X’jieħu pajjiżna mill-laqgħat ta’ Washington


Il-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF) hija organiżżazzjoni li twaqqfet fl-1945 u li illum tħaddan mija u disgħin pajjiż. L-Organiżżazzjoni għandha l-għan ewlieni li tkattar il-ko-operazzjoni monetarja bejn il-pajjiżi; taħdem biex ikun hawn stabilita’ finanzjarja u tiffaċilita il-kummerċ internazzjonali. Istituzzjoni li l-għan tagħha hu li tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku sostenibbli; u jonqos in-numru ta’ nies li jgħixu fil-faqar madwar id-dinja.

Il-Fond Monetarju Internazzjonali jaħdem id f’id mall-Bank Dinji. Dan isir billi il-Bank Dinji jipprovdi self b’kundizzjonijiet vantaġġjużi sabiex pajjiżi li qed jiżvilluppaw, iniedu proġetti ta’ natura kapitali li jkunu bżonjużi ħalli dawn il-pajjiżi jtejbu il-livell tal-ħajja taċ-ċittadini.

 

logo orizzont

 

Darbtejn fis-sena, madwar mija u għoxrin ministru tal-finanzi u gvernaturi tal-banek Ċentrali tal-pajjiżi fi ħdan din l-Organiżżazzjoni, Rating Agencies (bħal Moody’s, Fitch, Standard and Poor’s),  għaqdiet mhux governattivi (NGOs), u l-uffiċċjali ta’ dawn iż-żewġ Organiżżazzjonijiet Mondjali, jiltaqgħu f’Washington, fl-Istati Uniti, sabiex jiddiskutu is-sitwazzjoni finanzjarja u ekonomika mondjali.Eluf kbar ta’ uffiċċjali jattendu għal dawn il-laqgħat. Daqshekk tingħata importanza lil dawn iż-żewġ summits.

Dawn iż-żewġ laqgħat isiru wieħed fir-rebbiegħa u l-ieħor fil-ħarifa.

Il-miġemgħa ta’ bankiera u esperti finanzjarji fi ftit tal-jiem jattendu diversi laqgħat, workshops u seminars li jkunu jkopru suġġetti kurrenti ta’ interess li jolqot ċerti reġjuni jew il-pajjiżi kollha.

Pero’ barra minn dawn l-laqgħat formali, dawn il-laqgħat jagħtu opportunita’ li jsiru bosta laqgħat bilaterali bejn il-ministri tad-diversi pajjiżi u ma’ Rating Agencies. Laqgħat bħal dawn jiġu organizzati waħda wara l-oħra. Kont nibda l-ewwel laqgħa fil-għodu kmieni u nibqa sejjer sa tard fil-għaxija.

F’laqgħat bħal dawn pajjiżna ikollu l-opportunita’ jispjega l-andament ekonomiku ta’ pajjiżna; jgħid x’għandu x’joffri pajjiżna għall-investituri barranin u x’opportunitajiet hemm għall-investituri Maltin sabiex jespandu l-operat tagħhom barra minn xtutna. Ikun hemm ukoll skambju ta’ veduti fuq problemi u soluzzjonijiet li l-pajjiżi jkunu qed jiffaċċjaw. Dan hu mezz fejn wieħed jitgħallem min ħaddieħor.

Is-summit ta’ din id-darba sar f’mument meta’ kemm il-pajjiżi ekonomikament emerġenti, bħal ma’ huma iċ-Ċina, l-Indja, il-Brażil u kif ukoll dawk aktar stabbiliti bħal Unjoni Ewropeja u l-Amerika, lit-tkabbir ekonomiku huwa jew u ta’ diżappunt kbir.

F’xenarju bħal dan, fejn l-ekonomija u t-tkabbri ekonomiku ilu staġnat ghall aktar minn tmien snin, l-ekonomisti  qed ikomplu jbassru futur imċajpar. Bla tkabbir ekonomiku, pajjiż ma jkunx qed jinħoloq ġid u li jwassal li gvern ma jkollux x’joffri, xi jqassam lil poplu. Dan hu ċirku vizzjuż li jwassal għal aktar qgħad, speċjalment fost iż-żgħażagħ, aktar nies fil-faxxa tal-faqar u aktar tbatijiet fuq il-poplu b’mod ġenerali.

Kontra din ix-xejra, Malta qed tikseb riżultati ferm u ferm tajba. Pajjiżna qed ikun l-għejra ta’ pajjiżi oħra. Dan ma jfissirx li m’hemmx l-ebda problema. Ma rridux nimlew rasna li dan is-suċċess fenomenali jista’ jibqa’ jiġi miksub għal għexieren tas-snin li ġejjin bla ma’ nagħmlu xejn.

Dan is-suċċess inkiseb għax ħsiebna, ippjanajna u ħdiemna għalih. Dan juri li il-politika li qed naddottaw u il-miżuri u inizzjattivi li introduċejna, qed iħallu il-frott tagħhom; kif antiċipajna.  L-ebda suċċess ma’ jinkiseb waħdu. Pero’ kull Malti għandu jkun kburi li it-tkabbir ekonomiku li qed ingawdu, ipoġġina fost il-pajjiżi minn ta’ quddiem nett mhux biss mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropeja iżda anki fost l-aqwa ħames pajjiżi fid-Dinja.

Meta nkun f’forum bħal dan, jien inkun qed nirrappreżenta il-pajjiż kollu. Inkun qed nara lil Malta (u Għawdex), qabel kollox mhux biss tibqa’ kompettitiva iżda fl-istess ħin nilqa’ u nirribatti kull azzjoni u proposta li tnaqqas il-kompettitivita’ tagħna u niddefendi lill-pajjiżna minn kull attakk u kritika intiża sabiex tagħmel ħsara lill-pajjiżna.

Kull min veru hu kburi li hu Malti u jrid il-ġid lil pajjiżu jrid li jitkellem b’vuċi waħda barra minn xtutna għax pajjiżi oħra qed iħarsu lejna bħal seqer u qegħdin ferm attenti għal kull mossa li nagħmlu.

Jekk jirnexxielna, li filwaqt li ngħidu l-fatti kif inhuma, nbiegħu lilna nfusna u nħallu impressjoni tajba fuq organiżżazzjonijiet bħal credit rating agencies, IMF u ma’ kull min hu interessat li jinvesti ġewwa pajjiżna, wieħed ikun qed jattira aktar turiżmu, aktar negozju, aktar investiment, aktar ħolqien tax-xogħol, aktar ġid u prosperita’ lejn Malta. Irridu ukoll nisfruttaw il-pożizzjoni ġeografika tagħna, bħala pajjiż f’nofs il-Mediterran, sabiex pajjiżi u ażjendi il-bogħod minn dan ir-reġjun, jaraw il-vantaġġi li joffri pajjiżna sabiex dawn joperaw minn ġewwa malta ħalli jilħqu is-swieq tal-Afrika u anki bħala pajjiż Membru tal-Unjoni Ewropeja.

Jien persważ li minn dawn il-meetings joħroġ il-ġid u huwa għalhekk importanti li jibqa’ jkun hemm il-parteċipazzjoni tagħna f’laqgħat bħal dawn.

 

L-Orizzont- Il-Ġimgħa 29 t’ April 2016

 

 

 

 

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *