L-MEP u INT – Prog 58 – Il-Libja u ‘l hinn minnha


Dak li ghaddejja minnu l-Libja diga’ kellu konsegwenzi kbar. Intilfu ghadd kbir ta’ hajjiet, li la nafu kemm u lanqas hemm tama li jsir maghruf ezatt kemm. Indarbu ferm aktar. Tkissir ma’ kullimkien. Tista’ tghid li l-Libja tinsab fi stat ta’ gwerra civili.

Dak li ghaddej fil-Libja diga’ kellu l-effetti ‘l hinn minnha. Effetti li jistghu jkunu ferm akbar milli huma. Dawn il-grajjiet se jibqghu tal-Libja biss?

Dan huwa s-suggett li gie trattat fit-58 programm televiziv L-MEP U INT mal-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna nhar il-Gimgha, 4 ta’ Marzu.

L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. fuq Smash TV b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

Libya and beyond

One might say that Libya is experiencing a civil war. Heavy fighting is reported in various parts of this oil rich country. The number of casualties is unknown, but heavy.

Will such conflict be restricted to within the Libyan boundaries? This is the common question being asked.

The situation in Libya and beyond was the topic discussed during Friday, March 4, TV programme L-MEP U INT with Labour MEP Professor Edward Scicluna.

L-MEP U INT is aired every Friday on Smash TV at 7.20 p.m. with a repetition the following Sunday at 6.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *