Government’s Bad Debt – L-MEP u Int – Prog 97


Skond ir-rapport tal-Awditur ghas-sena 2010 il-Gvern ghandu jigbor aktar minn biljun ewro f’arretrati minn mill-Income Tax, VAT u minn sorsi ohra. F’dan il-programm l-Ewroparlamentari Laburista, il-Professur Edward Scicluna jitkellem  bhala ekonomista dwar kif ihares lejn dawn l-arretrati u kif din il-problema tista’ tigi indirizzata.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *