Category: Latest Articles

 • The economic impact of lockdowns

  The economic impact of lockdowns

  The main economic burdens brought about by the COVID-19 pandemic are essentially twofold. The first is the extraordinary pressure on health resources and health-related expen­ditures: starting with the public information campaign, testing, contact tracing, emergency additional healthcare and extra hospitalisation spend, and more recently, vaccination. I recall the Finance Ministry put aside a provisional estimate…

 • NIKKORDINAW AĦJAR IL-VUĊI MALTIJA FIL-FORA EWROPEA

  NIKKORDINAW AĦJAR IL-VUĊI MALTIJA FIL-FORA EWROPEA

  Frisk fil-ħatra tiegħu bħala l-Gvernatur il-ġdid tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, il-Professur Edward Scicluna saħaq mal-KullĦadd li qed iħares ’il quddiem għal din l-isfida l-ġdida tiegħu fit-tmexxija ta’entità, li hi mill-aktar kruċjali għal kull pajjiż. Il-President tar-Repubblika Dr George Vella ħatar lil Scicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta, fuq rakkomandazzjoni tal-Prim Ministru Dr Robert Abela.…

 • Il-Ministri, l-etika u l-medja soċjali.

  Il-Ministri, l-etika u l-medja soċjali.

  Ħafna drabi nisimgħu bil-kelma etika. Meta xi ħadd jgħid li xi ħaġa ma saritx skont l-etika ngħiduha f’kuntest mhux daqstant pożittiv.  L-etika hija l-prattika, l-mod ta’ kif is-soċjeta’ tħoss dak li hu tajjeb u dak li m’huwiex. Allavolja ma tkun inkissret l-ebda liġi jew regolament. Għall-politiċi ukoll hemm l-etika. Hemm imġieba li l-poplu jaċċetta u…

 • Il-governanza fiskali li kellna tul dawn iż-żewġ leġiżlaturi kienet strumentali

  Il-governanza fiskali li kellna tul dawn iż-żewġ leġiżlaturi kienet strumentali

  Il-imxija tal-COVID-19 ġabet magħha konsegwenzi bla preċedent fuq l-ekonomiji globali. Il-mod mgħaġġel li bih infirex il-virus ikkawża pressjoni kbira fuq is-sistemi tal-kura tas-saħħa internazzjonali li ma kientx antiċipata. L-attivita’ ekonomika ħadet daqqa kbira hekk kif bdew jiġu mposti lockdowns f’ħafna pajjiżi sabiex tiġi kemm jista’ jkun limitata l-firxa ta’ dan il-virus. Il-Gvernijiet madwar id-dinja rrispondew…

 • Managing the economy in a time of crises

  Managing the economy in a time of crises

  The outbreak of the Coronavirus pandemic in early 2020 has brought about unprecedented stresses to the global economy. The unrelenting speed at which the virus spread resulted in unanticipated strains on global health care systems. Economic activity was hardly hit as lockdowns started being imposed in various countries to limit the spread. The Governments around…

 • L-aspetti ekonomiċi tal-virus Covid-19

  L-aspetti ekonomiċi tal-virus Covid-19

  Illum, fuq kull midja, sew televiżiva, soċjali jew gazzetti, jfeġġ mal-ewwel l-aħħar aħbarijiet dwar il-Coronavirus. U bir-raġun li l-popolazzjoni qed tithasseb  u trid tkun taf aktar dwar l-izviluppi  fuq dan il-virus għaliex dan jolqot is-saħħa. Propju għalhekk li l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-ministri tas-saħħa qed jagħmlu minn kollox biex jikkontrollaw it-tixrid ta’ dan il-virus u…

 • Riċetti għal ħajja

  Riċetti għal ħajja

  Kull min hu dilettant tat-tisjir, jaraw li jkollhom kemm kotba ta’ riċetti, jniżżlu riċetti minn fuq l-internet, kif ukoll iżommu kopji ta’ riċetti li jidhru f’xi ġurnali u magazines. Ipartuhom jaqrahom u isibuhom online. X’inhi l-importanza ta’ riċetta? Ir-riċetti jtuk lista ta’ ngredjenti u deskrizzjoni ta’ proċess biex issajjar platt ta’ ikel partikulari. Dan kollu…

 • Biex inħarsu isem pajjiżna

  Biex inħarsu isem pajjiżna

  Immaġinaw familja li tkun tgħix ħajja normali, trankwilla u eżemplari. Bħal ma jista’ jiġri f’familja, din il-familja tgħaddi minn xi għawġ. Iżda, għal xi raġuni, xi ilsna ħżiena jibdew jaqilgħu qlajjiet u gideb fuqha li din il-familja tispiċċa tissemma’ fuq il-ġurnali u l-medja. Dan kollu jwassal li l-familja ma tkunx tista’ tmur imkien għax kulħadd…

 • Fl-Interess ta’ Pajjiżna

  Fl-Interess ta’ Pajjiżna

  Meta l-President ta’ l-Amerka Donald Trump ħareġ bl-għajta ta’ Amerika First kulħadd beda jidħaq fis-sens li ħaduh biċ-cajt. Filfatt ma qal xejn speċjali li Malta ma qalitx fi żmien l-ghajta ghall-ħelsien tagħha, dik ta’ ‘Malta l-ewwel u qabel kollox’. Pero’ li l-Amerka tgħidha llum tistona xi ftit. Ghal min ikun spiss fi Brussel specjalment meta…

 • Riżorsi Umani Limitati

  Riżorsi Umani Limitati

  F’numru ta’ nkjesti li qed isiru f’dawn l-aħħar xhur, wieħed ripetutament jisma’ kif, il-kapijiet tal-entitajiet li qed jidhru quddiem min qed imexxi l-inkjesti, isemmu li fl-entita’ li huma jmexxu hemm nuqqas ta’ riżorsi, b’mod partikulari r-riżors uman. Din hi xi ħaġa normalissima li tingħad minn min ikun qed imexxi, mhux biss f’pajjiżna iżda anki meta…