L-Mep u Int – Prog 35 – Programmi ta’ awsterita


F’diversi pajjizi tal-Unjoni Ewropea qeghdin jithaddmu programmi ta’ awsterita bil-ghan li jitnaqqsu d-deficits u d-djun. Interessanti huwa l-fatt li dawn il-mizuri mhux qeghdin jithaddmu biss minn pajjizi li jinsabu f’diffikultajiet finanzjarji u ekonomici.

Kurjuz huwa l-fatt li anke pajjizi b’sahhithom bhalma huma l-Germanja u Franza resqin lejn politika bhal din, anke jekk ghal ragunijiet differenti. Dan huwa s-suggett li diskusta l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna waqt L-MEP U INT li xxandar l-Gimgha, 24 ta’ Settembru, 2010, fis-7.20 p.m. fuq Smash TV, L-Mep u Int jkollu ripetizzjoni l-ghada s-Sibt, fis-6.20 p.m. u l-Hamis ta’ wara, fit-8.20 p.m.

L-MEP u INT

Labour MEP Prof Edward Scicluna discusses and answers questions on various topics currently being discussed in the European Parliament.

Your appointment is for every Friday on Smash Television at 7.20pm.

(Repetition every next Saturday at 6.20pm and the following Thursday at 8.20pm)

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *