Niddefendi lil Pajjiżi


Hekk kif il-kampanja elettorali daħlet fl-aħħar fażi tagħha, aħna li qed nikkontestaw inkunu mhedijin fl-attivitajiet tal-partit, nitkellmu fuq programmi tar-radju u t-televiżjoni u niltaqgħu man-nies fi djarhom u f’ attivitajiet li norganizzaw.

Però għal darbtejn matul din il-kampanja, jiena kelli nitlaq kollox minn idi biex naqdi dover importanti, dak li niddefendi lill-pajjiżi barra ninn Malta mill-kalunnji u qlajjiet li nxterdu fuq il-mezzi tax-xandir internazzjonali.

 

ori

 

Inħoss li dan huwa dover li kelli naqdi, l-ewwel bħala Malti, u t-tieni bħala l-Ministru għall-Finanzi ta’ pajjiżi. Għax id-dmir tiegħi huwa li nħares l-aħjar interessi ta’ Malta u l-Maltin u l-Għawdxin kollha.

Ma stajtx nħalli lil dawk il-ġurnalisti iwettqu l-aġenda ċara ħafna tagħhom li jkissru lis-settur tas-servizzi finanzjarji u tal-igaming ta’ Malta.

Kien għalhekk li l-ġimgħa l-oħra tlajt Berlin fejn fl-Ambaxxata Maltija tajt konferenza tal-aħbarijiet lill-media Ġermaniża dwar il-qlajjiet li xerred Ministru ta’ stat Ġermaniż li Malta tagħti kenn lil 70,000 kumpanija sigrieta.

Tajjeb li nifhmu ftit li l-Ġermanja m’huwiex pajjiż bħal Malta, fis-sens li l-istat huwa magħmul minn federazzjoni ta’ 16-il stat, u kull stat għandu gvern għalih li jmexxi l-affarijiet ta’ dak l-istat. Il-politika nazzjonali hija mmexxija mill-Gvern Federali.

Ħmistax ilu, fl-ikbar stat fil-Ġermanja li jismu North Rhine Westphalia, kien hemm l-elezzjonijiet għall-parlament u gvern tal-istat. Il-Ministru għall-Finanzi tagħhom, li l-partit tiegħu kien sejjer ħażin ħafna, u fil-fatt tilef l-elezzjoni bil-kbir, ried jagħmel naqra kjass u vvinta din il-qlajja’ tas-70,000 kumpanija sigrieta.

F’Berlin, jiena spjegajt li din hija qlajja’ mill-bidu sal-aħħar. Għax kif jista’ jkun xi ħadd jgħid li għandu informazzjoni sigrieta, jekk ir-Reġistru tal-Kumpaniji tagħna huwa wieħed pubbliku u huwa disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji? Fuq kollox, kif jista’ jkun għandhom leak ta’ 70,000 kumpanija, jekk f’Malta għandna madwar 53,000 kumpanija rreġistrati?

Innutajt li dawn il-ġurnalisti daħlu fl-Ambaxxata Maltija kienu belgħu il-lixka ta’ dan il-politku Ġermaniż, iżda jiena, flimkien mal-uffiċjali tal-Minsiteru tiegħi spjegajnielhom li aħna għandna sistema ta’ taxxa differenti minn tagħhom li ġiet iċċertifikata mill-Unjoni Ewropea qabel ma’ dħalna membri u li regolament tiġi skurtinizzata bħal tal-pajjiżi l-oħra fl-istess UE. Spjegajt ukoll, li skont l-Indiċi ta’ Segretezza Finanjarja tat-Tax Justice Network, Malta tikkumpara sew ma’ pajjiżi meqjusa li m’għandhomx din it-tip ta’ segretezza bħall-Ġermanja u r-Renju Unit.

Wara din il-konferenza stampa, kelli laqgħa mal-Ministru Federali tal-Finanzi, Dr Wolfgang Schäuble li hu il-Ministru tal-Ġermanja kollha. Miegħu tkellimt dwar diversi punti, fosthom anke dawn il-qlajjiet u huwa kkonferma li l-Ġermanja dejjem sabet kooperazzjoni sħiħa ma’ Malta u li ma jaqbilx magħhom.

Però, lanqas ilħaqt ġejt lura Malta, li ma faqqgħetx il-famuża Malta Files, li min jaf kemm hawn minna li ftakarna fil-famuż Malta File tas-snin sebgħin. Min ħaseb hekk ma tantx arralu, għax iż-żewġ każijiet huma simili, bid-differenza li issa l-Maltin li jridu jagħmlu ħsara lil pajjiżna marru jikkonfoffaw ma’ ġurnalisti barranin, li dawn ħarġu stejjer mimlijin gideb f’diversi ġurnali f’pajjiżi differenti fl-istess ġurnata. Dan kien verament attentat koordinat intiż sabiex ikisser l-istabilità tas-servizzi finanzjarji tagħna.

Kien għalhekk, li nhar is-Sibt li għadda kont mal-Prim Ministru f’Kastilja fejn tajna konferenza stampa li matulha spjegajna kif dawn l-attakki għandhom l-għan li jkissru lill-pajjiżna għax sejrin tajjeb. Malta saret l-għira ta’ bosta pajjiżi, li ilhom biex jagħmlulna l-ħsara u sabuna f’mument fejn m’aħniex magħqudin bħala pajjiż, minkejja li fil-passat, iż-żewġ partiti kienu jaħdmu flimkien għal-ġid ta’ dan is-settur. Issa li sabuna fuq sieq waħda, infexxu f’akkużi foloz, bħal dik li l-ekonomija kibret minħabba s-sistema ta’ taxxa tagħna. Is-sabiħa hi li hawn min jemminhom, minkejja li tispjega li pajjiżna beda jikseb suċċessi ekonomiċi f’dawn l-aħħar erba’ snin, u li s-sistema tat-taxxa tagħna ilha l-istess mill-1948.

Però l-ħidma biex innaddaf il-ħmieġ li waddbulna dawn in-nies ma waqfitx hemm. Nhar it-Tnejn tlajt fi Brussell, fejn waqt il-laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji li qed nippresjedi bħalissa, tkellimt ma’ bosta ġurnalisti internazzjonali u fuq kollox ma’ sħabi l-ministri fejn erġajt spjegajt li m’għandna xejn xi jħammrilna wiċċna, għax aħna dejjem imxejna mal-liġijiet internazzjonali u ma’ kull ftehim li ffirmajna. Fuq kollox is-sistemi tagħna huma ċċertifikati mill-Kunsill tal-Eworpa, mill-Kummissjoni Ewropea u mill-OECD.

Mhux hekk biss, iżda waqt il-Presidenza tal-UE, Malta ħadet rwol ewlieni sabiex tara li jgħaddu liġijiet li jiġġieldu bis-serjetà l-evażjoni u l-evitar tat-taxxa, u l-ħasil tal-flus.

 

Il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju 2017

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *