L-MEP u Int – Prog 63 – Illegal immigration, ESM and Malta


Malta features prominently in the recent EU’s developments on illegal immigration, mainly from Libya; and the workings of the European Stability Mechanism.

Labour MEP Prof Edward Scicluna reviewed these two important issues during Smash TV discussion programme L-MEP U INT on Friday, April 8.

L-MEP U INT is aired every Friday at 7.20 p.m. with a repeat the following Sunday at 6.40 p.m. on Smash TV.

Zviluppi fl-UE li laqtu direttament lil Malta

Fil-jiem li ghaddew sehhew zviluppi fl-Unjoni Ewropea li laqtu direttament lil Malta, wahda aktar mill-ohra. Zviluppi li jistghu jitqiesu bhala wahda negattiva u l-ohra pozittiva. Wahda tikkoncerna l-immigrazzjoni illegali u l-ohra l-Mekkanizmu ghal Stabbilita Ewropea.

Dawn iz-zewg suggetti kienu diskussi mal-Ewroparlamentari Laburista Prof Edward Scicluna fil-programm televiziv L-MEP U INT tal-Gimgha,8 ta’ April, 2011.

L-MEP U INT jixxandar fuq Smash TV kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *