциональных вариантов. Они могут контролировать уровень сияния в помещении, предохранять от солнечного света, обеспечивать секретность и создавать уютную атмосферу в вашем доме.
  Наш сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]www.tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы поможем вам подобрать шторы плиссе, какие идеально соответствуют для вашего интерьера!

 17. В нашем быстром мире каждый ищет возможности получить финансовую помощь мгновенно. Если вы хотите изучить все доступные варианты, то наш сайт предлагает уникальный список, где собраны [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]все мфо[/url]. Найдите идеальное предложение, которое подойдет именно вам, благодаря нашему обширному каталогу новейших и проверенных организаций.

 18. Не хватает средств до зарплаты? Получите быстрый финансовый перевод прямо на вашу карту. Воспользуйтесь нашим ресурсом для получения [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]мфо на карту[/url] и решите свои финансовые вопросы в кратчайшие сроки.

 19. Расширьте свои профессиональные горизонты и повысьте свою квалификацию с курсами для строителей от Академии “МАПС”. Наши программы предложат вам новейшие технологии и методики, которые помогут вам оставаться на переднем крае строительной отрасли.

  Maps-Edu – [url=https://maps-edu.ru/catalog/logopediia]логопедия дефектология обучение[/url]

 20. Расширьте свои профессиональные горизонты с курсами повышения квалификации для педагогов от Академии “МАПС”! Дистанционное обучение позволяет учиться в удобном для вас темпе, где бы вы ни находились. Наши программы специально разработаны для того, чтобы поддержать педагогов в их стремлении к совершенству. Присоединяйтесь к нам и станьте еще лучшим учителем для своих учеников.

  Maps-Edu – [url=https://maps-edu.ru/specialties/courses/medicinskii-registrator]обучение медицинский регистратор[/url]

 21. Повышайте свой профессиональный уровень и расширяйте знания с дистанционными курсами для логопедов от Академии “МАПС”. Наши курсы специально разработаны для тех, кто стремится к совершенству в своей работе. Получите глубокое понимание логопедической науки и практики, а также новейшие методики обучения и коррекции. Ваше профессиональное развитие начинается здесь, с шага к лучшему будущему для вас и ваших пациентов.

  Maps-Edu – [url=https://maps-edu.ru/catalog/gosudarstvennye-zakupki?type=professionalnaya-perepodgotovka]профессиональная переподготовка закупки[/url]

 22. Если вам нужен [url=https://mikro-zaim-online.ru/mfo-2023/]список мфо на карту без отказа[/url], наш сайт предоставит вам актуальную информацию. Здесь вы найдете организации, готовые предоставить финансовую поддержку без лишних проверок.

 23. Недавно я решил начать свой небольшой бизнес в сфере услуг, но для старта мне не хватало небольшой суммы на закупку необходимого оборудования. Моя кредитная история была хорошей, однако я не хотел обременять себя долгосрочными кредитами в банке. Вместо этого я обратил внимание на предложения от новых МФО 2024 года, где можно было получить займ на короткий срок. Мне удалось получить 30 000 рублей по очень выгодной ставке, что позволило мне без промедления начать реализацию своего проекта. Это был идеальный вариант для меня, так как я смог обеспечить старт своему делу с минимальными финансовыми рисками.

  В ситуациях, когда срочно нужны деньги на ремонт автомобиля или покупку необходимых вещей, и при этом банки отказывают из-за плохой кредитной истории, на помощь придут новые МФО. Рекомендую перейти по ссылке [url=https://dzen.ru/a/ZdkGEBXjXn3HGGGw]займ без отказа в новых МФО[/url] и выбрать оптимальное предложение, которое поможет решить ваши финансовые проблемы без лишних вопросов.

 24. Карен Хорни (1885–1952) – американский психоаналитик.

  Родилась в Гамбурге, окончила
  медицинский факультет Берлинского университета.
  Под влиянием лекций К.
  Абрахама проявила интерес к психоанализу.
  Прошла личный анализ у К. Абрахама и
  Г. Закса. Была одним из первых сотрудников Берлинского института психоанализа.
  В 1932 году по приглашению директора
  Чикагского института психоанализа
  Ф. Александера переехала в США.
  В 1934 году поселилась в Нью-Йорке,
  где разрабатывала собственные концепции, связанные с реформированием классического психоанализа, за что в 1941
  году была исключена из Американской психоаналитической ассоциации.
  Создала альтернативную Ассоциацию развития психоанализа.
  Автор ряда статей по психологии женщины, а
  также книг «Невротическая личность нашего времени» (1937).
  «Новые пути в психоанализе» (1939), «Самоанализ» (1942).
  «Наши внутренние конфликты» (1945).
  «Невроз и развитие личности» (1950).
  бирюзовый уровень спиральной динамики

 25. По вопросу [url=https://mudryakova.ru/work/]портфолио дизайнера интерьера[/url] переходите на данный онлайн ресурс. Работаем с совершенно разными проектами, как под ключ, так и с отдельными небольшими комнатами. Приступаем к работе, естественно, со знакомства с вами, ведь любой интерьер готовится под хозяина квартиры, целое семейство или владельца хостела. У каждого человека свои требования, назначения помещения, образы жизни и темпераменты, а также планы и желания. Мы хотим учесть все нюансы и сочетать их в исключительном дизайн проект.

  Услуги дизайнера mudryakova.ru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *