Poverty Today – L-MEP u Int – Prog 95


 

 

Il-faqar fid-dinja tal-lum

Fil-granet tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena kulhadd jiccelebra permezz ta’ parties u ikliet mal-familja u l-hbieb. Biss nafu li mhux kulhadd jista’ jaghmel dan, jew almenu mhux fuq l-istess livell, ghaliex jezistu faxex tas-socjeta’ li huma vulnerabbli, li humafqar. F’dan il-programm l-Ewroparlamentari Laburista, il-Professur Edward Scicluna, jitkellem dwar x’nifhmu bil-kelma faqar fid-dinja tal-lum.

 

Poverty in today’s world

During Christmas and New Year everyone celebrates by organizing parties and meals with family and friends. However, not everyone can do so, or at lest not on the same level because there are strata of society who are vulnerable, who are poor. In this programme, Labour Member of the European Parliament, Professor Edward Scicluna speaks about what is understood by the word poverty in today’s world.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *