L-MEP u INT – Prog 57 – L-Ghatx Ghad-Demokrazija


L-avvenimenti imdemmin u l-imwiet kawzati l-ewwel fit-Tunezija, imbaghad fl-Egittu u hraxu fil-Libja, jidher li kellhom gherq komuni – l-ghatx ghad-demokrazija. Anke jekk l-iskala ta’ kif sehh dan kollu tvarja sew minn wahda ghal ohra. Sadattant jekk thares minn barra lejn dawn il-pajjizi u toqghod fuq dak li jkun qed jinghad minnhom, dejjem se tisma’ li f’kull wiehed minnhom kien hemm, jew hemm, xi mudell ta’ demokrazija. Mudelli li issa jidher li qeghdin ifallu, wiehed wara l-iehor. Hemm affarijiet komuni fihom kollha u hemm ukoll differenzi.

Suggett li gie diskuss mal-Ewroparlamentari Laburista Prof. Edward Scicluna fil-programm L-MEP U INT fuq Smash TV il-Gimgha, 25 ta’ Frar, 2011.

L-MEP U INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m. dejjem fuq Smash TV.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *