The November Ecofin Summit – L-MEP u Int Prog – 87Nhar l-Erbgha, 26 ta’ Ottubru, 2011, fi Brussels sar Summit tal-Mexxejja tal-Unjoni Ewropea, laqgha li attwalment bdiet il-Hadd ta’ qabel. Huwa fatt innegabbli li s-sitwazzjoni fiz-Zona Ewro kompliet sejra ghall-aghar u kienu mehtiega decizjonijiet urgenti biex jigi evitat li tkun perikolata l-istabbilita tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Prof. Edward Scicluna tratta dan kollu fil-programm L-MEP U INT fuq Smash TV il-Gimgha, 28 ta’ Ottubru, 2011.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *