L-impatt ekonomiku tal-immigrazzjoni


Ftit hemm suġġetti daqstant delikati u li jqanqlu emozzjonijiet daqs il-migrazzjoni.

Nisimgħu ħafna b’dawk li jiġu mill-Afrika, li jġarrbu inċidenti koroh, li jissugraw ħajjithom, jew li saħansitra jitilfu ħajjithom fi tfittxija għal ħajja aħjar. Mis-Sirja, bosta qed jaħarbu mill-kunflitti armati u allura m’għandhomx x’jitilfu jekk jitilqu minn pajjiżhom.

Jiġu minn fejn jiġu, regolari jew irregolari, refuġjati  jew m’humiex, dawn in-nies spiss jispiċċaw fiċ-ċentru ta’ argumenti passjonati għax qed ikollna influss f’daqqa ta’ nies ġo pajjiżi li kienu stabbli, għall-kwiet, għaddejjin… Normalment konna nassoċjaw il-popolazzjoni ta’ pajjiż ma’ dawk in-nies li jitwieldu f’dak il-pajjiż.  Iżda d-dinja qed tinbidel.

Hemm ħafna modi biex jitnaqqas dan l-influss. Wieħed jista’ jgħin lill-pajjiżi Afrikani minn fejn jitilqu l-immigranti biex jiżviluppaw. Wieħed irid jara wkoll li jinstabu soluzzjonijiet politiċi għall-gwerer fil-Lvant Nofsani.

 

Jekk min iħaddem ma jsibx ħaddiema minn fost il-Maltin, allura jmur ifittex fost il-barranin.

 

Imma lil hinn minn dan kollu, l-influss tal-immigranti qed jagħmel ħsara ekonomika jew ġid lill-Ewropa, u speċjalment lil Malta? Mistoqsija bħal din l-ekonomisti jħobbu jweġbuha bil-kelma “jiddependi”. Iżda huwa minnu li jiddependi, għax trid tagħmel distinzjoni.

Fil-każ ta’ Malta għandek influss ta’ nies li ġejjin mill-Ewropa. L-UE tagħti liċ-ċittadini tagħha d-dritt tal-libertà tal-moviment. Dawn ma tweldux f’pajjiżna, u allura huma migranti legali għax l-UE tippermetti – anżi, tinkoraġġixxi – dan iċ-ċaqliq. F’pajjiżna għandna ħafna minn dawn il-barranin li jiġu minn Stati membri oħra tal-UE. Dawn qed jiġu Malta għax, minn naħa waħda f’pajjiżhom ma jsibux l-opportunitajiet li jkunu qed ifittxu u, min-naħa l-oħra, dawn l-opportunitajiet isibuhom f’pajjiżna. Dan ifisser li li kieku m’hemmx id-domanda għalihom, dan l-influss ma jseħħx għax ma jsibux xogħol hawnhekk.

logo orizzont

Jekk inħarsu lejn il-fenomenu tal-immigrazzjoni mil-lenti ekonomika, l-immigranti jżidu mal-potenzjal tat-tkabbir. Jimlew postijiet tax-xogħol li fost il-Maltin għadhom ma jinstabux il-ħiliet neċessarji għalihom u oħrajn li ħadd m’għadu jridhom. Kieku, pereżempju, il-Maltin iridu jaħdmu bħala ħaddiema tat-tindif tal-kmamar fil-lukandi, malajr isibu xogħol. Jekk, iżda, min iħaddem ma jsibx ħaddiema minn fost il-Maltin, allura jmur ifittex fost il-barranin.

L-influss maniġġabbli ta’ barranin mill-UE biex jagħmlu dan it-tip ta’ xogħol lill-pajjiż jgħinu għax dawn imbagħad iħallsu l-bolla u taxxi oħrajn diretti u indiretti, u allura jikkontribwixxu għall-pensjonijiet tal-futur. Dan huwa ta’ benefiċċju għall-ekonomija tagħna. Dwar immigranti oħra, li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea, anki dawn jista’ jkollhom ħiliet li l-ekonomija tagħna għandha bżonnhom. Fost nies minn dawn li lqajna f’pajjiżna sibna tobba, infermieri, nies li kienu jaħdmu mal-gvern f’pajjiżhom, kif ukoll oħrajn li kienu mal-privat.

Wieħed, iżda, irid jagħmel distinzjoni bejn influss qawwi li wieħed ma jkunx qiegħed jistenna, u influss maniġġabbli. Il-problema ta’ Malta kienet illi, minħabba r-regolament tal-Unjoni Ewropea, min jiġi f’pajjiżna bħala refuġjat ma jistax jitlaq minn hawn. Refuġjati li jkunu qegħdin f’pajjiżna ma jistgħux jerġgħu jmorru lura lejn il-pajjiż tal-oriġini tagħhom, u lanqas lejn xi pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea.

12_Orizz

Problema oħra hija x-xokk ta’ meta ma tkunx ippreparat għalihom, biex tintegrahom fis-soċjetà tiegħek, fl-iskejjel u toffrilhom il-benefiċċji. Il-ġustizzja titlob li jekk wieħed jikkontribwixxi bit-taxxi u l-bolla, wieħed għandu wkoll id-dritt għall-benefiċċji. Jiġifieri meta nħarsu lejn l-immigrazzjoni li ġejja mill-Afrika, minbarra l-problemi soċjali li wieħed jista’ jistenna sakemm l-immigrant jidra u jintegra, mil-lat ekonomiku Malta jaqblilha. Dan huwa l-każ anki jekk l-immigrant ftit li xejn ikollu kompetenzi professjonali.  Pereżempju, kif għidna aktar ’il fuq, ħafna Maltin m’humiex minn ta’ quddiem biex jagħmlu ċerti xogħlijiet, ngħidu aħna l-ġbir tal-iskart. Iżda hemm nies oħrajn, immigranti, li dan ix-xogħol lesti jagħmluh.

Kollox ma’ kollox, sakemm l-affarijiet ikunu kontrollati, ma jkunx hemm xokkijiet kbar, u ma jkollniex wasliet f’numri kbar li l-pajjiż ma jkunx jiflaħ għalihom – speċjalment għal pajjiżi Ewropej bħalna, b’popolazzjoni li qed tixjieħ u tiċkien –  l-influss ta’ nies li jaħdmu jgħin biex l-ekonomija tagħna tkompli tissaħħaħ u tikber.

Dan ma jfissirx li wieħed m’għandux jieħu inkonsiderazzjoni l-problemi soċjali, politiċi u ta’ sigurtà li ġġib magħha l-migrazzjoni.

 

Il-Ġimgħa 20 ta’ Novembru 2015

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *