L-importanza tal-Kredibilita’


06022015_featured

Waħda mill-kwalitajiet l-iktar importanti li Gvern irrid iħaddan biex ikun jista’ jikseb l-istabilita’ fil-pajjiż, u b’hekk iżżied il-potenzjal tal-ekonomija, hija l-kredibilita’. Dan il-Gvern għaraf l-importanza ta’ dan il-valur, u għalhekk sa mill-bidu tal-amministrazzjoni tiegħu beda jaħdem bis-sħiħ biex jirbaħ il-kredibilita’ tan-nies li l-Gvern ta’ qabel kien tilef kompletament.

U hu għalhekk li fi “track record” qasir ta’ sentejn wieħed għandu jeżamina kif dan il-Gvern beda bil-mod il-mod jibni din il-kredibbilita’. Sew ma’ l-elettorat, sew ma’ dawk li dejjem ghemmnu fl-abbilita’ tal-partit kif ukoll dawk li riedu jippruvawh. Magħha nżidu l-kredibilita’ mal-barranin speċjalment l-investituri u l-ghaqdiet internazzjonali inkluż l-Kummissjoni Ewropeja.

Niehdu ezempju wiehed. Weghdna li ser inwqqghu d-dejn. Nhar l-Eghrba habbart fil-Parlament li s-sena l-oħra spiccajniha b’defiċit fuq bażi ta’ konsolidat ta’ 120 miljun ewro. Nghidilkom li fil-2012 sibnih 324 miljun ewro, fl- 2013 niżżilnieh ghal 223 miljun ewro u din is-sena ghal 120 miljun ewro. Dan ifisser tnaqqis ta’ 100 miljun ewro kull sena. Dak il-kliem fieraħ li l-Gvern tilef il-kontrol fuq in-nefqa ghax qed idaħħal in-nies bl-addoċċ tidher kemm ma hi xejn ħlief fantasija. Kieku l-gvern ma kienx jispiċċa s-sena kif spiċċaha.

Il-ħidma tal-Gvern

Bdejna nwettqu dak li wegħdna u nieħdu deċiżjonijiet importanti li kienu ilhom snin magħluqin fil-kxaxen, minsijien. Ħarisna lejn l-infrastruttura tal-pajjiż kemm dik kapitali kif ukoll umana. Bdejna nirriformaw u nirristrutturaw kull qasam tal-infrastruttura kapitali għax sfortunatament, kull qasam ġie traskurat u tħalla fi stat deterjoranti. Hawnhekk, insemmu l-enerġija, fejn irisstrutturajna l-Enemalta b’rizultat ta’ sar u ser jibqa jsir ir-rohs tad-dawl u ilma, it-trasport intern, fejn ukoll iriformajna t-trasport pubbliku kif ukoll dak estern fejn qed niristruttiraw l-Air Malta.

Iffukajna wkoll fuq l-infrastruttura umana, tant li ż-żewġ baġits li għamel dan il-Gvern kienu mfasslin fuq il-prinċipju li nsaħħu il-kwantita u l-kwalita tal-ħaddiema tal-id u tal-moħħ u nżidu il-partiċipazzjoni kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel ta’ kull eta’ fid-dinja tax-xogħol, billi nippremjaw x-xogħol. Fl-istess ħin qed naħsbu f’dawk bi bżonnijiet speċjali.

Riżultati Ewlenin

Illum nista’ ngħid b’wiċċi minn quddiem li din il-kredibilta’ kemm mal-familji Maltin u Għawdxin, kif ukoll ma istituzzjonijiet internazzjonali independenti, irnexxielha nirbħuwa. Ir-riżultati tal-ħidma tal-Gvern qegħdin jinħassu. L-ekonomija qed tikber b’rata qawwija ta’ 3.8 fil-mija, l-istess l-impjiegi fejn kellna waħda mill-akbar żidiet fl-Unjoni Ewropeja ta’ 3.4 fil-mija fl-istess perjodu. Ir-rata ta’ qgħad qegħda tielet l-inqas fl-Ewropa b’5.8 fil-mija. Kelna tkabbir rekord fit-turiżmu f’dawn l-aħħar sentejn kif ukoll żieda robusta fil-konsum mill-familji.

Dan irriżulta f’aktar kummerċ u bejgħ fil-ħwienet tant li reġistraw tkabbir fil-pagi u profitti li jammontaw ghal zieda ta’ €51.5 miljun u żieda ta’ 837 f’impjiegi full-time u part-time bħala xogħol fl-ewwel tlett kwarti.

Iżda dawn ir-riżultati mhux il-Gvern biss qiegħed jsemmijhom. Qegħdin iħossuwhom u jikkonfermawhom istituzzjonijiet internazzjonali u independenti inkluż il-Kummissjoni Ewropeja u diversi aġenziji tal-kreditu internazzjonali.

 Torca_Logo

Tbassir Ekonomiku

Infatti il-Ħamis li għadda, il-Kummissjoni Ewropeja ippublikat il-Winter Forecast għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropeja inkluż Malta. Mit-titlu biss diġa kien hemm konforma dak li qiegħed jgħid il-Gvern, ‘Dynamic Growth and low unemployment ahead’ (‘Prospetti ta’ tkabbir dinamiku u livell baxx ta’ qgħad’). Wieħed mill-aqwa titli li tista’ tagħti lil pajjiż.

L-istess il-kontenut. Il-Kumissjoni irkonoxxiet it-tkabbir robust ta’ l-ekonomija Maltija li hija prevediet li se jlaħħaq it-3.3 fil-mija 2014. Hija qalet li dan kien riżultat ta’ t-tkabbir fil-konsum tal-familji Maltin u Għawdxin li mistenni jkompli għas-snin li ġejjien grazzi għat-traħħis fit-tariffi tad-dawl u l-ilma u tnaqqis kontinwu fir-rata ta’ qgħad għal taħt is-6 fil-mija. Hija rikonnoxxiet ukoll it-tkabbir fl-impjiegi u faħret iż-żieda fil-parteżipazzjoni tan-nisa fis-suq ta’ xogħol. Il-Kummissjoni nnutat ukoll iż-żieda fl-investiment privat u saħqet li l-interessi baxxi għandhom jejnu biex tkompli tiżdied id-domanda għal-kreditu li jgħin biex ikompli jiżdied l-investiment. Barra min hekk, ir-rapport ippreveda li ser ikomplu ngawdu min surplus fil-kont kurrentinestern tal-pajjiz b’żieda fl-esportazzjoni tal-maifattura u servizzji.

Tbassir Fiskali

Pero’ fl-opinjoni tiegħi l-iktar fattur importanti ta’ dan ir-rapport kien li l-erġajna rbaħna l-kredibilita’ tal-Kummissjoni fuq il-finanzi pubbliċi. Il-Kummissjoni emnet li dan il-Gvern verament qiegħed kommess li jnaqqas d-defiċit u d-dejn b’mod sostenibbli.

Infatti hija prevediet li defiċit se jkompli jonqos għas-snin li ġejjien tant li ħa jinżel taħt it-2 fil-mija is-sena dieħla. Dan id-defiċit huwa l-inqas defiċit proġettat f’kemm ila tinħadem is-sistema preżenti tad-defiċit. F’ħamsa u għoxrin sena ta’ Gvern Nazzjonalista din il-figura ta’ defiċit qatt ma nlaħqet filwaqt li fi tliet snin biss taħt Gvern Laburista ser nilħqu din il-mira. L-istess għad-dejn, minkejja li l-Opożizzjoni tipprova tqarraq u minalija tikkonvinċi n-nies li dejn qed jiżdied, il-Kummissjoni qed tgħid eżatt il-kontra. Hija qed tbassar tnaqqis għal 68.0 fil-mija din is-sena.

Il-Proċedura ta’ Defiċit Eċessiv

L-importanza ta’ dan it-tbassir fiskali huwa li mhux biss il-Kummissjoni qed taraf li dan Il-Gvern qiegħed jirriforma il-finanzi pubbliċi, imma li Malta mistennija toħroġ mill-proċedura tad-defiċit eċessiv, liema proċedura daħħalna fiha l-Gvern preċedenti, mhux darba iżda darbtejn sħaħ f’temp ta’ ħames snin.

Għandu ragun il-Prim Ministru jibqa pozittiv. Bil-partecipazzjoni ta’ kullhadd il-futur hu sabieħ.

 

– Sunday, 8th February, 2015

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *