L-MEP u INT – Prog 54 – Mekkanizmu ghal Stabbilita Permanenti taz-Zona Ewro


Dak li ghaddew u ghadhom ghaddejjin minnu l-Grecja u l-Irlanda u l-effett li kien se jkollu fuq iz-Zona Ewro wassal biex jinhass il-bzonn li jsir tibdil fit-Trattat Ewropew biex ikun jista’ jitwaqqaf Mekkanizmu ghal Stabbilita Permanenti taz-Zona Ewro.

Il-mod kif inhu propost it-tibdil jista’ jkun ifisser li pajjiz zghir bhal Malta, minkejja li jkun qed jikkontribwixxi finanzjarjament ghal dan il-Mekkanizmu, jista’ ma jibbenefikax minnu jekk jinqalaghlu l-bzonn.

L-Ewroparlamentari Laburista Malti l-Professur Edward Scicluna nghata l-inkarigu biex jahdem fuq Rapport ta’ Opinjoni dwar it-tibdil propost.

Dan l-inkarigu u fejn wasal s’issa kien is-suggett diskuss fil-programm L-MEP U INT li xxandar fuq Smash Television nhar il-Gimgha 4 ta’ Frar, 2011.

L-MEP u INT huwa programm regolari ta’ ghaxar minuti fuq Smash Television kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. Ripetizzjoni tal-programm tixxandar il-Hadd ta’ wara fis-5.40 p.m.

Mechanism for Permanent Stability in the Euro Zone

What Greece and Ireland went through and are still going through, and the effect that all this was going to have on the Euro Zone, led to the need for a change in the European Treaty so that a Mechanism for Permanent Stability could be set up in the Euro Zone.
 

The way changes are proposed, could mean that a small country like Malta, would not benefit from this mechanism if the need arises, inspite of the fact that it will be contributing financially towards it.

The Maltese, Labour MEP, Professor Edward Scicluna was appointed to work on this Opinion Report about the proposed changes. This appointment and what happened to date was the subject discussed during the programme, l-MEP u INT (The MEP and You) L-MEP u INT is a regular, ten minute programme on Smash Television, aired every Friday at 7.20 p.m. with a repetition on the following Sunday at 5.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *