The Financial Transaction Tax – L-MEP u Int – Prog 86


Ricentement f’diskors li ghamel fil-Plenarja tal-Parlament Ewropew, fi Strasbourg, il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jose Manuel Barroso, habbar li l-Kummissjoni se tkun qed taghmel il-proposti taghha dwar it-Taxxa fuq it-Tranzazzjonijiet Finanzjarji.
Irid, u ghandu jinghad, li l-Kummissjoni Ewropea ghamlet snin tirrezisti din il-proposta li kienet gejja mill-Grupp tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew, l-S&D. It-Taxxa fuq it-Tranzazzjonijiet Finanzjarji huwa s-suggett li se nkunu qeghdin nitkellmu dwaru llum mal-Ewroparlamentari Laburista Professur Edward Scicluna fil-programm L- MEP U Int.

1. Il-kelma ‘taxxa’ tbezza. Kif huwa propost li tahdem it-taxxa fuq it-tranzazzjonijiet finanzjarji u minn meta mistennija tidhol fis-sehh?

2. Mhux kull pajjiz tal-Unjoni Ewropea huwa favur l-introduzzjoni ta’ din it-taxxa, fosthom Malta. Il-Grupp tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew, l-S&D, ilhom, u huma, favur din it-taxxa. Id-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew hija parti mill-S&D. X’inhija l-pozizzjoni taghkom fl-isfond ta’ din is-sitwazzjoni?

3. Ricentement waqt konferenza li ttellghet hawn Malta int appellajt lill-qasam tas-servizzi finanzjarji f’pajjizna biex jaghmlu studju dwar l-impatt li jista’ jkollha din it-taxxa fuq dan is-settur. Jidher li tista’ tkun ta’ zvantagg jekk din it-taxxa ma tkunx applikata globalment. Hija hekk is-sitwazzjoni?

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *