L-MEP u Int – Prog 61 – The European Stability Mechanism


The Greek and Irish dire financial and economic crisis called for an immediate salvage operation by the other Euro Zone member countries. However, such circumstances meant that the Euro Zone should not be caught unaware, hence the need for a permanent mechanism to be available as soon as the need arises. The days between the 21st and 25th March saw the birth of The European Stability Mechanism.

Labour MEP Prof. Edward Scicluna tackled this topic during Smash TV’s discussion programme L-MEP U INT on Friday March 25. L-MEP U INT is aired every Friday at 7.20 p.m. with a repeat the following Sunday at 6.40 p.m.

It-twaqqif tal-Mekkanizmu ta’ Stabbilita

Ftit tal-jiem ilu l-Ministri tal-Finanzi tal-pajjizi taz-Zona Ewro qablu li jitwaqqaf dak li qed jissejjah Merkkanizmu ta’ Stabbilita bil-ghan li jservi ta’ salvagward permanenti f’cirkostanzi futuri simili ghal dawk li sabu rwiehhom fihom il-Grecja u l-Irlanda u li dahhlu fi krizi mhux biss lill-munita Ewro, imma wkoll liz-Zona Ewro u sa certu punt lill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi.

L-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna tkellem dwar dan fil-programm televiziv L-MEP U INT li xxandar fuq Smash TV nhar il-Gimgha, 25 ta’ Marzu, 2011. Il-programm L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha, fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m. dejjem fuq Smash TV.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *