L-MEP u INT – Prog 46 – EU, Malta and Africa


Wara li ghall-programm precedenti L-MEP U INT morna Kinshasa, fil-Kongo, biex tkellimna mal-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna, ghal dan il-programm qed nirritornaw lejn Brussels. Ma’ Prof Scicluna niddiskutu ghaliex l-Unjoni Ewropea, u ahna, Malta, mhux biss bhala pajjiz individwali imma wkoll bhala pajjiz membru tal-UE ghandu jkollna interess fil-kontinent Afrikan. Niddiskutu wkoll id-diffikultajiet ghat-thaddim u t-tishih tad-demokrazija f’dan il-kontinent u x’jista’ jkun l-ahjar mod li bih jersaq lejn dawn il-problemi. Il-programm L-MEP U INT jixxandar fuq Smash TV kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-5.40 p.m.

EU, Malta and Africa

Why should the European Union be interested in Africa? Why should we, Malta, a drop in an ocean, be interested in such a vast continent? Back to Brussels from Kinshasa, Congo, Labour MEP Professor Edward Scicluna deals with such questions during the weekly Smash TV discussion programme L-MEP U INT. The programme features also difficulties facing the democratic process in Africa. L-MEP U INT is on the air every Friday on Smash TV at 7.20 p.m. with a repetition on Sunday at 5.40 p.m.

,

One response to “L-MEP u INT – Prog 46 – EU, Malta and Africa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *