L-MEP u Int – Prog 69 – Christine Lagarde


Ftit aktar minn gimgha ilu Dominique Strauss Khan, Direttur Manigerjali, il-Kap, tal-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) irrizenja minn din il-kariga daqstant importanti. Ic-cirkostanzi li wasslu ghar-rizenja tieghu jafhom kulhadd. Tista’ tghid li minnufih l-attenzjoni ffukat fuq min jista’ jiehu din il-kariga importanti. Franza trid li din il-kariga tibqa’ okkupata minn cittadin Franciz. Fil-jiem li ghaddew Christine Lagarde, Ministru tal-Finanzi attwali ta’ Franza, habbret il-kandidatura taghha ghal din il-kariga.

L-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna kkummenta dwar dan u aktar fil-programm L-MEP U INT imtella’ minn Smash TV nhar il-Gimgha, 27 ta’ Mejju, 2011.

L-MEP u INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

Christine Lagarde

Dominque Strauss Khan, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF) quit the post a few days ago. What led to his resignation is known world wide. The attention is now focused on who will take the seat. The French quickly pushed forward their Finance Minister, Madame Christine Lagarde, for the headship of the IMF.

Labour MEP Prof Edward Scicluna dealt with all this and more during Smash TV discussion programme L-MEP U INT aired on Friday, May 27, 2011. L-MEP U INT is on the air every Friday on Smash TV at 7.20 p.m. with a repetition the following Sunday at 6.40 p.m.

,

2 responses to “L-MEP u Int – Prog 69 – Christine Lagarde”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *