Christmas Time and Poverty – L-MEP u Int – Prog 144


 

Labour MEP Professor Edward Scicluna talks about the reasons why Christmas time reminds us of poverty during this programme before Christmas day. He raises questions about the constant fight against poverty. How do some countries overcome poverty quickly while this problem increases in other countries? Prof Scicluna also explains the difference between absolute and relative poverty and how both are the cause of suffering.

Prof Scicluna conveys his wishes for a happy Christmas to all Maltese and Gozitan families.

The program L-MEP u Int (The MEP and You) is broadcast every Friday at 7.20pm on Smash TV with a repeat on Sunday at 6.40pm

 

 

Il-Milied u l-Faqar

F’dan il-programm ta’ qabel il-Milied l-Ewroparlamentari Laburista l-Professur Edward Scicluna jitkellem dwar ir-raġunijiet għalfejn din il-festa tfakkarna fil-faqar. Iqajjem mistoqsijiet dwar il-ġlieda kontra il-faqar. Għaliex f’ċerti pajjiżi din il-problema tal-faqar tingħeleb u f’pajjiżi oħra tikber? Jispjega wkoll fuq il-faqar assolut u l-faqar relattiv u kif it-tnejn iġibu sofferenzi.

Prof Scicluna wassal ukoll ix-xewqat għal-Milied ħieni lill-familji Maltin u Ghawdxin kollha.

Il-programm L-MEP u Int jixxandar kull nhar ta’ Ġimgħa fis-7.20pm fuq Smash TV b’repetizzjoni il-Ħadd fis-6.40pm

 

 

– Smash TV : Friday, 21st December, 2012

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *