A courtesy visit from the National Council of Women


Finance Minister Prof. Edward Scicluna received a courtesy visit from National Council of Women President Mary Gaerty and General Secretary Doris Bingley on Thursday 27th June, 2013.

The meeting chiefly concerned itself with gender-related issues concerning the encouragement of greater economic participation, and options open to Government to address them.

the hurdles faced by women when it comes to encouraging greater economic participation, and options that the government can explore in order to address or cushion the impact of these burdens.

Among those issues discussed was the need for more extra-curricular activities after school hours so as to facilitate parents’ working availability, as well as the cost of extra-curricular activities, which represent a prohibitive burden for those families already at risk of poverty.

In this regard, Finance Minister Prof. Edward Scicluna affirmed the new Government’s commitment to encouraging greater female participation in the workforce, which is also one of Malta’s Country Specific Recommendations, and  one of the ways through which the new Government intends to generate additional economic growth.

 

[nggallery id=138]

 

Laqgħa mal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa

 

Il-Ministru għall-Finanzi l-Prof. Edward Scicluna ltaqa’ mal-President tal-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa Mary Gaerty, flimkien mas-Segretarja Ġenerali Doris Bingley, il-Ħamis 27 ta’ Ġunju, 2013.

Il-laqgħa primarjament ikkonċernat ruħha mal-kwistjonijiet ta’ gender relatati mal-inkoraġġiment ta’ parteċipazzjoni ekonomika akbar, u approċċi miftuħin għall-Gvern sabiex jindirizzahom.

Fost il-kwistjonijiet diskussi kien l-bżonn ta’ aktar attivitajiet għat-tfal wara l-ħin tal-iskola sabiex jippermetti lill-ġenituri aktar libertà biex jaħdmu, kif ukoll li l-problema li bosta attivitajiet ta’ dan it-tip jirrapreżentaw spiża projbittiva fil-każ ta’ dawk il-famiji li diġa huma f’riskju ta’ povertà.

F’dan ir-rigward, il-Ministru tal-Finanzi l-Prof. Edward Scicluna sostna li l-Gvern il-ġdid jibqa’ kommess li jinkoraġġixxi dejjem aktar il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Din il-kwistjoni hi ukoll waħda mill-Country Specific Recommendations ta’ Malta, u wieħed mill-mezzi sabiex il-Gvern beħsiebu jkompli jiġġenera tkabbir ekonomiku.

 

newsbook_logo

 

– Thursday, 27th June, 2013

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *