Ir-riżoluzzjonijiet għall-2017, nagħmluhom biex niksruhom?


Ma nafx kemm għadhom moda, però fl-ewwel tas-sena hemm id-drawwa li jsiru r-riżoluzzjonijiet għas-sena l-ġdida – min li ma jpejjipx iżjed jew li jagħmel dieta – insomma, kwalunkwe ħaġa li kienet drawwa fil-passat u jaf li ma kienitx tajba. Għalhekk, dak li jkun, għax irid ibiddel ir-rotta ta’ ħajtu, biex ngħidu hekk, jagħmel riżoluzzjoni biex ma jkomplix fuq dik it-triq.

 

orizzont thumbnail

 

Ir-riżoluzzjonijiet forsi huma wegħdiet daqsxejn iebsa, għalhekk insejħulhom riżoluzzjonijiet, għax  li tkun riżolut tfisser li tgħid li se tagħmel xi ħaġa u li żżomm magħha.  Min-naħa l-oħra, ħafna huma dawk li ma jemmnux fihom għax jgħidulek li għalkemm għandhom kull intenzjoni li jżommu r-riżoluzzjonijiet tagħhom, inevitabilment jispiċċaw biex jiksruhom wara ftit ġimgħat, jew saħansitra jiem, għax isibuha wisq diffiċli li jżommuhom, minkejja r-rieda tajba li jkollhom fil-bidu tas-sena.

 

Allura hemm xi ħaġa ħażina f’li jsiru r-riżoluzzjonijiet?  Lanqas xejn.  Bħal taraġ twil, wieħed jara indana u jieqaf jieħu nifs qabel ma jkompli t-tieni parti tat-taraġ iebes li jkun tiela’.   Jiġifieri f’ħajjitna jkollna xi mumenti fejn wieħed jieqaf jirrifletti u jara ftit l-affarijiet kif jistgħu jitjiebu. Din hija xi ħaġa tajbau jekk ma nsejħulhomx riżoluzzjonijiet, nixtgġu insejħulhom wegħdiet, miri, direzzjoni – dawn huma ħwejjeġ tajbin.  Jinkisru jew ma jinkisrux, dik hija xi ħaġa oħra.  Però dan huwa l-bniedem.

 

Però, meta nitkellmu dwar organizzazzjonijiet privati, pubbliċi, jew il-Gvern – dawn jaffordjaw li jagħmlu r-riżoluzzjonijiet u jiksrihom?  Jien naħseb li le għax fil-każ ta’ kumpaniji, dipartimenti, u ministeri, inkunu qed nitkellmu dwar direzzjoni, jiġifieri dwar illi wieħed jagħti servizz lill-pubbliku. Dan huwa dmir tiegħhom u allura meta wieħed jagħmel l-miri tiegħu, kemm fil-bidu tas-sena u kemm matulha – inkunu qed nitkellmu fuq andament mod ieħor.

 

Il-Gvern, u naturalment anke l-Ministeru tiegħi, huwa kommess li jilħaq il-miri tiegħu għax għandna l-oġġettivi li rridu nilħqu.  Fil-każ tal-Ministeru li mmexxi jiena, qed nitkellmu dwar li jkompli jitkattar il-ġid, li jkompli jiżdied ix-xogħol u wkoll li l-ġid jinfirex mal-Maltin u l-Għawdxin kollha. Dan permezz tal-Baġits ta’ dan il-Gvern.

 

Għaldaqstant, dwar dan kollu naħseb li m’għandniex nitkellmu fuq riżoluzzjonijiet imma fuq wegħda, jiġifieri patt li l-Gvern qiegħed jagħmel mal-poplu.  Huwa fid-dmir tal-Gvern u fl-interess tiegħu li dan iżommu.

 

Aħna qegħdin naraw li dan qiegħed jitwettaq sew permezz ta’ tkabbir ekonomiku sostenibbli kif ukoll permezz ta’ kontroll fuq l-ispiża pubblika, u allura għandna l-kunfidenza u l-ottimiżmu li r-riżoluzzjonijiet tal-Gvern għas-sena 2017 se jiġu miżmuma.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *