Il-Baġit 2015 huwa issa Approvat


Bħalissa qed nisimgħu ħafna dwar kif l-Unjoni Ewropea qed tiskrutinizza u tevalwa l-baġits rispettivi tal-pajjiżi li jikkostitwixxu l-membri taż-Żona Ewro. Dawn jammontaw għal b’kollox tmintax–il pajjiż, li jinkludu lil pajjiżna.

Din l-evalwazzjoni li qed issir fuq il-baġits li ġew ippreżentati minn dawn il-pajjiżi, u abbażi ta’ din l-evalwazzjoni, il-baġits jistgħu jiġu aċċettati jew le. Xi pajjiż jista’ anki jintalab lI jsaħħaħ il-baġit tiegħu permezz ta’ aktar miżuri.

Iżda l-proċess ta’ evalwazzjoni f’hiex jikkonsisti? Dan il-proċess hu bbażat fuq it-trattat il-ġdid u fuq ir-regolamenti ġodda li l-pajjiż li għandhom l-istess munita, l-ewro, u li allura jiffurmaw iż-Żona Ewro, huma obbligati li jsegwu. Huma mitluba wkoll jikkordinaw il-baġits tagħhom aktar mill-qrib, u għandhom ikunu skrutinizzati aktar mill-pajjiżi oħrajn sħabhom li mhux qegħdin fiż-Żona Ewro.

 

orizzont 12122014
PES Group Finance Ministers’ meeting: (from left to right) European Commissioner for Economic and Financial Affairs Pierre Moscovici, Italy’s Minister of Economy and Finances Pier Carlo Padoan, France’s Minister of Finance Michel Sapin, Finland’s Minister for Finance and Deputy Prime Minister Antti Rinne, and Malta’s Minister for Finance Prof. Edward Scicluna

 

Tajjeb li nfakkar li fil-ħmistax ta’ Ottubru, kull pajjiż minn dawn it-tmintax il-membru ġie mitlub jissottometti dak li ngħidulu d-draft budget, jiġifieri d-dokument li jispjega l-qafas tal-ispiża, tad-dħul, id-defiċit u d-dejn bid-dettalji tiegħu.

Iżda, minħabba l-fatt li dan biss hu abbozz tal-baġit tal-Gvern, mhux daqshekk iddettaljat daqs il-Baġit innifsu. Jiġifieri li dan id-dokument ma jkollux dettalji fuq in-natura politika u soċjali tal-miżuri li se jkollu fih il-Baġit innifsu, li mbagħad jitħabbru fid-dettall meta jitħabbar il-baġit. Għall-Kummissjoni, dak li hu importanti hu li l-Gvern jipprovdi l-qafas ġenerali tal-finanzi tal-Gvern, jiġifieri tat-taxxi diretti, indiretti, u l-ispiża tal-Gvern, inklużi l-benfiċċji li jinagħtaw.

Mela allura dawn il-drafts budgets kif qed jiġu evalwati? Dawn id-dokumenti jiġu evalwati skont numru ta’ regolamenti. L-ewwelnett kull pajjiż jżomm id-defiċit taħt it-tlieta fil-mija u li kull sena jwaqqgħu b’nofs punt perċentwal. Fl-istess ħin, id-dejn irid juri li qed jitwaqqa’ lejn is-sittin fil-mija, b’pass li huwa kalkolat ma’ proporzjon skont ma kemm ikun għoli. Aktar ma jkun għoli, aktar il-qabża ’l isfel trid tkun qawwija għal tliet snin wara xulxin.

Mingħajr ma nidħlu f’din it-teknika, l-iktar fattur li jorbot u li jiġi evalwat hu dik li ngħidulu l-istructural effort, jiġifieri l-isforz li jsir minn pajjiż bix inaqqas id-defiċit. Dan l-isforz jitkejjel b’kemm qed fil-fatt jonqos id-defiċit.

Aħna nafu li d-defiċit huwa persentaġġ tal-prodott gross domestiku. Jiġifieri jekk ikun tlieta fil-mija, irid jinżel għal per eżempju tnejn punt erba’ fil-mija. Dan ma jitkejjilx biss mid-defiċit li aħna nħabbru, imma wkoll jiġi modifikat skont fatturi oħra, bħal pereżempju jekk l-ekonomija tkunx sejra ħażin jew tajjeb. F’dak il-każ, allura dak l-isforz ikun inqas, filwaqt li jekk l-ekonomija tkun sejra tajba, il-pajjiż jintalab li dik il-waqa’ fid-defiċit tkun akbar.

Hawnhekk hu meta jibdew il-problemi. Dan għaliex mhux faċli li wieħed jgħid preċiż x’inhu l-potenzjal ta’ tkabbir ekonomiku ta’ pajjiż. Din hija kwistjoni li tinvolvi ħafna teknika, u għalhekk ikun hemm nuqqas ta’ qbil u argumenti.

Din is-sena għandna każ eżemplari fejn erba’ pajjiżi, li huma l-Italja, Franza, Spanja u l-Belġju, li qed jiġu rrimarkati mill-Kummissjoni Ewropea li mhux qed jagħmlu sforzi biżżejjed. Allura din is-sena, kieku l-Kummissjoni riedet timxi bħalma qalet li se timxi, kien jkollhom l-pieni fuq pajjiżhom, jiġifieri jħallsu piena ta’ miljuni talli kissru t-trattat.

 

orizzont_featured

 

Imma, għaliex hija Franza u l-Italja, u għaliex qed jgħidu li ma jridux li jiġrilhom bħalma ġralhom Spanja, l-Greċja u l-Portugall, li jġibu miżerja fil-pajjiż u d-dejn aktar jesplodi, allura qed jinħolqu ħafna argumenti. Franza huwa pajjiż kbir, li huwa s-sieħeb li ħoloq l-Unjoni mal-Ġermanja, u allura l-Kummissjoni qed timxi differenti magħhom.

Wieħed irid jara dan t-trattament kemm se jkun differenti. Iżda li nafu żgur li din id-deċiżjoni ġiet posposta mix-xahar ta’ Diċembru għal Frar. Għalkemm f’Novembru dawn il-pajjiżi se jinagħtalhom dak l-avviż, iżda huwa fi Frar li wieħed irid jiddeċiedi ż-żmien illum jippermettix li nżommu r-regoli iebsin kif kienu intenzjonati, jew ikunu aktar kawti u anqas ħorox.

Bħala pajjiż li aħna dejjem obdejna r-regoli, wieħed jistenna li r-regoli jkunu ndaqs għal kulħadd. Mhux sew li pajjiż kbir jiġi trattat differenti minn pajjiż żgħir. Dan huwa punt kruċjali għal pajjiżna, li hu membru sħiħ u m’għandu xejn anqas minn pajjiżi oħra.

Kontra dawk li jridu jiżvijaw mid-deċiżjoni vera li ttieħdet fl-aħħar laqgħa tal-Eurogroup, il-Baġit ta’ Malta għall-2015 ġie approvat. Il-Kummissjoni tistqarr ukoll li r-rakkomandazzjonijiet biex jittieħdu aktar miżuri fil-każ ta’ Malta saru fl-isfond ta’ “no policy change assumption” li ttieħdet f’nofs Ottubru. Dan ifisser li saru qabel ma ttieħdet konjizzjoni tal-Baġit 2015 innfisu, fejn tħabbru dak in-numru kbir ta’ miżuri li jkabbru l-ekonomija fil-waqt li jikkontrollaw id-defiċit u d-dejn tal-pajjiż. Issa li l-Baġit ġie mħabbar, il-Kunsill qiegħed jitlob biss lill-pajjiżna li jimplementa dawk il-miżuri.

Apparti minn hekk, fil-waqt li Malta għadha ma ħarġitx mill-Excessive Deficit Procedure, il-Kummissjoni xorta waħda ma poġġietx lill-pajjiżna fil-‘corrective arm’ tal-proċedura, bħal ma għamlet lil xi pajjiżi oħra, fosthom Franza, il-Portugall, u Spajna, iżda poġġietna taħt il-‘preventative arm’ tal-proċedura. Dan jindika li, bħall-Gvern, il-Kummissjoni hi fiduċjuża li Malta se tkun tista’ toħroġ mill-EDP fl-aħħar ta’ din is-sena.

Bħala Maltin u Għawdxin, aħna fiduċjużi li l-miżuri għas-sena d-dieħla se jitwettqu bħalma twettqu dawk li kienu ppjanati għal din is-sena. Sew il-Kunsill u sew il-Kummissjoni jistgħu jserrħu rashom li dak li jwiegħed il-Gvern taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat se jitwettaq.

 

– Friday, 12th December, 2014

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *