Finance Ministry publishes independent report on its Macroeconomic Forecasts


The Finance Ministry has released a report by the National Audit Office which assessed the Ministry’s macroeconomic forecasts on the Maltese economy, on Monday 7th October 2013.

The Ministry welcomes the reports’ conclusion, namely that the Ministry is adopting the correct approach by sticking to the main assumptions of internationally reputable institutions when forecasting during a time of international economic instability.

It especially welcomes the report’s remark that “through the use of its macro-economic model and the ad-hoc information available during the forecasting exercise, the forecasts presented are internally consistent and follow sound economic principles.”

 

macroeconomic-forecasting

 

This interim decision is in line with the Government’s plan – as specified in the Report on Effective Actions for Deficit Correction published on Monday 7th October 2013 – to embed the role of an independent fiscal institution within the National Audit Office, itself an independent institution tasked with the auditing of Government finances, and is a body established by the Constitution of the Republic of Malta.

 

 

Il-Ministeru ghall-Finanzi jippubblika rapport indipendenti fuq il-previzjonijiet Makroekonomici tieghu

Il-Ministeru għall-Finanzi ħareġ rapport mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li evalwa l-previżjonijiet makroekonomiċi tal-Ministeru fuq l-ekonomija Maltija, nhar it-Tnejn 7 ta’ Ottubru 2013.

Il-Ministeru jilqa’ l-konklużjoni tar-rapport, jiġifieri li l-Ministeru qed jadotta l-approċċ korrett billi jimxi mal-assunzjonijiet prinċipali tal-istituzzjonijiet ta’ fama internazzjonali meta jagħmel previżjonijiet waqt żmien ta’ instabbilità ekonomika internazzjonali.

Il-Ministeru jilqa’ b’mod speċjali rimarka tar-rapport li “permezz tal-użu ta’ mudell makroekonomiku tagħha u l-informazzjoni ad hoc disponibbli matul l-eżerċizzju ta’ tbassir, il-previżjonijiet ippreżentati jkunu konsistenti internament u jsegwu prinċipji ekonomiċi sodi.”

Ir-rapport ġie ffinalizzat u ġie ppreżentat lill-Gvern fil-bidu ta’ Settembru. Din l-evalwazzjoni u d-dokument ta’ valutazzjoni tħejja mill-NAO, li ġie inkarigat mill-Ministru għall-Finanzi biex iwettaq evalwazzjoni u l-approvazzjoni tal-previżjonijiet makroekonomiċi għas-snin 2013 u 2014 bis-sostenn tal-pjanijiet fiskali tal-Gvern.

Din id-deċiżjoni ad interim hija konformi mal-pjan tal-Gvern – kif speċifikat fir-Rapport dwar l-Azzjonijiet Effettivi għal Korrezzjoni tad-Defiċit ippubblikat nhar it-Tnejn 7 ta’ Ottubru 2013 –sabiex jkun inkorporat l-irwol ta’ istituzzjoni fiskali indipendenti fl-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali.
L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali huwa istituzzjoni indipendenti bil-kompitu li jivverifika il-finanzi tal-Gvern, u huwa korp stabbilit mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Malta.

 

govmt_logo

 

timesofmalta_logo  maltaindependent_logo

– Tuesday, 8th October, 2013

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *