Inkomplu nirnexxu


Il-Gvern Laburista issa għandu bil-gzuz ċertifikati u r-rapporti internazzjonali, ilkoll kemm huma jfaħħru l-avvanzi li seħħew fl-ekonomija  ta’ pajjiżna taħt it-tmexxija għaqlija tal-Prim Ministru, Dr Joseph Muscat. Il-kliem pożittiv ta’ istituzzjonijiet dinjin bħall-Fond Monetarju Internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea u l-erba’ aġenziji ewlenin tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tabilħaqq jagħmluna kburin b’ħidmietna.

logo orizzont

Spiss ikun hemm min jistaqsini: “Imma kif irnexxielu dan il-Gvern, f’inqas minn tliet snin, iwassal lil pajjiżna biex ikun fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea u saħansitra jisboq ir-riżultati ta’ pajjiżi b’saħħithom iktar minna?”. Ir-risposta faċli: il-governanza tajba u t-teħid tal-miżuri neċessarji f’waqthom, fuq il-bażi ta’ pjan magħmul bil-ħsieb.

Il-problema tal-gvern Nazzjonalista, li Simon Busuttil kien jagħtih tant pariri, kienet li ma kellux pjan. Illum tal-PN jitkellmu fuq l-inċentivi, u jakkużawna li m’aħniex nagħtu biżżejjed minnhom. Tistħajjilhom qed jitkellmu fuq ħmar li trid iddendillu z-zunnarija quddiem imnieħru biex jagħmel pass. Aħna ffukajna fuq pjan li jista’ jirnexxi, qed jirnexxi u fiduċjużi li se jkompli jirnexxi. Fassalnieh qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u issa sempliċiment qed inżommu miegħu. Il-Prim Ministru jirreferi għalih bħala r-‘road map’. Bi pjan bħal dan tasal minn post għall-ieħor, u hekk qed nagħmlu aħna.

 

14_ORZ

Il-pjan tagħna

Il-pjan tagħna huwa msejjes fuq li nressqu aktar nies lejn is-suq tax-xogħol, li ninċentivawhom biex itejbu l-kwalità tal-ħiliet tagħhom, li noħolqu l-kundizzjonijiet meħtieġa biex nattiraw l-investiment, li nqajmu l-qasam tal-enerġija mill-ġdid fuq saqajh, u li ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu.

Ma xxaħħaħniex fejn jidħlu miżuri li emminna fihom, bħat-tnaqqis tat-taxxi fuq ix-xogħol stmati b’€50 miljun. Minflok, tajna nifs lill-familji li dejjem ġarrew fedelment il-piż tat-taxxa. Ridna ngħinu bis-serjetà lill-koppji li jkunu jixtiequ jaħdmu t-tnejn imma li kienu qed isibu l-ispejjeż taċ-childcare bħala ostaklu biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Dan sar possibbli billi daħħalna s-servizzi bla ħlas fejn jeħdulek ħsieb lit-tfal matul il-jum, u s’issa nfaqna fuqu 11-il miljun ewro.

B’determinazzjoni ridna naqilgħu lil ħafna pensjonanti mill-faqar; fuq din il-miżura se nonfqu bejn €10 miljun u €12-il miljun. Ridna wkoll li dawk il-mija u sittin elf li kienu għadhom ma bbenefikawx mill qtugh ta’ taxxa fuq ix-xogħol, minn din is-sena jibdew igawdu.

Il-kuraġġ li nbiddlu

Is-suċċess li qed niksbu ġej mill-kuraġġ li nbiddlu fejn hemm bżonn. Dħalna, ngħidu aħna, għal dawk il-miżuri li fil-bidu l-impjegaturi qarrsu wiċċhom quddiemhom. Illum anki huma qegħdin jirrealizzaw li konna sinċiera u li l-miżuri qed iħallu l-ġid Bħala parti mit-tibdil fis-sistema tal-ħlas għal-liv tal-maternità, introduċejna fond għal dan il-liv li għandu l-għan li jneħħi kull forma ta’ diskriminazzjoni kontra n-nisa fuq il-post tax-xogħol. Daħħalna t-tneħħija gradwali, minflok f’salt, tal-benefiċċji għal min isib xogħol. Ħadna d-deċiżjoni li nimplimentaw kif imiss il-liġi li tiżgura aktar xogħol għal nies b’diżabilità.

Dan kollu kellu r-riżultat maħsub fil-pjan tal-Gvern li nkabbru l-forza tax-xogħol u magħha l-ekonomija, għax hekk tista’ tagħmel Malta verament b’saħħitha.

 

Konsultazzjoni

Jekk hemm timbru li jikkaratterizza lil dan il-Gvern, dan huwa l-konsultazzjoni. Dan huwa l-mod kif jaħdem il-Prim Ministru, anki mal-Oppożizzjoni. Jekk nitkellem għalija, fuq liġijiet fil-qasam finanzjarju u fuq il-Baġit nikkonsulta spiss mal-Kelliem tal-Oppożizzjoni dwar il-Finanzi, Dr Mario de Marco. Fuq kull kwistjoni l-Prim Ministru jsus warajna biex jiżgura li kull parti tas-soċjetà tiġi kkonsultata.

 

Altru milli fil-ħajt

Tal-PN ġie li jgħidulna li nħobbu ndoqqu t-trombi b’kemm qed niksbu riżultati inkoraġġanti fl-oqsma tal-Finanzi u l-Ekonomija. Ngħid jien, għaliex le? Mhux kulħadd b’rixu jiftaħar? Wara kollox, qabel l-elezzjoni tal-2013 kienu beżżgħu lill-poplu li jekk il-PL jirbaħ, konna se nidħlu dritt ġo ħajt. Simon Busuttil kien beżża’ li jekk jinbidel il-partit fil-Gvern kien se jkollna l-qgħad, u li Malta kien se tispiċċa tmur għarkupptejha Brussell biex titlob pakkett ta’ salvataġġ finanzjarju. Tlajna fil-Gvern u ġara eżattament bil-maqlub. Kif nistgħu ma nifirħux aħna l-Maltin u l-Għawdxin li għandna Gvern mimli energija u li dak li jwiegħed iwettqu u li qed jikseb ir-riżultati f’kull qasam?

 

Negattivi

Mill-banda l-oħra, għandna Oppożizzjoni negattiva li kontinwament tagħmel l-almu kollha tagħha biex tfixkel lill-Gvern milli jkompli joħloq il-ġid. Jikkritikawna għax ninnegozjaw, fl-interess ta’ pajjiżna, anki ma’ pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Azerbajġan, l-Alġerija, Dubaj u l-Arabja Sawdija. Iriduna ningħalqu fi sqaq u ngħixu fl-għakkarija? Possibbli din hi l-politika tal-Oppożizzjoni dwar l-investiment? Għall-kuntrarju, aħna nfittxu lil min irid jaħdem u jinnegozja magħna. L-istess qed jagħmlu pajjiżi oħra tal-Punent li għandhom rashom fuq għonqhom. Kieku nisimgħu mill-Oppożizzjoni ma konniex inkunu mal-Ġermanja, l-Italja, l-Awstralja, ir-Renju Unit, il-Lussemburgu u biżibilju pajjiżi avvanzati oħra bħala membri fundaturi tal-Bank Asjatiku tal-Investiment fl-Infrastruttura, li beda jopera ftit ġimgħat ilu. Kieku ma konniex naċċettaw l-investiment massiċċ Ċiniż li salva lill-Enemalta minn xifer il-falliment, ma konniex naċċettaw li jkollna università privata biex niġbdu tip ta’ turiżmu ġdid fix-xhur tax-xitwa, ma konniex nifirħu bl-interess ta’ kumpaniji bħal Huawei f’pajjiżna.

Inkomplu bir-ritmu li qbadna

Ir-ritmu ta’ tkabbir ekonomiku li qbadna rriduh ikompli għaddej. Irridu nkomplu nattiraw aktar investituri. Ħidma importanti li ma nistgħux ma nisħqux fuqha f’dan ir-rigward hija t-tkomplija tat-tneħħija tal-burokrazija żejda u ż-żieda fl-effiċjenza tal-operat amministrattiv. Irridu nkomplu naraw ukoll li l-investitur ikun aktar infurmat u jkun aktar protett. Bosta huma dawk li investew il-flus li ġemmgħu bl-għaraq ta’ xbinhom biex imbagħad ingidmu tort ta’ nuqqas ta’ għarfien jew għax ġew żgwidati minn fornituri tal-prodotti finanzjarji.

Huwa għalhekk li, malli l-Parlament japprova l-liġi fi żmien qasir, se noħolqu l-Uffiċċju tal-Arbitru Finanzjarju. Dan se joffri l-possibbiltà ta’ rimedju malajr għal każijiet li m’humiex preskritti u li jmorru lura sal-2004. Din se tkun wiegħda elettorali oħra mwettqa. Se nagħmlu wkoll sistema biex lill-kumpaniji li jkollhom problemi ta’ likwidità, jingħatalhom iċ-ċans li jirkupraw permezz ta’ qafas ta’ protezzjoni. Barra minn hekk, se nduru l-liġi tal-kumpaniji biex naġġornawha.

Il-pjan direzzjonali li ħejjejna qabel l-elezzjoni se nkomplu nimxu fuqu fedelment. Kif jixhdu l-figuri, u kif kulħadd jista’ jara b’għajnejh, minnu diġà wettaqna ħafna. Issa deħlin għall-aħħar fażi tal-implimentazzjoni tiegħu. Għad baqalna x‘nagħmlu, imma konvint li – anki kif qalulna l-esperti – il-ġid se jkompli jinħoloq biex minnu jgawdi kulħadd.

Għandna tabilħaqq għaliex inkunu kburin b’li wettaqna, u nsaħħu d-determinazzjoni tagħna li nkomplu nwettqu.

 

L-Orizzont – 19 ta’ Frar 2016

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *