Category: Smash TV Programme

 • L-Mep u Int – Prog 35 – Programmi ta’ awsterita

  L-Mep u Int – Prog 35 – Programmi ta’ awsterita

  F’diversi pajjizi tal-Unjoni Ewropea qeghdin jithaddmu programmi ta’ awsterita bil-ghan li jitnaqqsu d-deficits u d-djun. Interessanti huwa l-fatt li dawn il-mizuri mhux qeghdin jithaddmu biss minn pajjizi li jinsabu f’diffikultajiet finanzjarji u ekonomici. Kurjuz huwa l-fatt li anke pajjizi b’sahhithom bhalma huma l-Germanja u Franza resqin lejn politika bhal din, anke jekk ghal ragunijiet differenti.…

 • L-Mep u Int – Prog 34 – Water Framework Directive

  L-Mep u Int – Prog 34 – Water Framework Directive

  F’Gunju li ghadda l-Kummissjoni Ewropea (KE) bdiet proceduri kontra Malta wara li l-Gvern Malti naqas li jipprovdi lill-KE dak mitlub minnu fid-Direttiva tal-KE imsejha Water Framework Directive. Direttiva li, fost affarijiet ohra, tikkoncerna l-ilma ta’ taht l-art. Malta kif tinkwadra f’din id-Direttiva? Dan huwa s-suggett li diskusta l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna waqt L-MEP…

 • L-MEP u INT – Prog 33 – State of the Union Address

  L-MEP u INT – Prog 33 – State of the Union Address

  It-Tlieta, 7 ta’ Settembru, il-Parlament Ewropew iltaqa’ fi Strasbourg. Gie indirizzat mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jose Manuel Barroso. Diskors li qed jitqies bhala ‘State of the Union Address’… Dan huwa s-suggett li diskusta l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna waqt L-MEP U INT li xxandar l-Gimgha, 10 ta’ Settembru, 2010, fis-7.20 p.m. fuq Smash TV, L-Mep…

 • L-MEP u INT – Prog 32 – Investiment Barrani

  L-MEP u INT – Prog 32 – Investiment Barrani

  Kull meta jinghata rendikont dwar kif tkun sejra l-ekonomija ta’ pajjiz, fost is-setturi li jissemmew b’enfasi jkun hemm l-investiment barrani. L-investiment barrani huwa s-suggett li gie diskuss mal-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna fil-programm L-MEP U INT li xxandar il-Gimgha, 3 ta’ Settembru 2010, fuq Smash Television. Ir-Ripetizzjoni tal-programm tixxandar l-ghada, is-Sibt, fis-6.20 p.m. u l-Hamis,…

 • L-MEP u INT – Prog 31

  L-MEP u INT – Prog 31

  Il-programm televiżiv L-MEP u INT ta’ l-MEP Laburista l-Professur Edward Scicluna qed jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm L-MEP u INT il-Professur Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. L-MEP u INT Labour MEP Prof Edward Scicluna discusses and answers questions on various…

 • L-MEP u INT – Prog 30

  L-MEP u INT – Prog 30

  Il-programm televiżiv L-MEP u INT ta’ l-MEP Laburista l-Professur Edward Scicluna qed jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm L-MEP u INT il-Professur Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. L-MEP u INT Labour MEP Prof Edward Scicluna discusses and answers questions on various…

 • L-MEP u INT – Prog 28 – Harsa Lura

  L-MEP u INT – Prog 28 – Harsa Lura

  Programm 28 (6/8/2010) – Harsa Lura Il-programm televiżiv L-MEP u INT ta’ l-MEP Laburista l-Professur Edward Scicluna qed jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm L-MEP u INT il-Professur Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. Programme 28 (6/8/2010) – L-MEP u INT Labour MEP…

 • L-MEP u INT – Prog 27 – Regolamenti ta’ supervizjoni

  L-MEP u INT – Prog 27 – Regolamenti ta’ supervizjoni

  Il-programm televiżiv ta’ l-MEP Laburista l-Prof Scicluna jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta Ġimgħa fis-7.20pm. F’dan il-programm il-Prof Scicluna jiddiskuti u jwieġeb mistoqsijiet dwar temi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew. Programm 27 (30/06/2010) – Regolamenti ta’ supervizjoni Spiss nisimghu dwar regolamenti ta’ supervizjoni li jkopru diversi oqsma finanzjarji. X’ifissru dawn ghalina l-Maltin…