Riskji u kompetittività – Videoblog 91


 

Il-qtugħ tal-ispejjeż f’diversi pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea biex jinqatgħu d-defiċit u d-djun ġab miegħu bħala effett sekondarju nuqqas ta’ investiment – speċjalment f’teknoloġija ġdida – li l-UE għandha bżonn kbir tiegħu biex tkun kompetittiva. Tajjeb li noqogħdu attenti li ma nonfqux flejjes fuq proġetti li m’humiex tajbin, iżda mill-banda l-oħra m’għandhomx jintremew proġetti sempliċiment għax ikun fihom riskju. Il-fatt li proġett ikun fih xi riskju ma jfissirx li awtomatikament ikun ħażin.

– 14th May, 2015


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *