L-MEP u Int – Prog 64 – Irregular migration in the Mediterranean


The thousands of people fleeing Libya because of the ongoing war are causing big problems for various Mediterranean countries. Malta was not spared. More than a thousand reached our shores in just a few days. European Union’s help was sought. So far the result was disappointing.

Labour MEP Prof Edward Scicluna discussed all this during Smash TV discussion programme L-MEP U INT on Friday, April 15, 2011.

L-MEP U INT is aired every Friday at 7.20 p.m. with a repeat the following Sunday at 6.40 p.m.

* Friday, April 22, 2011, being Good Friday, L-MEP U INT will not be aired.

L-immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran

It-tluq ta’ eluf ta’ nies mil-Libja kawza tal-glied li ghaddej fil-pajjiz holoq problemi lil bosta, inkluz lil Malta, bil-wasla ta’ aktar minn elf ruh. Intalbet l-ghajnuna tal-Unjoni Ewropea. Dak offrut ma jidhirx li huwa tant inkoragganti.
L-Ewroparlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna tratta dan is-suggett fil-programm televiziv L-MEP U INT fuq Smash TV il-Gimgha, 15 ta’ April, 2011.

L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

* Il-programm mhux se jixxandar nhar il-Gimgha, 22 ta’ April, 2011 peress li dakinhar tahbat il-Gimgha l-Kbira.

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *