Malta sovrana iżda trasparenti u koperattiva fuq kwistjonijiet ta’ tassazzjoni


Filwaqt li Malta hija protettiva fuq is-sovranità tagħha fejn tidħol it-tassazzjoni, dejjem fehmet tajjeb l-importanza li tkun trasparenti u koperattiva vis-à-vis ġurisdizzjonijiet oħra tat-taxxa, qal il-Ministru tal-Finanzi, Edward Scicluna. Huwa kien qed jindirizza esperti tat-taxxa minn Malta u l-Ewropa, it-Turkija u ċ-Ċina fil-European Tax Meeting organizzat mill-kumpanija ta’ kontabilisti u konsulenza dwar in-negozju ‘PKF Malta’ t-Tnejn, 12 ta’ Mejju. Il-laqgħa, li kellha t-tema ‘Connecting European Tax Experts’, qed issir fil-Le Meridien.

 STQARRIJA MILL-MINISTERU TAL-FINANZI

 

Fil-messaġġ tiegħu, li kien irrekordjat minħabba li jinsab Brussell għal-laqgħa tal-Kunsill tal-ministri tal-finanzi tal-UE (l-ECOFIN), il-Ministru Scicluna tkellem, fost l-oħrajn, dwar in-natura li tevolvi b’ħeffa u multidimensjonali tat-tassazzjoni.

 

Il-Ministru Scicluna spjega li s-sistema tat-taxxa f’Malta nbniet wara li ntemmet it-Tieni Gwerra Dinjija, u li matul dan iż-żmien kollu din qdiet il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Matul is-snin, iżda, Malta daħlet f’għadd ta’ ftehimiet dwar it-tassazzjoni ma’ pajjiżi oħrajn, dan l-aħħar anki skont il-mudell tal-Organizzazzjoni għall-Koperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp (l-OECD) sabiex tikkonforma mal-istandards internazzjonali.

 

http://www.edwardscicluna.com/wp-content/uploads/2013/10/eurocalculatorglasses.jpg

 

Malta is sovereign but transparent and cooperative in taxation

 

While being protective over its sovereignty when it comes to taxation, Malta has always understood well the importance of being transparent and cooperative vis-à-vis other tax jurisdictions, Minister for Finance Edward Scicluna said. He was addressing tax experts from Malta and Europe, Turkey and China participating in the European Tax Meeting organised by accountant and business advisor firm ‘PKF Malta’ on Monday 12 May. The meeting, with ‘Connecting European Tax Experts’ as a theme, is being held at the Le Meridien.

 PRESS RELEASE BY THE MINISTRY FOR FINANCE

 

In his message, which was recorded as he is currently in Brussels attending the Council of EU finance ministers (ECOFIN) meeting, Minister Scicluna touched upon, inter alia, the multifaceted and fast evolving nature of taxation.

 

Minister Scicluna explained that Malta’s tax system was built soon after the end of the Second World War, and it has suited the country’s needs over time. Over the years, however, Malta has also subscribed to a number of tax treaties with other countries, lately also following the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)’s own model in order to comply with international standards.

 

 Tuesday  12th May 2015

 

govmt_logo   MI

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *