L-MEP u INT – Prog 40 – Penali Finanzjarji mill-UE


L-Unjoni Ewropea qed tibda ssegwi u tifli hafna aktar mill-qrib il-budget u anke l-istatistika tal-pajjizi membri. Dan jista’ jwassal ghal bidliet drastici dwar kif il-gvernijiet tal-pajjizi membri jhaddmu l-politika taghhom? Sadattant l-Unjoni Ewropea, permezz ta’ direttiva taghha dwar l-oqsma finanzjarji, qed tesigi li l-pajjizi membri kollha jaderixxu strettament maghhom, tant li qed jissemma l-uzu ta’ sanzjonijiet. Dan huwa s-suggett li l-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna tratta fl-40 programm televiziv L-MEP U INT tal- Gimgha, 29 ta’ Ottubru fuq Smash TV.

Financial penalties by the EU

Budgets and statistics of European Union member states are to be followed closier and tightier than ever before by the EU. Does this mean EU “interference” in the running of member states? Meanwhile EU is insisting with member states for a strict adherence to its financial directives, so much so that financial penalties are being considered to be imposed on those member states failing to do so. Labour MEP Professor Edward Scicluna discussed these issues during the 40th L-MEP U INT television programme aired on Smash TV on Friday, October 29.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *