Linja li ma tistax tinqabeż


Dan l-aħħar fuq l-aħbarijiet ta’ spiss qegħdin nisimgħu fuq it-taxxi, mhux biss fuq skala nazzjonali imma wkoll fuq skala Ewropea u internazzjonali. Minn naħa waħda għandek il-fatt li t-taxxi huma sors ta’ dħul ewlieni għal kull pajjiż. Min-naħa l-oħra, it-taxxi huma element ta’ kompetizzjoni bejn pajjiż u ieħor.

 

12_ORZ featured

 

Ta’ min isemmi t-tentattiv biex ikun hemm koperazzjoni bejn il-pajjiżi ħalli kumpaniji, speċjalment dawk internazzjonali li qegħdin f’iktar minn pajjiż wieħed, ma jilagħbux pajjiż kontra l-ieħor jew, iktar minn hekk, jagħmlu skemi li bihom jispiċċaw ma jħallsu taxxi mkien. Dawn il-kumpaniji jqabbdu konsulenti li jagħtuhom pariri dwar kif joħolqu kumpanija hawn u kumpanija hemm, u kif jisfruttaw il-ftehimiet dwar it-taxxa doppja. Fost il-kumpaniji li jissemmew hemm l-iStarbucks, il-ħwienet tal-kafè li nsibuhom mad-dinja kollha; il-Google, li tista’ tgħid li m’hawn ħadd li ma semax bih; il-kumpanija tat-teknoloġija Apple, u ħafna kumpaniji oħrajn. Qed joħroġ fil-miftuħ li dawn, flimkien ma’ bosta kumpaniji oħrajn, qed jispiċċaw ma jħallsux it-taxxa tal-kumpaniji.

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (l-OECD) ilha minn nofs id-disgħinijiet li ħarġet rapport dwar taxxi li jistgħu jkunu ta’ dannu fis-sens illi huma ta’ telf għal dawk il-pajjiżi fejn ikunu rreġistrati dawn il-kumpaniji. Dan naturalment huwa suġġett tekniku għax il-mod kif kumpaniji jirnexxilhom jevadu din it-taxxa huwa kkumplikat.

 

 

Din kienet rebħa importanti għal Malta.

 

Jissemmew ukoll il-pajjiżi gżejjer fil-Paċifiku jew fil-Karibew, li nsejħulhom rifuġji fiskali (tax havens). F’dawn il-postijiet, wieħed jista’ jrekken b’segretezza l-profitti biex fuqhom ma jħallasx it-taxxi.

U Malta, allura, kif tidħol fin-nofs? L-ewwel nett għax it-tentattivi li qed isiru qed isiru b’mod li m’humiex immirati biss kontra s-segretezza. Malta ma temminx fis-segretezza; fil-fatt hija wieħed mill-pajjiżi trasparenti u tiskambja kwalunkwe informazzjoni meħtieġa mal-awtoritajiet tat-taxxi f’pajjiżi oħra, b’konformità mad-Direttivi Ewropej li jitolbu dan l-iskambju ta’ informazzjoni u ftehimiet bilaterali u multilaterali oħrajn.

Imma dwar il-livell tat-taxxi fit-territorju tagħha t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea lil Malta jagħtiha d-dritt li ma jindaħlilha ħadd. Din hija s-sovranità li Malta dejjem tisħaq fuqha. Pajjiżna huwa kontra l-evażjoni tat-taxxa, kemm fit-territorju tagħna kif ukoll minn kumpaniji internazzjonali li jadottaw prattiki maħsubin biex jevadu t-taxxa, imma l-livell tat-taxxi f’pajjiżna jiddeċidih il-Parlament Malti.

 

 

orizzont thumbnail

 

F’pajjiżna l-Gvern huwa kontra l-evażjoni ta’ din it-taxxa, kontra s-segretezza, favur it-trasparenza, u kontra l-ħasil tal-flus. Fil-fatt isiru ħafna evalwazzjonijiet f’pajjiżna bħalma jsiru f’pajjiżi oħra biex dan jiġi ċċertifikat. Għandna uffiċjali Maltin li jiffurmaw parti minn timijiet li jagħmlu l-evalwazzjonijiet f’dawn il-pajjiżi biex ikun hemm is-serħan il-moħħ li ma jkunx hemm ħasil tal-flus.

F’Malta nisimgħu ukoll lill-Gvern, bl-appoġġ tal-Oppożizzjoni, jisħaq li fejn jidħlu t-taxxi ħadd m’għandu jindaħal lil pajjiżna u li din hija linja li ma tistax tinqabeż. Pajjiżna huwa kontra l-evażjoni tat-taxxa, iżda fl-istess ħin irid jipproteġi r-reġim tat-taxxi tiegħu. Dan minkejja li qed jiġi attakkat minn pajjiżi Ewropej oħrajn li jixtiequ li jbiddlu s-sistema tat-taxxi ta’ pajjiżna bħala parti mill-isforz kontra l-evażjoni tat-taxxa minn kumpaniji internazzjonali.

 

12_ORZ photo

 

Kmieni din il-ġimgħa fil-Kunsill tal-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea, b’ħafna persważjoni, negozjati u kuntatti rnexxielna nikkonvinċu lil sħabna biex jaraw li l-liġijiet kollha li jsiru għall-quddiem f’dan ir-rigward jieħdu approċċ komuni imma flessibbli biex ma jagħmlux ħsara lill-industrija tas-servizzi f’pajjiżna.

Din kienet rebħa importanti għal Malta. L-isforz tagħna se jibqa’ li jkun kontra l-evażjoni tat-taxxa imma li jkun liberu biex il-livelli ġenerali tat-taxxa jibqgħu jattiraw l-investiment internazzjonali lejn pajjiżna.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *