L-MEP u INT – Prog 43 – Grupp 174 u l-ghanijiet principali tieghu


Numru ta’ Membri Parlamentari Ewropew fuq inizjattiva tal-Professur Edward Scicluna iffurmaw Inter Grupp fi hdan il-Parlament Ewropew biex jigu mharsa l-interessi tar-Regjuni meqjusa bhala zvantagjati. Dan l-InterGrupp gie msemmi 174 ghall-artiklu 174 tat-Trattat ta’ Lizbona li tghid car u tond illi l-Unjoni Ewropea hija kommessa li tghin dawk ir-regjuni li ghandhom dizabiltajiet geografici permanenti. Ezempju ta’ dan hija l-insularita doppja bhal ma ghandu Ghawdex. Il-Membrui Parlamentari Laburista sa’ mill-bidu nett tal-kampanja elettorali tieghu kien wieghed fost affarijiet ohra li fil-Parlament Ewropew ried jghin u jahdem ghall-izvilupp ta’ Ghawdex. Dan il-programm jittratta propju l-kuncett tal-Inter Grupp 174 u l-ghanijiet principali tieghu u l-hidma tal-Professur Scicluna ghall-beneficju tal-gzira Ghawdxija u tal-Ghawdxin kollha

Grupp 174 u l-ghanijiet principali tieghu – Prt 1 Edward Scicluna L-MEP u Int Prog 43

Grupp 174 u l-ghanijiet principali tieghu – Prt 2 Edward Scicluna L-MEP u Int Prog 43

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *