ACTA – L-MEP u Int – Prog 101


Several countries, including Malta, signed the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, commonly referred to as ACTA.  Its provisions are considered very contentious and have stirred up controversy especially among youths.  In this programme MEP u Int Prof. Edward Scicluna MEP speaks about the objectives of ACTA and the role of the European and Maltese Parliaments in its ratification.

Diversi pajjizi, inkluz Malta, iffirmat l-ACTA li huwa ftehim internazzjonali biex jipprova jwaqqaf is-serq ta’ proprjeta intellettwali.  Il-provvedimenti ta’ dan il-ftehim huma meqjusa kontenzjuzi u qajjmu kontroversja specjalment fost iz-zghazagh.  F’dan il-programm l-MEP u Int l-Ewroparlamentari Laburista il-Prof Edward Scicluna jitkellem dwar l-ghanijiet tal-ACTA kif ukoll dwar ir-rwol tal-Parlament Malti kif ukoll dak Ewropew fir-ratifika tieghu.

 

L-MEP u Int, Smash Television – 03/02/2012

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *