L-MEP u INT – Prog 55 – Edward Scicluna L-Elezzjonijiet fl-Uganda


Fit-18 ta’ Frar, 2011, fl-Uganda se jsiru l-Elezzjonijiet Presidenzjali, Parlamentari u Lokali. Elezzjonijiet importanti mhux biss ghall-pajjiz innifsu imma ghar-regjun kollu. L-Unjoni Ewropea baghtet kontingent ta’ 120 osservatur biex isegwu l-andament ta’ dawn l-elezzjonijiet fl-istadji kollha taghhom – qabel, waqt u wara.

L-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna nghata l-inkarigu jmexxi din il-Missjoni f’isem l-Unjoni Ewropea. Prof. Scicluna tratta dan l-inkarigu fil-programm televiziv L-MEP U INT fuq Smash TV u li xxandar il-Gimgha, 11 ta’ Frar.

L-MEP u INT jixxandar kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-6.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *