L-MEP u INT – Prog 52 – It-Tunezija: Falliment ta’ mudell demokratik


Dak li ghaddiet u ghadha ghaddejja minnu t-Tunezija, gie deskritt mill-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna bhala falliment ta’ mudell demokratiku. Dawn l-avvenimenti gew diskussi fil-programm L-MEP U INT imtella’ fuq Smash Television nhar il-Gimgha 21 ta’ Jannar, 2011.

L-MEP U INT, li matulu jkunu diskussi diversi temi, jixxandar fuq Smash Television kull nhar ta’ Gimgha fis-7.20 p.m. b’ripetizzjoni l-Hadd ta’ wara fis-5.40 p.m.

Tunisa: A failure of a democratic model

What Tunisa has gone through and is still undergoing, has been described by the Labour Member of Parlament, Professor Edward Scicluna as a failure of a democratic model. These events were discussed during the programme ‘L-MEP u INT’ (The MEP and YOU) aired on Smash Television on Friday 21 January 2011.

‘L-MEP u INT’ (The MEP and YOU), during which various themes are discussed, is broadcasted on Smash Television every Friday at 7.20 p.m. with a repetition on the following Sunday at 5.40 p.m.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *