L-MEP u Int – Prog 68 – EU on the global stage


The European Union (EU) with 27 member states must mean something. Theoretically the EU should carry weight on the global stage. Should be listened to. But is this so? Does the EU make the impact expected from such a bloc of countries?

Prof Edward Scicluna, Labour MEP, shared his thoughts about this during L-MEP U INT discussion programme on Smash TV aired on Friday, May 20, 2011.

L-MEP U INT is aired every Friday at 7.20 p.m. with a repeat the following Sunday at 6.40 p.m.

L-UE fuq il-palk dinji

Teoretikament blokk ta’ pajjizi ffurmat minn 27 pajjiz, bhalma hi l-Unjoni Ewropea, ifisser forza qawwija li maghha ggorr importanza kbira li fuq livell dinji tinghata attenzjoni u widen ghal dak li tghid. Fir-realta, fil-konfront tal-Unjoni Ewropea fuq il-palk dinji, din it-teorija tahdem?

Dan huwa s-suggett li ddiskuta l-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna fil-programm televiziv L-MEP U INT li xxandar fuq Smash TV il-Gimgha, 20 ta’ Mejju, 2011.

L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *